งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซื้อประกันสุขภาพภาคบังคับสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน Medibank

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซื้อประกันสุขภาพภาคบังคับสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน Medibank"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซื้อประกันสุขภาพภาคบังคับสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน Medibank

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ข้อควรปฏิบัติ กรณีที่จะขอวีซ่าโดยการยื่นแบบPaper หลังจากซื้อประกันแล้วให้พิมพ์เอกสารจากหน้าจอของMedibank เพื่อเป็นหลักฐานว่าซื้อประกันแล้ว เพื่อเอาไว้แนบกับใบสมัครวีซ่านักเรียน กรณีที่จะขอวีซ่าโดยการยื่นOn-Line ระบบของวีซ่าออนไลน์เพียงแค่ถามReference ว่าคุณซื้อประกันแล้วใช่หรือไม่ ให้ตอบว่า “ใช่”และกรอกหมายเลขอ้างอิงจากประกันที่ซื้อ ไม่ต้องแนบไฟล์ใดๆประกอบ

12 สถานที่ขอวีซ่านักเรียนเข้าประเทศออสเตรเลีย

13


ดาวน์โหลด ppt การซื้อประกันสุขภาพภาคบังคับสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน Medibank

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google