งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใจบุญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใจบุญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใจบุญ

2 เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้แก่คนอื่น
Paul Claudel

3 ความสุขของการมีหรือของการได้มา ไม่เป็นความสุขแท้ แต่ความสุขของการให้ เป็นความสุขแท้ [Henry Drummond]

4 การมีใจบุญสำหรับอนาคตอยู่ที่การให้ทุกอย่างในปัจจุบัน [Albert Camus]

5 เพื่อรู้จักคุณค่าของการเป็นคนใจบุญ ต้องได้ผ่านความลำบากของความเย็นชาของความไม่สนใจของคนอื่น ๆ [Eugène Cloutier]

6 การบริจาคทานไม่เคยทำให้ใครกลายเป็นคนยากจน

7 การแบ่งปันความสวยงามของธรรมชาติ คือการเป็นคนใจบุญ [Gao Xingjian]

8 คนใจบุญ เอาใจคนอื่นโดยไม่รอคอยการตอบแท [Chevalierde Méré]

9 คุณธรรมสำคัญในชีวิตคู่ ข้อหนึ่ง คือการเป็นคนใจบุญ [Marc Levy]

10 บางครั้งการทำบุญ คือการแสดงออกความรู้สึกเห็นแก่ตัว ก่อนที่เราได้นำความรู้สึก เช่นนี้มาวิเคราะห์ [Marcel Proust]

11 การเป็นคนใจบุญไม่เพียงพอ เราต้องมีความเชื่อและความสุภาพ [Jacques Brillant]

12 ถ้ามีคนสามารถนำเอาไป สิ่งที่ท่านเป็นเจ้าของ มีใครหรือที่จะนำเอาไป สิ่งที่ท่านให้ [Antoine de Saint-Exupéry]

13 ไม่มีความกระตือรือร้น โดยปราศจากปรีชาญาณ และไม่มีปรีชาญาณปราศจากการเป็นคนใจบุญ [Paul Eluard]

14 บ่อยครั้ง มิตรภาพทำให้เกิด เลี้ยงและทำให้คงอยู่ อารมณ์ใจบุญเท่าที่มนุษย์ทำได้ในหัวใจมนุษย์ [Jean Boccace]

15 การเป็นคนใจบุญที่แท้ คือ การเป็นคนใจบุญที่ไม่มีใครเข้าใจได้ ถ้าคนใจดีกลายเป็นสิ่งที่ต้องยกย่องไม่เป็นความดีอีกแล้ว [Amélie Nothomb]

16 เพื่อเป็นคนใจบุญ ต้องเสียสละ การเสียวละ คือแก่นแท้ของการเป็นคนใจบุญ [Henry de Montherlant]

17 W@co Musique: Richard Clayderman « What a wonderful world »
Images sur le net


ดาวน์โหลด ppt ใจบุญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google