งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VMI (Vendor Managed Inventory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VMI (Vendor Managed Inventory)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VMI (Vendor Managed Inventory)
เพื่อการรายงานและกำกับติดตามการบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อการควบคุมโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

2 ใช้ชุดเดิมของโครงการไข้หวัดนก
UserName และ Password ใช้ชุดเดิมของโครงการไข้หวัดนก THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

3 ปี 2551 หน่วยบริการเพิ่มอีก 105 แห่ง รพ. ในสังกัด และ รพ. นอกสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่งจะได้รับการสนับสนุน ทั้งยาต้านไวรัส Oseltamivir และ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

4 เฉพาะ รพช. ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11 แห่ง จะได้รับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันบุคลากร (FLU3) THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

5 ยอดรวม Vaccine ที่ได้รับจัดสรร จำนวนรอบการส่ง Vaccine ROP
น้อยกว่า 1000 ครั้งเดียว ---- มากกว่า 1000 โด๊ส 2 รอบ 200 โด๊ส THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

6 ทดลองทำ บันทึกยอด Vaccine
และยาคงเหลือ กรณีเป็นหน่วยบริการที่ส่ง มอบครั้งเดียว THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

7 สำหรับการอบรมวันนี้ http://10.32.134.252/vmi
THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

8 ใส่ Username Password

9 Click บันทึก Inventory THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

10 บันทึกจำนวนยอดยาและวัคซีนคงเหลือ
ROP=ศูนย์ บันทึกจำนวนยอดยาและวัคซีนคงเหลือ THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

11 กดปุ่ม Save THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

12 เลือก OK THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

13 กดปุ่ม Post Inventory THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

14 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

15 ปรากฎวันที่ขีดเส้นใต้บนปฏิทิน Click เพื่อดูข้อมูล
THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

16 Vaccine ไม่ส่งเพิ่ม Tamiflu ส่ง
THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

17 บันทึกยอด Vaccine และ ยาคงเหลือ กรณีเป็นหน่วยบริการที่ส่ง มอบ 2 ครั้ง
ทดลองทำ บันทึกยอด Vaccine และ ยาคงเหลือ กรณีเป็นหน่วยบริการที่ส่ง มอบ 2 ครั้ง THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

18 ใส่ Username Password

19 Click บันทึก Inventory THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

20 บันทึกจำนวนยอดยาและวัคซีนคงเหลือ

21 กดปุ่ม Save

22 กดปุ่ม OK

23 กดปุ่ม Post Inventory

24

25 ปรากฎวันที่ขีดเส้นใต้บนปฏิทิน Click เพื่อดูข้อมูล

26 จำนวนยาที่ อภ. จะส่งให้
จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร

27 ทดลองทำซ้ำ บันทึกยอด Vaccine และ ยาคงเหลือ กรณีเป็นหน่วยบริการที่ส่ง มอบ 2 ครั้ง บันทึกค่า คงเหลือให้ต่ำกว่า ROP THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

28 แจ้งเตือนอายุยา THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

29

30 ใช้รายงานในระบบ VMI เพื่อกำกับติดตามการบริหารเวชภัณฑ์ การควบคุมโรคไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

31 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

32 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

33 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

34 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

35 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

36 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

37 เข้าใช้งานจริง ระบบ VMI บน Internet http://scm. gpo. or
THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

38 ขอขอบคุณ THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION


ดาวน์โหลด ppt VMI (Vendor Managed Inventory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google