งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ที่พบระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ที่พบระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ที่พบระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔
(เทวรูปรุ่นเก่า)

2 คำจำกัดความของเทวรูปรุ่นเก่า
เป็นศิลปกรรมที่สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ซึ่งยังคงรักษารูปแบบของศิลปะอินเดียไว้ได้ พบมากในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ดังนั้นความเป็นจริงจึงเป็นของที่ร่วมอยู่ในสมัยทวารวดีและสมัยศรีวิชัย หากพบในภาคกลางถือได้ว่าเป็นของเนื่องในศาสนาพราหมณ์ของสมัยทวารวดี หากพบทางภาคใต้ถือว่าเป็นของเนื่องในศาสนาพราหมณ์ของสมัยศรีวิชัย

3 เทวรูปรุ่นเก่าที่พบจากภาคกลางของประเทศไทย
(ศิลปะสมัยทวารวดี แต่สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์)

4 ส่วนใหญ่สะท้อนถึงอิทธิพลอินเดีย เช่น การสวมกิรีฏมกุฏของพระวิษณุ การยืนตริภังค์ของเทวรูปบางองค์
อาจมีความสัมพันธ์กับเทวรูปที่พบทางภาคใต้ของประเทศไทย บางครั้งสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลจากอาณาจักรเขมร เช่น การนุ่งผ้าโจงกระเบน มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างยิ่ง เช่น เทคนิคการสลัก

5 พระวิษณุ จากเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

6 พระวิษณุจากเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
พระวิษณุจากเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

7 พระกฤษณะ จากเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

8 พระสูรยะ จากเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

9


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ที่พบระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google