งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

2 สังคมดิจิทัล

3 การกระทำความผิดในสังคมดิจิทัล
การรบกวน/แอบแก้ไขข้อมูล การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ การแอบเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ การแอบเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ Spyware Virus Spam Mail Cyber Attack Hack

4 การกระทำความผิดในสังคมดิจิทัล
ผู้กระทำความผิดอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลก มีการใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน ยากต่อการตรวจพบร่องรอย ยากต่อการจับกุม และนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ ความเสียหายกระทบคนจำนวนมาก และรวดเร็ว

5 มีผลบังคับใช้แล้ว วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2550
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้แล้ว วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2550

6 เจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อกำหนด ฐานความผิด และบทลงโทษ
อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หน้าที่ของผู้ให้บริการ

7 บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ
มาตรา ๕ เข้าถึงคอมฯ โดยมิชอบ ไม่เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 10,000 มาตรา ๖ ล่วงรู้มาตรการป้องกัน ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๗ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 40,000 มาตรา ๘ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000 มาตรา ๙ การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๐ การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000

8 บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๑ สแปมเมล์ -
ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๒(๑) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล ไม่เกิน 10 ปี (และ) ไม่เกิน 200,000 มาตรา ๑๒(๒) กระทบความมั่นคง ปี 60, ,000 มาตรา ๑๒ เป็นเหตุให้เสียชีวิต 10 – 20 ปี - มาตรา ๑๓ จำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่ง ไม่เกิน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 มาตรา ๑๔ เผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000

9 บทลงโทษ ฐานความผิด โทษจำคุก โทษปรับ มาตรา ๑๕ ความรับผิดของผู้ให้บริการ
ไม่เกิน 5 ปี ไม่เกิน 100,000 มาตรา ๑๖ การตัดต่อภาพ ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 60,000

10 การปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
อย่าบอก password ของท่านแก่ผู้อื่น อย่าให้ผู้อื่นยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าเน็ต อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในบ้านหรือที่ทำงานโดยไม่ใช้มาตรการการตรวจสอบผู้ใช้งานและการเข้ารหัสลับ อย่าเข้าสู่ระบบด้วย user ID และ password ที่ไม่ใช่ของท่านเอง อย่านำ user ID และ password ของผู้อื่นไปใช้งานหรือเผยแพร่ อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือข้อความ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมาย อย่า กด "remember me" หรือ "remember password" ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ และอย่า log-in เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่เครื่องสาธารณะ ถ้าท่านไม่ใช่เซียนทาง computer security อย่าทำผิดตามมาตรา ๑๔ ถึง ๑๖ เสียเอง ไม่ว่าโดยบังเิอิญ หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

11 คำถาม : เหตุการณ์ต่อไปนี้มีความผิดตามพรบ.ข้อใด
การที่เราส่ง ไปรบกวนบุคคลอื่นบ่อยๆ เช่น Forword mail โดยที่เขาไม่ต้องการ เป็นความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ มาตราข้อใด? มาตรา 11 มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท 2) ส่งรูปพี่เคน ธีรเดชที่ถูกเติมหนวด แต่งคิ้ว ทาปากแดง เข้าไปในเว็บบอร์ด มาตรา 16 มีโทษไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท 3) แอบไปขโมยข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่น มีความผิดพรบ. คอมพิวเตอร์ ตามมาตราข้อใด? มาตรา 7 มีโทษไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

12 คำถาม : เหตุการณ์ต่อไปนี้มีความผิดตามพรบ.ข้อใด
4) แอบดูรหัสเข้าคอมพิวเตอร์ของพี่โดม ภายหลังแอบเข้าไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจหรือไม่ ตอนที่เขาไม่อยู่ มาตรา 5 โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 5) ทำเว็บบอร์ดให้ชาวไทยเข้าไปเขียนเรื่องซุบซิบ นักแสดง นักร้อง นักการเมือง มาตรา 15 มีโทษไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 6) การกระทำความผิดกรณีใดไม่ถูกปรับ และ กรณีใดไม่ถูกจำคุก ไม่ถูกปรับ : ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต จำคุก ปี ไม่ถูกจำคุก : การส่งเมลล์รบกวนผู้อื่นบ่อยๆ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

13 ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนควรทราบ (สรุปแบบเข้าใจง่ายๆ)
ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนควรทราบ (สรุปแบบเข้าใจง่ายๆ) มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.50 1) เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้าไป … จำคุก 6 เดือน 2) แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วไปประกาศให้คนอื่นรู้ … จำคุกไม่เกิน 1 ปี 3) ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดีๆ แล้วแอบไปขโมย… จำคุกไม่เกิน 2 ปี 4) เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัว เราไปดักจับข้อมูล… เจอคุกไม่เกิน 3 ปี 5) ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราไปปรับแก้ข้อมูลเขา… เจอคุกไม่เกิน 5 ปี 6) ยิง virus หรือ trojan หรือ worm เข้าไปก่อกวนจนระบบเขาเสียหาย … จำคุกไม่เกิน 5 ปี 7) ส่ง หาเขาบ่อยๆโดยที่เขาไม่ได้อยากได้เลย สร้างความเดือดร้อน… ปรับไม่เกินหนึ่งแสน 8) ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้างความพินาศใหญ่โต งานนี้ จำคุกสิบปีขึ้นไป 9) ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใครๆทำเรื่องแย่ๆในข้อข้างบนได้ … จำคุกไม่เกินปีนึง เหมือนกัน 10) โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน, เบนโลก็โดน, ท้าทายอำนาจรัฐก็โดน … เจอคุกไม่เกิน 5 ปี 11) ใครเป็นเจ้าของเว็บ แล้วยอมให้เกิดข้อ 10. โดนเหมือนกัน … เจอคุกไม่เกิน 5 ปี 12) ถ้าเราเรียกให้ชาวบ้านเข้ามาดูงานของศิลปินข้างถนน ซึ่งชอบเอารูปชาวบ้านมาตัดต่อ เตรียมใจไว้เลยมีโดน… เจอคุกไม่เกิน 3 ปี 13) คนไทยทำผิดที่เว็บไซต์ซึ่งอยู่เมืองนอก มีความผิดแน่นอน 14) คนต่างประเทศทำผิดกับเรา แล้วอยู่เมืองนอกอีกต่างหาก เราเป็นคนไทย ก็เรียกร้องเอาผิดได้เหมือนกัน


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google