งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา จัดทำโดย ชื่อ ด.ช. พีรวัส เกิดสมนึก เลขที่11 นำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา จัดทำโดย ชื่อ ด.ช. พีรวัส เกิดสมนึก เลขที่11 นำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา จัดทำโดย ชื่อ ด.ช. พีรวัส เกิดสมนึก เลขที่11 นำเสนอ
ชื่อ ด.ช. พีรวัส เกิดสมนึก เลขที่11 นำเสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Next

2 ทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกาใต้ แบบฝึกหัด

3 ทวีปเอเซีย  ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ  ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ประมาณ 44 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของโลก ทวีปเอเชียตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 1 องศา 15 ลิปดาเหนือถึง 77 องศา 41 ลิปดาเหนือและลองติจูด 24 องศา 4 ลิปดา ตะวันออกถึง 169 องศา 40 ลิปดาตะวันตก  Next

4 ทวีปออสเตรเลีย ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ  ทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย เป็นที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ทวีปออสเตรเลียได้รับสมญานามว่า ทวีปเกาะส่วนหมู่เกาะแปซิฟิกซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศอื่น ๆ ต่อเนื่องไปถึงทวีปแอนตาร์กติก เรียกว่า โอเชียเนีย หมายถึง เกาะและหมู่เกาะในภาคกลางและภาคใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้งหมู่เกาะไมโครนีเซีย เมลานีเซีย โปลีนีเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะมลายู  Next

5 ทวีปอเมริกาใต้  ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ  ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 17.8 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 299 ล้านคน รูปร่างของทวีปอเมริกาใต้คล้ายคลึงกับทวีปอเมริกาเหนือ คือ มีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยมหัวกลับ มีฐานกว้างอยู่ทางทิศเหนือ ส่วนยอดสามเหลี่ยมอยู่ทางทิศใต้  Next

6 ทวีปแอฟริกา ขนาดที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ  ทวีปแอฟริกามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทวีปเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 30.3 ล้านตรารางกิโลเมตร มีประชากร 600 ล้านคน อยู่ระหว่างละติจูดที่ 37 องศา 21 ลิปดาเหนือ ถึง 34 องศา 50 ลิปดาใต้ ลองติจูดที่ 51 องศา 24 ลิปดาตะวันออกถึง 17 องศา 32 ลิปดา  Next

7 แบบฝึกหัดสังคม ข้อ1.ทวีปใดใหญ่ที่สุดในโลก 1.ทวีปเอเชีย 2.ทวีปยุโรป
3.ทวีปแอฟริกา 4.ทวีปอเมริกาใต้

8 ถูกต้องครับ Next

9 ผิดครับ Next

10 ข้อ2. ทวีปใดเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
1.ทวีปแอฟริกา  2.ทวีปอเมริกาใต้  3.ทวีปเอเซีย  4.ทวีปออสเตรเลีย

11 ถูกต้องครับ Next

12 ผิดครับ Next

13 ข้อ3. ทวีปเอเชียมีพื้นที่เท่าใด
1.44 ล้านตารางกิโลเมตร 2.43 ล้านตารางกิโลเมตร 3.45 ล้านตารางกิโลเมตร 4.46 ล้านตารางกิโลเมตร

14 ถูกต้องครับ Next

15 ผิดครับ Next

16 ข้อ4. ทวีปแอฟริกามีพื้นที่เท่าใด
ล้านตรารางกิโลเมตร ล้านตรารางกิโลเมตร ล้านตรารางกิโลเมตร ล้านตรารางกิโลเมตร

17 ถูกต้องครับ Next

18 ผิดครับ Next

19 ข้อ5. รูปร่างของทวีปอเมริกาใต้คล้ายคลึงกับทวีป
1.ทวีปอเมริกาเหนือ 2.ทวีปแอฟริกา 3.ทวีปออสเตรเลีย 4.ทวีปเอเซีย

20 ถูกต้องครับ Next

21 ผิดครับ Next

22 ข้อ6. อเมริกาใต้ มีลักษณะคล้ายรูป
1.รูปสามเหลี่ยมหัวกลับ 2.รูปห้าเหลี่ยมหัวกลับ 3.รูปสี่เหลี่ยมหัวกลับ 4.รูปหกเหลี่ยมหัวกลับ

23 ถูกต้องครับ Next

24 ผิดครับ Next

25 ข้อ7. ทวีปออสเตรเลีย เป็นที่ตั้งของประเทศใด
2.นิวซีแลนด์ 1.ออสเตรเลีย 3.ถูกทั้งข้อ1.และ2. 4.ไม่มีข้อใดถูก

26 ถูกต้องครับ Next

27 ผิดครับ Next

28 ข้อ8. ทวีปใดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2
1.ทวีปเอเซีย 2.ทวีปอเมริกาใต้ 3.ทวีปออสเตรเลีย 4.ทวีปแอฟริกา

29 ถูกต้องครับ Next

30 ผิดครับ Next

31 ข้อ9.ทวีปใดเล็กที่สุดในโลก
ทวีปเอเซีย ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลีย ทวีปแอฟริกา

32 ถูกต้องครับ Next

33 ผิดครับ Next

34 ข้อ10. ทวีปอเมริกาใต้มีประชากรประมาณเท่าใด
1.300 ล้านคน 2.299 ล้านคน 3.298 ล้านคน 4.297 ล้านคน

35 ถูกต้องครับ

36 ผิดครับ


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา จัดทำโดย ชื่อ ด.ช. พีรวัส เกิดสมนึก เลขที่11 นำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google