งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอ้า....มองย้อนดูกัน ไร้สาระลามกจกเปรต  ทั้งอุบาทว์น่าสมเพชทั้งหลาย สั่งรุ่นน้องเหมือนเป็นวัวเป็นควาย เป็นรุ่นพี่สมองคิดได้เท่านั้นหรือ  รุ่นน้องๆปีหนึ่งต้องปรับตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอ้า....มองย้อนดูกัน ไร้สาระลามกจกเปรต  ทั้งอุบาทว์น่าสมเพชทั้งหลาย สั่งรุ่นน้องเหมือนเป็นวัวเป็นควาย เป็นรุ่นพี่สมองคิดได้เท่านั้นหรือ  รุ่นน้องๆปีหนึ่งต้องปรับตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอ้า....มองย้อนดูกัน ไร้สาระลามกจกเปรต  ทั้งอุบาทว์น่าสมเพชทั้งหลาย สั่งรุ่นน้องเหมือนเป็นวัวเป็นควาย เป็นรุ่นพี่สมองคิดได้เท่านั้นหรือ  รุ่นน้องๆปีหนึ่งต้องปรับตัว แต่ต้องมัวมาพะวงจดจำชื่อ เห็นหน้ามันต้องไหว้จนเมื่อยมือ เรียนหนังสือคงไม่พ้นโดนรีไทร์ ขู่ตะคอกหยาบโลนชั่วช้า นิ้วชี้มาสั่งเข้าเร้าใจไหม สมบัติผู้ดีไม่เคยมีเลยหรือไร ว้าก ว้าก ว้ากเข้าไปด่าใส่กัน กิจกรรมรับน้องปัญญาอ่อน มาบั่นทอนอนาคตให้เปลี่ยนผัน ฝังหัวเผด็จการให้แก่กัน อนาคตของชาตินั้นคงทลาย

2 The NAND gate as a universal gate
Logic function NAND gate only A A A B A.B A B A.B A B A+B A B A+B A B A+B B A+B A A B A + B A B A + B A B A + B A + B A B

3 Gates with more than two inputs
B A.B.C=Y C A B Y C A B C D Y A B Y C D A B Y C C B A A+B+C=Y A B A+B+C+D=Y C D A B Y C D

4 Gates with more than two inputs (cont.).
B Y C D A B C D Y = = =

5 Gate conversion using inverter.

6 Boolean theorems DeMORGAN’S THEOREMS (16) (x + y) = x . y

7 NAND,NOR gates use to implement any Boolean operation

8 COMBINATORIAL LOGIC CIRCUITS
ALGEBRAIC SIMPLIFICATION Example 1

9 EXAMPLE

10 EXAMPLE

11 EXAMPLE

12 EXAMPLE

13 EXAMPLE Converting circuits to NAND.

14 Example Sum-of-products NAND-NAND circuit

15 Example products -of- Sum NOR-NOR circuit

16 KANAUGH MAP METHOD KANAUGH MAP AND TRUTH TABLE

17 KANAUGH MAP

18

19

20 Example of looping pairs

21 Example of looping groups of four.

22

23

24

25 EXCLUSIVE-OR & EXCLUSIVE-NOR CIRCIUTS

26 EXCLUSIVE-OR & EXCLUSIVE-NOR CIRCIUTS
Design a logic circuit, using x1,x0,y1,y0 inputs, whose output will be HIGH only when the two binary numbers x1x0 and y1y0 are equal.

27 PARITY GENRATOR AND CHECKER
EX-OR gates used to implement parity generator and parity checker for even parity system.

28 INHIBIT CIRCUITS Four basic gates can either enable or inhibit the passage of and input signal, A, under control of the logic level at control input B.


ดาวน์โหลด ppt เอ้า....มองย้อนดูกัน ไร้สาระลามกจกเปรต  ทั้งอุบาทว์น่าสมเพชทั้งหลาย สั่งรุ่นน้องเหมือนเป็นวัวเป็นควาย เป็นรุ่นพี่สมองคิดได้เท่านั้นหรือ  รุ่นน้องๆปีหนึ่งต้องปรับตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google