งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คำนวณหาความชื้นสัมพัทธ์ที่ถูกต้องใน Calibration Certificate จากหน่วย dew-point temperature

2 ? ? ? ? where and e’w(ts) and e’w(tc) are the saturation water vapor pressure over a plane surface of the pure phase of liquid water or solid ice at the saturator temperature ts and test chamber temperature tc The temperature and pressure have units of Kelvin and Pascal f ( Ps,ts ) is the enhancement factor of water vapor-air mixture at saturator pressure Ps and temperature ts f ( Pc ,tc) is the enhancement factor of water vapor-air mixture at test chamber pressure Pc and temperature tc P is Pressure on temperature chamber (Pc) and temperature on saturation (Ps)

3 เรารู้อะไรบ้าง ? Dew-point/Frost-point temperature ( oC) ได้จาก ?
Ambient temperture ( oC) สูตรการคำนวณ ew และ f Bob Hardy, Formulation for vapor pressure…, Institute of measurement control, A guide to the measurement of humidity ฯลฯ

4 Dew-point/ Frost-point temperature

5 Dew-point hygrometer Pout = 101325 Pa
td = Average of calibration dew-point temperature reading ta = Average of calibration ambient temperature reading Pin & ? Pout &td

6 ค่าเฉลี่ยจากการบันทึกผลการวัด
ta &td & Pa td คำนวนหา ew และ f ของ td ta คำนวนหา ew และ f ของ ta

7 Actual water vapor pressure ตัวแปรที่ไม่ทราบค่า (1) By Wexler’s equation and Sonntag’s equation; By Magnus’s equation

8 Wexler Range: above water Sonntag Hardy Wagner and Pruss ITS-90 Magnus a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 ur(e) ·103 ·103 ·101 ·10-2 ·10-5 ·10-10 ·10-13 ·103 ·101 ·10-2 ·10-5 ·103 ·103 ·101 ·10-2 ·10-5 ·10-10 ·10-13 611.2 17.62 243.12 for the range 0oC ≤ t ≤ 100oC: ur(e) < 0.005% as for Wexler -45 oC ≤ t ≤60oC: ur(e) < 0.3%

9 ur(e) < (0.01-0.005t)% of value
Wexler above ice Equation Sonntag Hardy Wagner and Pruss ITS-90 Magnus a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 ur(e) ·103 ·10-3 ·10-7 ·10-9 ·10-13 ·103 ·101 ·10-2 ·10-5 ·10-1 ·103 ·101 ·10-2 ·10-5 ·10-8 ·10-1 611.2 22.46 272.62 for the range -100oC ≤ t ≤ 0.01oC: ur(e) < ( t)% of value as for Wexler -65 oC ≤ t ≤0.01oC: ur(e) < 0.5%

10 Water pressure enhancement factor
Actual water vapor pressure ตัวแปรที่ไม่ทราบค่า (2) Water pressure enhancement factor

11 ไอน้ำเป็นแก๊สอุดมคติหรือไม่ ?
พบว่าไอน้ำที่มีความดันต่ำกว่า 12.3kPa จะถูกพิจารณาให้เป็นแก๊สอุดมคติได้


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google