งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สงครามกลางเมืองยูโกสลาเวีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สงครามกลางเมืองยูโกสลาเวีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สงครามกลางเมืองยูโกสลาเวีย
2/2550/40106 พรรณวิภา

2 สงครามกลางเมืองยูโกสลาเวีย
สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียประกอบด้วย 6 รัฐ 2 มณฑลอิสระ มาซิโดเนีย มอนเตรนิโกร โครเอเซีย สโลวีเนีย บอสเนีย – เฮอร์เซโกวีนา เซอร์เบีย มณฑลอิสระ วอยวอดีนา Vojvodina และ โคโซวอ Kosovo 2/2550/40106 พรรณวิภา

3 จอมพลโจซิฟ บรอซ ติโต ผู้นำยูโกสลาเวีย
จอมพลโจซิฟ บรอซ ติโต ผู้นำยูโกสลาเวีย 2/2550/40106 พรรณวิภา

4 แผนที่ยูโกสลาเวีย ปี 1991 2/2550/40106 พรรณวิภา

5 แผนที่ยูโกสลาเวียในอดีต
เชื้อชาติต่างในยูโกสลาเวียปี 1991 2/2550/40106 พรรณวิภา

6 สาเหตุของความขัดแย้งในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ความขัดแย้งภายในเรื่องเชื้อชาติ 3 กลุ่ม คริสต์นิกายกรีกออร์โธดอกซ์ ชาวเซิร์บที่นับถือคริสนกายโรมันคาทอลิก กลุ่มมุสลิม 2/2550/40106 พรรณวิภา

7 ดินแดนที่เป็นยูโกสลาเวียประกอบด้วย เซอร์เบีย มอนเตรนิโกร และวอยวอดินา
ดินแดนที่เป็นยูโกสลาเวียประกอบด้วย เซอร์เบีย มอนเตรนิโกร และวอยวอดินา 2/2550/40106 พรรณวิภา

8 การแยกตัวของบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา
จากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเดือนธันวาคม ค.ศ สาธารณรัฐ 2 แห่งของยูโกสลาเวีย เริ่มประกาศอิสระภาพ สลาโวเนีย (สโลเวเนีย) โครเอเชีย 2/2550/40106 พรรณวิภา

9 สาธารณรัฐ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
สาธารณรัฐ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ได้ประกาศเอกราชแยกตัวจากรัฐบาลกลางของยูโกสลาเวีย ชาวเซิร์บประกาศแยกตัวซ้อนรัฐบาลบอสเนีย ไม่ยอมและเซอร์เบียเป็นสาธารณรัฐใหญ่สุด ต้องการให้ยูโกสลาเวียเป็นประเทศเดียว จึงเกิดสงครามระหว่างเซอร์เบียกับสาธารณรัฐนั้นๆ 2/2550/40106 พรรณวิภา

10 เชื้อชาติในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา
2/2550/40106 พรรณวิภา

11 นายสโลโบดาน มิโลเซวิช ผู้นำเซอร์เบีย
นายสโลโบดาน มิโลเซวิช ผู้นำเซอร์เบีย 2/2550/40106 พรรณวิภา

12 ที่มาความขัดแย้ง @ ชาวโครแอตต้องการให้ดินแดนส่วนตนอาศัยอยู่ เข้ารวมกับรัฐโครเอเชีย @ ชาวเซิร์บประกาศตัวเป็นอิสระซ้อนกับดินแดนบอสเนีย จึงเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลบอสเนีย(เป็นชาวมุสลิม)กับชาวเซิร์บในบอสเนียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเซอร์เบีย 2/2550/40106 พรรณวิภา

13 สภาพเหตุการณ์ ชาวเซิร์บภายใต้การนำของนายคาราจิช แยกดินแดนส่วนหนึ่งในบอสเนีย - เฮอร์เซโกวินาออกเป็นอิสระในนาม “รัฐของชาวเซิร์บในบอสเนีย” มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองปาเล 2/2550/40106 พรรณวิภา

14 สงครามเริ่มรุนแรงปี 1994 ประชาคมยุโรป นาโต และสหประชาชาติเข้าแทรกแซง
ทำการต่อสู้ขัดขวางการแยกตัวเป็นอิสระของชาวมุสลิมบอสเนียอย่างโหดร้าย ทารุณ ขับไล่ชาวมุสลิมและโคแอตออกจากถิ่นฐาน สงครามเริ่มรุนแรงปี 1994 ประชาคมยุโรป นาโต และสหประชาชาติเข้าแทรกแซง 2/2550/40106 พรรณวิภา

15 ผลของสงครามหลังการเจรจา
สหพันธุ์บอสเนีย- โคแอต (มุสลิมรวมกับโคแอต) ครอบครองพื้นที่ 51 % สาธารณรัฐบอสเนีย- เซิร์บ (กลุ่มชาวเซิร์บ)ครอบครองพื้นที่ 49% 14 ก.ย.1996 บอสเนียเลือกตั้งครั้งแรกมีประธานาธิบดี คนแรก นายลิยา อลิยา อิเซ็ท เบโควิช เป็นมุสลิมบอสเนีย 2/2550/40106 พรรณวิภา

16 ปี 1991 สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวียเหลือ
เซอร์เบีย มอนเตรนิโกร โคโซวอ วอยโวดินา 2/2550/40106 พรรณวิภา

17 ปัญหาโคโซวอ 2/2550/40106 พรรณวิภา

18 โคโซวอ ประชากรร้อยละ 90 เป็นชาวแอลบาเนีย ร้อยละ 10 เป็นชาวเซอร์เบีย
ประชากรร้อยละ เป็นชาวแอลบาเนีย ร้อยละ 10 เป็นชาวเซอร์เบีย ประธานาธิบดี สโลโบดาน มิโลเซวิซ ประกาศยกเลิกสิทธิการปกครองตนเองของโคโซวอ และสนับสนุนให้ชาวเซิร์บ อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ในโคโซวอ และกดขี่ชาวแอลบาเนีย 2/2550/40106 พรรณวิภา

19 เกิดการต่อต้านในโคโซวอ และโคโซวอประกาศ เอกราชเมื่อ ก. ค
เกิดการต่อต้านในโคโซวอ และโคโซวอประกาศ เอกราชเมื่อ ก.ค ประธานาธิบดี สโลโบดาน มิโลเซวิซ แห่งยูโกสลาเวียพยายามปราบปราม ชาวโคโซวอ เชื้อสายแอลบาเนีย เรียกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (genocide) ช่วงค.ศ 2/2550/40106 พรรณวิภา

20 2/2550/40106 พรรณวิภา

21 NATO เข้ามาแทรกแซงให้ยุติการปราบปรามชาว โคโซวอเชื้อสายแอลบาเนีย 26 มี
NATO เข้ามาแทรกแซงให้ยุติการปราบปรามชาว โคโซวอเชื้อสายแอลบาเนีย 26 มี.ค นาย Martti Ahtisaari ฑูตพิเศษของสหประชาชาติ เสนอให้เอกราชแก่ โคโซวอ 2/2550/40106 พรรณวิภา

22 การอพยพลี้ภัยของเชื้อสายแอลบาเนีย
2/2550/40106 พรรณวิภา

23 สภาพสงครามในโคโซวอ 2/2550/40106 พรรณวิภา

24 แผนข้อเสนอของฑูตพิเศษ
@ กำหนดให้โคโซวอ เป็นเอกราชภายใต้การดูแลของนานาชาติ โคโซวอสามารถเข้าเป็นสมาชิก UN มีธงชาติ และเพลงชาติเป็นของตนเอง @ห้ามโคโซวอผนวกรวมกับ แอลบาเนียและห้ามพื้นที่ของชาวเซิร์บ ชนกลุ่มน้อยชาวเซิร์บจะได้รับการคุ้มครองและต้องมีที่นั่งในรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐสภารวมทั้งต้องมีการให้สถานพิเศษแก่ศาสนาคริสต์นิกายเซอร์เบียออร์โธดอกซ์ 2/2550/40106 พรรณวิภา


ดาวน์โหลด ppt สงครามกลางเมืองยูโกสลาเวีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google