งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biometric ความหมายของเทคโนโลยี Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biometric ความหมายของเทคโนโลยี Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biometric ความหมายของเทคโนโลยี Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางพฤติกรรม ขั้นตอนการ Input Biometric ข้อดีของเทคโนโลยี Biometric ข้อเสียของเทคโนโลยี Biometric การประยุกต์ใช้งาน Biometric Summary

2 ความหมายของ Biometric
การผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่นๆ คุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงทำให้การพิสูจน์บุคคลโดยการใช้ลักษณะทางกายภาพนั้น มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ตัวอย่างของคุณลักษณะทางกายภาพที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา ช่องตาดำ ฝ่ามือ และรูปหน้า เป็นต้น

3 ความเป็นมาของ Biometric
คำว่า  Biometrics  หรือ Biometry มีการนำมาใช้กันนับร้อยปีแล้ว เป็นศาสตร์ด้านหนึ่งในการนำเอาวิธีการทางคณิตศาสตร์ หรือวิธีการทางสถิติ มาใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางด้านชีววิทยาต่างๆ เช่น การใช้วิธีทางสถิติวิเคราะห์ผลกระทบของมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคล, การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศที่มีผลต่อการเพาะปลูก เป็นต้น เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการ ในการระบุตัวบุคคลหรือ ตรวจสอบตัวบุคคลโดยอัตโนมัติ โดยใช้ลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่างกันแต่ละบุคคล

4 ลักษณะทางกายภาพ (Physiological Biometrics)
ลายนิ้วมือ Fingerprint  ลักษณะใบหน้า Facial Recognition ลักษณะของมือ Hand Geometry  ลักษณะของนิ้วมือ Finger Geometry  ลักษณะใบหู Ear Shape  Iris และ Retina ภายในดวงตา  กลิ่น Human Scent

5 ลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioral Biometrics)
การพิมพ์ Keystroke Dynamics  การเดิน Gait Recognition  เสียง Voice Recognition การเซ็นชื่อ Signature

6 ขั้นตอนการ Input Biometric
ผู้ลงทะเบียนต้องให้ตัวอย่างเช่น ลายนิ้วมือ โครงหน้า ลายม่านตา ตัวอย่างพวกนี้จะถูกเก็บและถูกแปลงให้เป็นแม่แบบที่จะใช้ในการเปรียบเทียบ การตรวจสอบนั้นจะมีเครื่องมือเพื่อใช้เปรียบเทียบกับแม่แบบ เราจะเรียกขั้นตอนที่ 1 และ 2 ว่าเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนและเรียกขั้นตอนที่ 3 ว่ากระบวนการตรวจสอบหรือระบุผู้ใช้

7 ข้อดีของเทคโนโลยี Biometric
ลดจำนวนการหายของบัตร ป้องกันการลืมรหัสผ่าน ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบจะไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเพราะอวัยวะของร่างกายไม่ใช่สิ่งที่จะทำเลียนแบบกันได้  เทคโนโลยีการจดจำอวัยวะแบบสามมิติจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในระดับที่ยอดเยี่ยม

8 ข้อเสียของเทคโนโลยี Biometric
ไม่สามารถใช้ได้หากไม่มีอุปกรณ์เฉพาะทาง เนื่องจากใช้อวัยวะของร่างกายเป็นรหัสผ่าน จึงมีโอกาสโดนทำร้ายร่างกายได้ง่าย ซึ่งต่างจากรหัสผ่านและชิปโทเคน รหัสผ่านที่ใช้กับระบบนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

9 การนำเอา Biometric มาประยุกต์ใช้งาน
การควบคุมการเข้าออกสถานที่ / หรือการใช้ตรวจสอบเวลาทำงานใช้ในการตรวจสอบผู้เข้าออก และสามารถใช้แทนบัตรพนักงานในการตรวจสอบเวลาการเข้าออกของพนักงาน การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายใดต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออาจมีความลับในหน่วยงานอยู่จะใช้เทคโนโลยีนี้ในการช่วยตรวจสอบสถานะในการเข้าใช้เนื่องจากความสามารถในด้านนี้เป็นที่เชื่อถือและมั่นใจได้ การใช้งานของสถาบันการเงิน อาจใช้แทนการกรอกรหัสบัตร ATM เพื่อป้องกันมิจฉาชีพปลอมแปลงบัตรเพื่อใช้ในการเบิกเงินหรือการซื้อสินค้า

10 Summary Biometric ในปัจจุบันมีไว้เพื่อพิสูจน์บุคคล
เพื่อรักษาความปลอดภัย ที่มา:


ดาวน์โหลด ppt Biometric ความหมายของเทคโนโลยี Biometric ความเป็นมาเกี่ยวกับ Biometric

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google