งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENYA Use mouse or space bar to advance slides March 2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENYA Use mouse or space bar to advance slides March 2006."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ENYA Use mouse or space bar to advance slides March 2006

3 ชีวิตอาจไม่น่ารื่นรมย์ และบางครั้งโหดร้าย ชีวิตอาจทำให้หัวใจสั่นคลอน และเล่นตลกกับปัญญา ชีวิตอาจไม่น่ารื่นรมย์ และบางครั้งโหดร้าย ชีวิตอาจทำให้หัวใจสั่นคลอน และเล่นตลกกับปัญญา

4 ชีวิตอาจสมหวัง เป็นสุข และอิสระเสรี ชีวิตอาจมีความสวยงามให้เราเห็น ชีวิตอาจสมหวัง เ ป็นสุข แ ละอิสระเสรี ชีวิตอาจมีความสวยงามให้เราเห็น

5 ชีวิตอาจส่งคำท้า ทายมาให้ ชีวิตอาจทำให้พบ ผลดีจากความ ยากลำบาก ชีวิตอาจส่งคำท้า ทายมาให้ ชีวิตอาจทำให้พบ ผลดีจากความ ยากลำบาก

6 ชีวิตอาจทำให้เราหัวหมุน ว ุ่นวาย ชีวิตอาจให้รางวัลแก่ผู้ตั้งใจจะเอาชนะ

7 ชีวิตนั้น มีขึ้น มีลง ชีวิตอาจนำมาซึ่งรอยยิ้ม และน้ำตา ชีวิตนั้น มีขึ้น มีลง ชีวิตอาจนำมาซึ่งรอยยิ้ม และน้ำตา

8 ชีวิตอาจจะเจ็บปวด และไม่ยุติธรรม ชีวิตก็อาจแวดล้อมด้วยคนที่ห่วงใยเรา ชีวิตอาจจะเจ็บปวด แ ละไม่ยุติธรรม ชีวิตก็อาจแวดล้อมด้วยคนที่ห่วงใยเรา

9 ชีวิตสอนเรา ให้ทำดีตอบแทนความชั่ว ชีวิตนั้นผสมผสานด้วยความสุขและความเศร้า ชีวิตสอนเรา ให้ทำดีตอบแทนความชั่ว ชีวิตนั้นผสมผสานด้วยความสุขและความเศร้า

10 ฉะนั้น... http://www.funnybytes.net/

11 จงดำเนินชีวิตตามที่เรามี ทำให้ดีที่สุด คิดในแง่ดี มีความสุข แล้วให้พระเจ้าทรง ทำต่อที่เหลือ จงดำเนินชีวิตตามที่เรามี ทำให้ดีที่สุด คิดในแง่ดี มีความสุข แล้วให้พระเจ้าทรง ทำต่อที่เหลือ

12 จงรับคำท้าทาย ให้ชีวิตอยู่แทบเท้าเรา จงเผชิญหน้ากับมัน ด้วยใจทระนง จงรับคำท้าทาย ใ ห้ชีวิตอยู่แทบเท้าเรา จงเผชิญหน้ากับมัน ด ้วยใจทระนง

13 เมื่อผิดพลาด ล้มลง จงให้อภัยตัวเอง แต่ละวัน จงให้มัน ผ่านไป อย่างดีที่สุด ของเรา เมื่อผิดพลาด ล้มลง จงให้อภัยตัวเอง แต่ละวัน จงให้มัน ผ่านไป อย่างดีที่สุด ของเรา

14 จงรับรักที่มีมาให้ แล้วตอบกลับไปด้วยความ ห่วงใย จงมีความเชื่อ และมีให้ได้เสมอเมื่อเวลาที่เรา ต้องการ จงรับรักที่มีมาให้ แ ล้วตอบกลับไปด้วยความ ห่วงใย จงมีความเชื่อ แ ละมีให้ได้เสมอเมื่อเวลาที่เรา ต้องการ

15 จงใช้เวลา หาความ สวยงามให้พบ ในสิ่งต่างๆที่เราให้ จงใช้ความพึงพอใจ เล็กๆน้อยๆของชีวิต ปลดปล่อยหัวใจของเรา ให้เป็นอิสระ

16 . ความคิดซื่อๆของเราก็คือ เอาแค่เสมอตัวนั่นแหละ รู้จักเพียงพอ คือ พอเพียง. ความคิดซื่อๆของเราก็คือ เอาแค่เสมอตัวนั่นแหละ รู้จักเพียงพอ คือ พอเพียง


ดาวน์โหลด ppt ENYA Use mouse or space bar to advance slides March 2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google