งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนทนาให้เกิดปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนทนาให้เกิดปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนทนาให้เกิดปัญญา
ขอเชิญทุกท่านร่วมชิมความสุขจากการสนทนาแบบ Dialogue ปัญญเสวนา การสนทนาให้เกิดปัญญา เป็นการพูดและฟังอย่างน้อมใจ ด้วยจิตที่เป็นกลาง(บริสุทธิ์) เพื่อให้เข้าใจความหมายที่จริงแท้ระหว่างกัน

2 Dialogue วิธีการสนทนาแบบมนุษย์สัมผัสมนุษย์ และ
การเปลี่ยนวิธีคิดด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง David Bohm ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ใหม่ ที่ศึกษาปรัชญาตะวันออกอย่างเข้าใจ เรียบเรียงจากหนังสือ On DialogueแนวคิดของDavid Bohm โดย โสฬส ศิริไสย์ Transdisciplinary Commons มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

3 Logos = คำ Dia = ไหลลื่นทะลุปรุโปร่ง
Dialogue Logos = คำ Dia = ไหลลื่นทะลุปรุโปร่ง เป็นการไหลเวียนของความหมายอย่าง ทะลุปรุโปร่งสู่การรับรู้ความหมายที่แท้

4 หลักการสำคัญ 1. ฟังอย่างลึกซึ้ง-ฟังให้ได้ยิน(Deep Listening)
ฟังเพื่อรับรู้และเข้าใจความหมายที่แท้ และ เฝ้าสังเกตปฏิกริยาอารมณ์และเสียงภายในของตัวเอง จนอาจมี 1.1 ความคิด/ความรู้บางอย่างวาบขึ้นมา (Intuition) 1.2 ความหมายใหม่(Share meaning) 1.3 ยกระดับทางปัญญา (Wisdom)

5 2. จิตเป็นอิสระ/ผ่อนคลาย 3. เท่าเทียม เสมอภาค
ถอดอิทธิพล ของอำนาจ(ครอบงำ/บิดเบือน) อุปาทาน(มายาคติ) และ ฐานคติ(ความคิด/ความรับรู้) 3. เท่าเทียม เสมอภาค (ไม่ต้องมีผู้นำ ไม่ต้องมีผู้ตาม)

6 กติกาการสนทนาแบบ Dialogue
ไม่ต้องเรียงลำดับหัวข้อและวาระแบบตายตัว ไม่ต้องสรุป ลงมติ หรือ ตัดสินถูก-ผิด ระหว่างกระบวนการพูดคุย ไม่ต้องมีผู้ใช้อำนาจควบคุมการประชุม คนในวงจะพูดและถามอะไรก็ได้ แต่จะไม่เจาะจงหรือระบุพาดพิงตัวบุคคล คนในวงจะตอบหรือไม่ก็ได้ ไม่ผูกขาดเวที พูดนานเกินไป เมื่อพูดไปแล้วอยากจะพูดซ้ำ ควรเว้นไปสักสองสามคนก่อน ไม่เอาฐานคติส่วนตัวมาออกมาโต้แย้ง โต้ตอบไป-มา ปะทะคารม ประหัตประหาร เอาแพ้-เอาชนะ ต่อต้าน แก้ตัว หรือโน้มน้าวคนอื่น เคารพบรรยากาศเงียบสงบ(มีสมาธิ) ผ่อนคลาย มีสติ ไม่พูดคุยกันเองนอกวง ไม่พูดเพ้อเจ้อ ลมเพลมพัด ตลกโปกฮา ไร้สาระ

7 KMของกรมฯเรา ใน ปีที่ผ่านมา ถึง..... งานสัมมนาในวันนี้
Dialogue ขอจงพูดและฟังอย่างน้อมใจ ด้วยจิตที่เป็นกลาง(บริสุทธิ์) ทำความเข้าใจความหมายที่จริงแท้ระหว่างกัน KMของกรมฯเรา ใน ปีที่ผ่านมา ถึง งานสัมมนาในวันนี้


ดาวน์โหลด ppt การสนทนาให้เกิดปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google