งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิง เปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิง เปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิง เปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

3 Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries Unit: Percentage Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal GDP from International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012 Note: - Market capitalization in terms of USD at the end of April 2012 - Nominal GDP in terms of USD for Year 2012 (Estimated)

4 Number of Listed Companies : Asia Countries Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีค่อนข้าง น้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย (As of April 2012)

5 Source: WFE Note: * Market Capitalization at the end of April 2012. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of April 2012)/Market Capitalization (at the end of April 2012)}*12 Please note that the April 2012 share turnover velocity of Indonesia SE is not available so it is calculated given the market capitalization and the share turnover figures of April 2012. ในเดือนเมษายน 2555 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาด ค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพคล่องสูงเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ ในภูมิภาคเอเชีย Market Capitalization* Unit: Billion USD Share Turnover Velocity** Unit: Percentage

6 Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. - Market Capitalization is at the end of year (month), Market turnover is year-to-date สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ ไทยในภูมิภาคเอเชีย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 และสัดส่วน มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเดือนมกราคม 2555 – เดือนเมษายน 2555 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex- Japan) (SET as % of Asian Markets) * SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)

7 Source: Bloomberg at the end of May 2012 Total Return : Selected Asian Countries ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้น เดือนพฤษภาคม 2555 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 เพิ่มขึ้น 8.7 เท่า สูงเป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย Percenta ge Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at end December 2000. May -12 Thail and: 870 %

8 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอัตราส่วน ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิค่อนข้างต่ำ ในขณะที่อัตราเงินปัน ผลตอบแทนค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย Market Yield Unit: Percentage Source: Bloomberg at the end of May 2012 Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS) Historical P/E ratio Unit: Times

9 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

10 Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries (between the end of Year 2011 and May 2012) (% Growth YTD) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2555 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.3% จากสิ้นปี 2554 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 รอง จากเวียดนาม และฟิลิปปินส์ Source : Bloomberg

11 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ของไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 27 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 27 จาก 52 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 331.08 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเป็น 1.6 เท่า ของ Philippine SE • มีขนาดเป็น 0.8 เท่า ของ Indonesia SE • มีขนาดเป็น 0.8 เท่า ของ Bursa Malaysia • มีขนาดเป็น 0.1 เท่า ของ Hong Kong Exchanges ตลท. อยู่ในลำดับที่ 27 จาก 52 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 331.08 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเป็น 1.6 เท่า ของ Philippine SE • มีขนาดเป็น 0.8 เท่า ของ Indonesia SE • มีขนาดเป็น 0.8 เท่า ของ Bursa Malaysia • มีขนาดเป็น 0.1 เท่า ของ Hong Kong Exchanges Domestic Market Capitalization (USD Billion) April 2012 Domestic Market Capitalization (USD Billion) April 2012

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสมในช่วงเดือนมกราคม – เดือน เมษายน 2555 จัดอยู่ในอันดับที่ 24 เมื่อเทียบกับตลาด หลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 24 จาก 52 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 73.3 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มีมูลค่าเป็น 5.8 เท่า ของ Philippine SE • มีมูลค่าเป็น 2.2 เท่า ของ Indonesia SE • มีมูลค่าเป็น 1.6 เท่า ของ Bursa Malaysia • มีมูลค่าเป็น 0.2 เท่า ของ Hong Kong Exchanges ตลท. อยู่ในลำดับที่ 24 จาก 52 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 73.3 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มีมูลค่าเป็น 5.8 เท่า ของ Philippine SE • มีมูลค่าเป็น 2.2 เท่า ของ Indonesia SE • มีมูลค่าเป็น 1.6 เท่า ของ Bursa Malaysia • มีมูลค่าเป็น 0.2 เท่า ของ Hong Kong Exchanges Total Value of Share Trading (USD Billion) January – April 2012 Total Value of Share Trading (USD Billion) January – April 2012

13 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2555 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ไทยจำนวน 545 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 24 เมื่อ เทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 24 จาก 52 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 545 บริษัท • จำนวนบริษัทเป็น 2.2 เท่า ของ Philippine SE • จำนวนบริษัทเป็น 1.2 เท่า ของ Indonesia SE • จำนวนบริษัทเป็น 0.4 เท่า ของ Hong Kong Exchanges ตลท. อยู่ในลำดับที่ 24 จาก 52 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 545 บริษัท • จำนวนบริษัทเป็น 2.2 เท่า ของ Philippine SE • จำนวนบริษัทเป็น 1.2 เท่า ของ Indonesia SE • จำนวนบริษัทเป็น 0.4 เท่า ของ Hong Kong Exchanges Number of Listed Companies April 2012 Number of Listed Companies April 2012


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิง เปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร 02 229 2128, 2120 – 2122

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google