งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ นางสาวอัยลีซาห์ มะดิง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
นางสาวอัยลีซาห์ มะดิง นางเจะอามีเนาะ สิเดะ นางฟารีดา โต๊ะมีนา นางมูไฮณี โตะแด

3 จุดประสงค์ของบทเรียน
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาเรื่องระบบสุริยะ มีความสนุกสนานระหว่างเรียน

4 ระบบสุริยะ สาระสำคัญ ระบบสุริยะ ประกอบด้วย ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมีบริวารโคจรอยู่โดยรอบ ส่วนดาวตกหรือผีพุ่งใต้ อุกกาบาต อาจเกิดมาจากดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย หรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ

5 ระบบสุริยะ ระบบสุริยะ คือ ระบบที่ประกอบด้วยกลุ่มดวงดาว และวัตถุต่างๆที่หมุนอยู่ในวงโคจรภายใต้แรงดึงดูดของดาวฤกษ์ ดวงอาทิตย์ เป็นวัตถุทรงกลมใหญ่ เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ ใช้เวลา วัน

6 ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ หมายถึง ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่เราสามารถมองเห็นได้ เพราะแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์จะเคลื่อนที่ได้อยู่ตลอดเวลา

7 ดาวเคราะห์วงใน - ดาวเคราะห์วงนอก
ดาวเคราะห์วงใน เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ มีอยู่ 2 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์วงนอก เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก มีทั้งหมด 5 ดวง ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน

8 โลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ
30 โลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ใช่ ไม่ใช่

9 ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ใช่หรือไม่
30 ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

10 ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้โลกมากที่สุด
30 ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้โลกมากที่สุด ดาวพุธ ดาวอังคาร ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี

11 ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดใกล้เคียงโลกมากที่สุด
30 ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดใกล้เคียงโลกมากที่สุด ดาวอังคาร ดาวเนปจูน ดาวพุธ ดาวศุกร์

12 ดาวเคราะห์ดวงใดที่ไม่มีวงแหวน
30 ดาวเคราะห์ดวงใดที่ไม่มีวงแหวน ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส

13 เรียงลำดับดาวเคราะห์ โดยเริ่มจากดาวดวงที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะ
30

14 จงเติมคำตามรูปที่กำหนด
30 จงเติมคำตามรูปที่กำหนด <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

15 ลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (กิโลเมตร) ระยะทางจากดวงอาทิตย์(กิโลเมตร) ระยะเวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ จำนวนดวงจันทร์ที่เป็นบริวาร(ดวง) พุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน 4,878 12,104 12,756 6,792 141,700 120,000 50,800 48,600 57,900,000 108,100,000 149,500,000 227,800,000 778,000,000 1,427,000,000 2,869,000,000 4,497,000,000 88 วัน วัน 365 ¼ วัน ปี 29 ½ ปี 84 ปี 165 ปี - 1 2 17 23 15 8

16 ดวงจันทร์ของโลก ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยโคจรไปทางเดียวกับการหมุนรอบตัวเองของโลก ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา ประมาณ 30 วัน

17 ดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง
ดาวเคราะห์น้อย เป็นวัตถุจำพวกหินหรือโลหะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ดาวหางเป็นวัตถุท้องฟ้าไม่มีแสงในตัวเอง ซึ่งเมื่อดาวหาง หลุดเข้ามาในโลก สะเก็ดของดาวหางที่เหลือจากการ เผาไหม้ เรียกว่า อุกกาบาต

18 ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีดวงจันทร์เป็นบริวารเท่าไรนะ
30 ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีดวงจันทร์เป็นบริวารเท่าไรนะ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

19 ให้นักเรียนจับคู่ให้ตรงกับภาพ
30 ให้นักเรียนจับคู่ให้ตรงกับภาพ ดวงอาทิตย์ ดาวหาง โลก ดวงจันทร์ อุกกาบาต

20 ลองต่อรูปให้สมบูรณ์สิคะ
30 ลองต่อรูปให้สมบูรณ์สิคะ ภาพตัวอย่าง

21 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เรื่อง ระบบสุริยะ จากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้ววาดภาพ ระบายสี

22 ดูคะแนนสิได้เท่าไรกันคะ
<Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google