งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิง เปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิง เปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิง เปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

3 Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries Unit: Percentage Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นใน เอเชีย Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal GDP from International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 Note: - Market capitalization in terms of USD at the end of January 2012 - Nominal GDP in terms of USD for Year 2012 (Estimated)

4 Number of Listed Companies : Asia Countries Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมี ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย (As of January 2012)

5 Source: WFE Note: * Market Capitalization at the end of January 2012. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of January 2012)/Market Capitalization (at the end of January 2012)}*12 Please note that the January 2012 share turnover velocity of Indonesia SE is not available so we refer to the December 2011 figure instead. ในเดือนมกราคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาด ค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพคล่องสูงเมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย Market Capitalization* Unit: Billion USD Share Turnover Velocity** Unit: Percentage

6 Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. - Information of China and India started since 2001 - Market Capitalization is at the end of year (month), Market turnover is year-to-date สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ไทยใน ภูมิภาคเอเชีย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบ กับ ณ สิ้นปี 2554 ในขณะที่สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ใน เดือนมกราคม 2555 ปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2554 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex- Japan) (SET as % of Asian Markets) * SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)

7 Source: Bloomberg at the end of February 2012 Total Return : Selected Asian Countries ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 เพิ่มขึ้น 9.13 เท่า สูงเป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย Percenta ge Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at end December 2000. Feb-12 Thail and: 913 %

8 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมี อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิค่อนข้างต่ำ ในขณะที่อัตรา เงินปันผลตอบแทนค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย Market Yield Unit: Percentage Source: Bloomberg at the end of February 2012 Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS) Historical P/E ratio Unit: Times

9 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

10 Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries (between the end of Year 2011 and February 2012) (% Growth YTD) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.22% จากสิ้นปี 2554 ซึ่งเป็นทิศทาง เดียวกับดัชนีหลักทรัพย์ของประเทศอื่นๆ ที่ปรับเพิ่มขึ้น Source : Bloomberg

11 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา ตลาดของไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 28 เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 28 จาก 52 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 289.8 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 43.6 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 8.6 เท่า • ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.5 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า PSE 1.6 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 28 จาก 52 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 289.8 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 43.6 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 8.6 เท่า • ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.5 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า PSE 1.6 เท่า Domestic Market Capitalization (USD Billion) January 2012 Domestic Market Capitalization (USD Billion) January 2012

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสมในเดือนมกราคม 2555 จัดอยู่ในอันดับที่ 25 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 25 จาก 52 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 14.76 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มูลค่าน้อยกว่า HKEx 5.8 เท่า • มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.4 เท่า • มูลค่ามากกว่า PSE 5.3 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 25 จาก 52 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 14.76 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มูลค่าน้อยกว่า HKEx 5.8 เท่า • มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.4 เท่า • มูลค่ามากกว่า PSE 5.3 เท่า Total Value of Share Trading (USD Billion) January 2012 Total Value of Share Trading (USD Billion) January 2012

13 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2555 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ไทยจำนวน 545 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ใน อันดับที่ 24 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 24 จาก 52 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 545 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.8 เท่า • จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.2 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 24 จาก 52 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 545 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.8 เท่า • จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.2 เท่า Number of Listed Companies January 2012 Number of Listed Companies January 2012


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิง เปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google