งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Experiment 2 The reaction rate of Iodide ion with Hydrogen Peroxide

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Experiment 2 The reaction rate of Iodide ion with Hydrogen Peroxide"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Experiment 2 The reaction rate of Iodide ion with Hydrogen Peroxide
Laboratory in Physical Chemistry II

2 ปฏิกิริยา ปฏิกิริยา อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฏอัตรา
x, y, z และ k หาได้จากการทดลอง

3 [I2] ที่เกิดขึ้นหาได้จาก

4 การทดลอง 1 3 5 6 7 10 72 2 4 74 20 62 68 71 Buffer+ CH3COOH ? Buffer
0.2 M CH3COOH mL M CH3COONa 12.5 mL Expt. 0.1 M KI 0.1 M Buffer distilled water 0.10% Starch 0.05 M Na2S2O3 0.5 M H2O2* t (s) Remark 1 10 72 2 4  At room temp. 74 3 20 62 68 +0.5 M CH3COOH 4 mL 5 At low temp. (15 °C) 6 At low temp. (45 °C) 7 71   M Mo(VI) 1 mL Buffer+ CH3COOH ? Buffer

5 Rate Law Expt.1 1 10 72 2 4 Expt. 0.1 M KI 0.1 M Buffer
distilled water 0.10% Starch 0.05 M Na2S2O3 0.5 M H2O2* t (s) r Remark 1 10 72 2 4 30 D[I2]/30  At room temp.

6 Reaction Orders Expt. 1 & 2 Expt. 1 & 3 Expt. 1 & 4 1 2 x 25 180 5 10
0.1 M KI 0.1 M Buffer distilled water 0.10% Starch 0.05 M Na2S2O3 0.5 M H2O2* t (s) r Remark 1 25 180 5 10 30 D[I2]/30 Only H2O2 changed 2 185 45 D[I2]/45 x

7 Arrhenius Equation k depends on temperature Arrhenius Equation
Room Temp Low Temp High Temp Arrhenius Equation Linear Equation

8 Catalysis Calculate kcatal for Expt.7
Calculate Ea (Assuming that A is the same) Compare k, Ea

9 Possible Mechanism Experimental Rate Law Possible Mechanism Fast Slow


ดาวน์โหลด ppt Experiment 2 The reaction rate of Iodide ion with Hydrogen Peroxide

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google