งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Treatment of Osteoporosis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Treatment of Osteoporosis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Treatment of Osteoporosis
นายแพทย์ปิยะ อัศวบุญญาเดช ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

2 วันนึง ณ รพ.มีชื่อแห่งนึง แพทย์นายนึง โดนตาม

3 ??? หักนะป้า..... หา...แค่ล้มนี่หักเลยเหรอ จ้า

4 VS ผ่า กะ ไม่ผ่า

5 เพราะกระดูกไม่ได้มีแต่แคลเซียม

6 การป้องกันเป็นการรักษาที่ดีที่สุด
ป้องกันกระดูกพรุน ป้องกันกระดูกหัก กำแพงหนา-บาง

7

8 1ชั่วโมง ต่อ ครั้ง, 2-3ครั้ง/สัปดาห์ ป้องกันการหัก ป้องกันหกล้ม
ออกกำลังกาย ยกน้ำหนัก แอโรบิก เต้นรำ เดิน วิ่ง 1ชั่วโมง ต่อ ครั้ง, 2-3ครั้ง/สัปดาห์ ป้องกันการหัก ป้องกันหกล้ม ราวจับ การจัดที่อยู่ การมองเห็น ยา การเดิน/เท้า/รองเท้า

9 Calcium absorption Inversely correlated
Total calcium intake Dietary fiber Alcohol consumption Physical activity No significant association: age, dietary protein, dietary phosphorus, caffeine consumption, or smoking Randi L Wolf et al Factors associated with calcium absorption efficiency in pre- and perimenopausal women American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, No. 2, , August 2000

10 ความต้องการในแต่ละวัน

11

12 รู้ได้ไงว่าพอคะ....กินอะไรดี

13

14 Percent of calcium absorption (mean+S.E.)
Solubility (g/dl of water) Percent calcium absorption (mean+SE) Calcium acetate 43.6 32+4 Calcium lactate 7.9 Calcium gluconate 3.85 27+3 Calcium citrate 9.6x10-2 30+3 Calcium carbonate 5.6x10-3 39+3 milk 31+3 ANOVA showed no statistical significant Mudassir SS, et al. N Engl J Med 1987;317:532-6.

15 Ca is a threshold nutrient, there is no benefit in taking dose larger than dose recommended

16 Calcium carbonate: empty stomach
calcium from carbonate and citrate is well absorbed in patients with normal stomach acidity and hyperacidity, while supplementation with fumarate and gluconate will be more effective in patients with hypoacidity Calcium carbonate: empty stomach Barbara Dolinska A Model for Calcium Permeation into Small Intestine Biol Trace Elem Res (2011) 142:456–464

17

18

19 The calcidiol level for clinical vitamin D inadequacy is < 35 ng/ml
The prevalence of vitamin D inadequacy in Thai urbanized elderly women was 65.35% The elderly with vitamin D inadequacy has higher risk of femoral neck osteoporosis than the normal vitamin D (Odds ratio 2.87; p<0.03) Suppasin Soontrapa Vitamin D inadequacy and the risk of osteoporosis in elderly women Srinagarind Med J 2002; 17(3):p

20 รับแสงแดด นาที ที่บริเวณใบหน้าและแขน ได้ vitamin D ประมาณ 200 IU

21 ยา วิตามิน ดี D2 vs D3

22

23

24

25

26

27 Calcitonin

28 Strontium Teriparatide

29 นานแค่ไหน ?

30 http://www. topf. or. th/ckfinder/userfiles/files/topf_pdf/cpg53_th04

31 การผ่าตัด รักษากระดูกหัก พิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละราย

32 Jamshidi puncture needle
Osteointroducer Kirschner wires Balloon catheter Cement mixing set Pressure syringe Pressure gauge

33

34 END


ดาวน์โหลด ppt Treatment of Osteoporosis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google