งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคต
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

2 เนื้อหาที่สำคัญ ความหมายของนวัตกรรม นวัตกรรมสมัยใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา อนาคตการทำงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 Invention + Commercialization = Profit สร้าง + ธุรกิจพาณิชย์ = กำไร
ความหมายของนวัตกรรม นวัตกรรม คือ สิ่ง กระบวนการ วิธีการใหม่ๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ หรือการต่อยอดองค์ความรู้เดิม นำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงาน ก่อให้เกิดความแตกต่าง และมีความเป็นเลิศ และทำให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน Invention + Commercialization = Profit สร้าง + ธุรกิจพาณิชย์ = กำไร

4 นวัตกรรมสมัยใหม่ เคลฟเวอร์ ยานยนต์จิ๋วแห่งอนาคต

5 นวัตกรรมสมัยใหม่ หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ตัวจิ๋ว

6 นวัตกรรมสมัยใหม่ ไอโบสัตว์เลี้ยงยุคจิติทอล

7 นวัตกรรมสมัยใหม่ สิ่งประดิษฐ์ ที่ใกล้เคียงกับ ของวิเศษของโดราเอม่อน

8 นวัตกรรมสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

9 นวัตกรรมสมัยใหม่ Grid Computing: เทคโนโลยี IT ของโลกอนาคต

10 นวัตกรรมสมัยใหม่ Grid Computing: เทคโนโลยี IT ของโลกอนาคต

11 นวัตกรรมสมัยใหม่ m-Commerce

12 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในอนาคต
ห้องเรียนในอนาคต

13 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในอนาคต
m-Learning

14 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในอนาคต
m-Learning

15 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในอนาคต
RFID (Radio Frequency Identification)

16 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในอนาคต
กำแพงความรู้ (Knowledge Wall)

17 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในอนาคต
นิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Ecosystem) การเชื่อมกันเป็นกลุ่ม ทำงานร่วมกัน การเชื่อมระหว่างกลุ่ม กลุ่มแบบ Virture นิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ Ecosystem

18 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในอนาคต
นิเวศน์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Ecosystem)

19 อนาคตการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้จากทุกที่
การจัดเก็บและการนำมาใช้ การจัดการและจัดรูปแบบการจัดเก็บข่าวสาร การเชื่อมต่อข่าวสารได้ตลอดเวลา การสร้าง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร

20 อนาคตกับการทำงานและการใช้ข้อมูลข่าวสาร
การรวมสื่อสารเป็นหนึ่งเดียว บอร์ดแบนด์มีทุกหนทุกแห่ง วัฒนธรรมการดำเนินการเปลี่ยนไป ปฏิรูปการทำงานกับการใช้ข่าวสาร เพิ่มประสิทธิผล การทำงานร่วมกัน เคลื่อนที่ได้ทุกหนแห่ง มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ใช้ง่าย ชุดซอฟต์แวร์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต อีเมล์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร เครื่องพิมพ์เลเซอร์

21 สรุป


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google