งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ
ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2 การกระโดดไกล (แบบแอ่นตัว)
พฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะเรื่อง การกระโดดไกล (แบบแอ่นตัว)

3 ลักษณะการจรดเท้า เมื่อเหยียบกระดานเริ่ม ขาที่ใช้กระโดดงอเล็กน้อย ส่วนขาอีกข้างกระตุกเข่าและเหวี่ยงไปข้างหน้า

4 การลอยตัวในอากาศ เมื่อเท้าทั้งสองพ้นจากพื้น
เหวี่ยงแขนทั้งสองเหวี่ยงขึ้นเหนือศีรษะ แดะหน้าอก เงยหน้าขึ้น แอ่นลำตัวไปข้างหน้า

5 การพับลำตัว เหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหน้า ก้มหน้า พับลำตัว เหยียดปลายเท้าทั้งสองไปข้างหน้า

6 การลงสู่พื้น เมื่อเท้าทั้งสองสัมผัสพื้น ดึงแขนทั้งสองไปข้างหน้า งอเข่าและก้มหน้า ทิ้งน้ำหนักตัวไปข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google