งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดเชิงนามธรรม Abstraction Abstract Thinking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดเชิงนามธรรม Abstraction Abstract Thinking."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดเชิงนามธรรม Abstraction Abstract Thinking

2 ทบทวนความรู้ก่อนเรียน
เมื่อนักเรียนมีปัญหาหรือคำถาม นักเรียนมีวิธีการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร

3 กิจกรรม แนวคิดเชิงนามธรรม
ชวนคิด ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม แล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนคำว่า  hello เป็นภาษาอังกฤษลงในกระดาษ ตามจินตนาการ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มชูกระดาษที่เขียนเสร็จแล้วให้เพื่อนในห้องดู

4 คำต่อไปนี้คือคำว่า hello หรือไม่

5 ให้นักเรียนพิจารณาคำว่า hello ที่มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลประกอบด้วยอักขระใดบ้าง แต่ละอักขระเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ และมีสีอะไร ข้อมูลประกอบด้วยอักขระใดบ้าง แต่ละอักขระประกอบด้วยสีอะไร ข้อมูลประกอบด้วยอักขระใดบ้าง ข้อมูลประกอบด้วยอักขระกี่ตัว ข้อมูลประกอบด้วยคำกี่คำ

6 ลักษณะของคำว่า HELLO ตามรายละเอียดที่ต้องการ
ตัวอย่าง

7 แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงนามธรรม (abstract thinking หรือ abstraction) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) ซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อยในปัญหาหรืองานที่กำลังพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอในการแก้ปัญหา

8 พิจารณาลักษณะต่อไปนี้ว่าคืออะไร
เปลือกมีหนาม ผลมีกลิ่นแรง ผลมีเนื้อและเม็ด ผลกินได้ ทั้งนี้ประสบการณ์มีผลกับคำตอบด้วย

9 พิจารณารูปต่อไปนี้ว่าคืออะไร

10 ทำไมถึงมองว่าเป็นปากกา
มีไส้หมึก มีด้ามจับ ด้ามจับแข็ง ไส้สีน้ำเงิน ด้ามจับสีฟ้า ไส้สีแดง มีที่กดปากกา ปลอกหุ้มสีแดง มีปลอกหุ้มที่ปลายด้าม มีที่หนีบที่ด้าม ไส้สีเขียว

11 ทำไมถึงมองว่าเป็นปากกา
ลักษณะทั่วไป ลักษณะเฉพาะ ปลอกหุ้มสีแดง ด้ามจับแข็ง มีด้ามจับ มีที่กดปากกา ไส้สีแดง มีไส้หมึก ด้ามจับสีฟ้า มีปลอกหุ้มที่ปลายด้าม ไส้สีเขียว มีที่หนีบที่ด้าม ไส้สีน้ำเงิน

12 ทำไมถึงมองว่าเป็นปากกา
ลักษณะทั่วไป ลักษณะเฉพาะ ด้ามจับแข็ง มีด้ามจับ ด้ามจับสีฟ้า มีไส้หมึก ไส้สีแดง ไส้สีเขียว ไส้สีน้ำเงิน

13 หากต้องการทำขนมเค้ก สิ่งที่ควรรู้คือ?
ส่วนประกอบและสัดส่วน แป้งสาลี … ถ้วย ไข่ไก่ … ฟอง น้ำตาลไอซิ่ง … ช้อนโต๊ะ เกลือ … ช้อนชา วิธีทำ

14 ใบกิจกรรมที่ 1.1 ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเลือกรูปหน้าห้อง
ให้แต่ละกลุ่มเลือกรูปที่เหลือ ที่คิดว่าควรจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับรูปที่เลือกไว้ครั้งแรก หลังจากที่ผู้เรียนเลือกรูปเสร็จแล้ว ผู้สอนถามผู้เรียนต่อว่าทำไมถึงคิดว่ารูปที่แต่ละกลุ่มเลือกนั้น จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วให้ผู้เรียนตอบคำถามลงในใบกิจกรรมที่ 2.1 หลังจากนั้นผู้สอนสุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่มเฉลยคำตอบและสรุปสิ่งที่ได้

15 กิจกรรมที่ 1.1 ให้นักเรียนวาดรูปบ้านในจินตนาการของตนเอง
จับคู่แล้วผลัดกันอธิบายรายละเอียดบ้านของตนเองให้เพื่อนวาดตาม  โดยไม่ให้เพื่อนเห็นรูปบ้านต้นฉบับ ให้เปรียบเทียบรูปบ้านของตนเองกับรูปบ้านที่เพื่อนวาดว่ามีสิ่งใดบ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน   จัดกลุ่มรูปบ้านของนักเรียนทั้งห้อง นักเรียนจะใช้เกณฑ์อะไรในการจัดกลุ่ม และจัดได้กี่กลุ่ม

16 โดยมีรายการอาหารดังนี้
แชร์กับฉัน ตัวอย่าง ห้องเรียนห้องหนึ่งในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด 20 คน     เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดเทอมก๊วนเพื่อนรักซึ่งประกอบไปด้วยหนูนิก หนูแนน และหนูหน่อยได้นัดกันไปรับประทานอาหารที่ร้านป้าแป๋ว ใกล้โรงเรียน และตกลงกันว่าไม่ว่าใครจะสั่งอะไรก็จะจ่ายค่าอาหารคนละเท่า ๆ กัน โดยมีรายการอาหารดังนี้ แชร์กับฉัน ตัวอย่าง

17 ต้องการทราบว่าแต่ละคนต้องแชร์ค่าอาหารคนละเท่าใด
ข้อมูลที่จำเป็นกับการแก้ปัญหา คือ ? แชร์กับฉัน ตัวอย่าง

18 ต้องจ่ายค่าอาหารคนละเท่าไหร่?
หนูนิกสั่งสลัดผักกับน้ำมะนาวปั่น หนูแนนสั่งข้าวผัดกับชาเย็น หนูหน่อยสั่งก๋วยเตี๋ยวกับทับทิมกรอบ (20+25=45) (30+15=45) (34+20=54) รวมค่าอาหารทั้งสิ้น =144 บาท จ่ายค่าอาหารคนละ 144/3 = 48 บาท แชร์กับฉัน ตัวอย่าง

19 การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน การเลือกซื้อสินค้า การเลือกรับประทานอาหาร
กิจกรรม ลองวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วบอกว่าข้อมูลใดจำเป็นในการทำงานหรือแก้ปัญหา พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน การเลือกซื้อสินค้า การเลือกรับประทานอาหาร การทำไข่เจียว การวาดรูปต้นไม้ หรือดอกไม้

20 ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 1.4 – 1.6
หมายเหตุ เนื่องจากตัวอย่างโจทย์ 1.5 ไม่ได้กำหนดราคากระเบื้องไว้ ให้คำนวณจำนวนกระเบื้องที่ใช้อย่างเดียว

21 การถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาและการแก้ปัญหา
การถ่ายทอดรายละเอียดนี้ไปสู่ผู้ที่จะวิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งเป็นไปได้หลายรูปแบบ หากผู้แก้ปัญหาคือบุคคลอื่น การถ่ายทอดปัญหาสามารถทำได้โดยการอธิบายเป็นข้อความและอาจใช้แผนภาพประกอบ หากผู้แก้ปัญหาคือคอมพิวเตอร์  การถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหาก็จะอยู่ในรูปของภาษาโปรแกรม

22 ข้อมูลใดจำเป็น หรือไม่จำเป็น
ด่านผ่านทาง ตัวอย่าง ลุงสมบัติต้องการหารายได้เสริมโดยการตัดถนนส่วนบุคคล ที่อนุญาตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านไปมาได้ แต่ต้องจ่ายค่าผ่านทาง โดยเริ่มต้นที่คันละ 10 บาท บวกด้วยค่าธรรมเนียมที่คิดตามจำนวนล้อของยานพาหนะ ล้อละ 5 บาท ส่วนคนเดินเท้าสามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านทาง ข้อมูลใดจำเป็น หรือไม่จำเป็น

23 จำนวนยานพาหนะและจำนวนล้อของยานพาหนะ
ข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลที่ไม่จำเป็น จำนวนยานพาหนะและจำนวนล้อของยานพาหนะ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เช่น สี ขนาด รูปทรง จำนวนคนเดินผ่านด่าน ด่านผ่านทาง ตัวอย่าง

24 การถ่ายทอดข้อมูลที่จำเป็น
2 2 2 4 3 4 1 1 4 ด่านผ่านทาง ตัวอย่าง

25 วิธีในการหาคำตอบ 1 1 2 2 2 3 4 4 4 ค่าผ่านทางทั้งหมด = (จำนวนยานพาหนะทั้งหมด x 10) + (จำนวนล้อทั้งหมด x 5) = ( )x10 + [(1x2)+(2x3)+(3x1)+(4x3)]x5 = 205 บาท ด่านผ่านทาง ตัวอย่าง

26 ตัวอย่าง บ่อเลี้ยงปลาและพื้นที่ปลูกหญ้า
คุณนายสมศรีต้องการสร้างบ่อเลี้ยงปลาลงบนพื้นที่ว่างรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านหลังบ้าน พื้นที่ดังกล่าวมีขนาด 15 x 8 ตารางเมตร ปัจจุบันมีหญ้าคาขึ้นรกสูงประมาณ 100 เซนติเมตร จึงจำเป็นต้องจ้างคนงานมาตัดหญ้าให้เรียบร้อยซึ่งคิดค่าแรงตามพื้นที่ตารางเมตรละ 10 บาท บ่อน้ำที่ต้องการสร้างเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร มีความลึก 1 เมตร ปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนทั้งพื้นสระและผนังบ่อด้านในของสระ กระเบื้องที่นำมาปูมีขนาดแผ่นละ 3 x 3 เซนติเมตร เมื่อสร้างบ่อเสร็จแล้วจะเติมน้ำจนเต็มและซื้อลูกปลาสีเหลือง สีแดง และสีเขียว มาเลี้ยงเอาไว้อย่างละ 5 ตัว ซึ่งที่ตลาดนัดมีขายตัวละ 40 บาท

27 จะต้องจ่ายค่าแรงให้ช่างตัดหญ้าเต็มพื้นที่ทั้งสิ้นกี่บาท ?
ข้อมูลที่จำเป็น คือ ค่าแรงต่อหน่วยพื้นที่ ขนาดของพื้นที่ บ่อเลี้ยงปลาและพื้นที่ตัดหญ้า ตัวอย่าง

28 จะต้องจ่ายค่าแรงให้ช่างตัดหญ้าเต็มพื้นที่ทั้งสิ้นกี่บาท ?
คำนวณค่าแรงทั้งหมดจาก พื้นที่ทั้งหมด x ค่าแรงต่อ 1 ตารางหน่วย พื้นที่ทั้งหมด = 15x8 = 120 ตร.ม. ค่าแรงตัดหญ้า = 120x10 บาท = 1,200 บาท 15 8 บ่อเลี้ยงปลาและพื้นที่ตัดหญ้า ตัวอย่าง

29 ต้องซื้อกระเบื้องปูพื้นและ ผนังบ่อเลี้ยงปลาทั้งสิ้นกี่แผ่น?
ข้อมูลที่จำเป็น คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อ ความลึกของบ่อ พื้นที่กระเบื้องหนึ่งแผ่น วิธีในการหาคำตอบ คือ พิจารณาพื้นที่ผนังบ่อ เนื่องจากบ่อเป็น ทรงกระบอก และรูปคลี่ของผิวข้าง ของทรงกระบอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และพิจารณาพื้นที่ก้นบ่อในรูปวงกลม คำนวณพื้นที่ที่ต้องปูกระเบื้องได้จาก ผลรวมของพื้นที่ผนังบ่อและพื้นที่ก้นบ่อ หารด้วย พื้นที่กระเบื้อง 1 แผ่น บ่อเลี้ยงปลาและพื้นที่ตัดหญ้า ตัวอย่าง

30 ต้องซื้อกระเบื้องปูพื้นและผนังบ่อเลี้ยงปลาทั้งสิ้นกี่แผ่น

31 ต้องซื้อกระเบื้องปูพื้นและผนังบ่อเลี้ยงปลาทั้งสิ้นกี่แผ่น
𝟐𝝅𝒓 เมตร 1 เมตร

32 ผนังบ่อ 𝟐𝝅𝒓 เมตร 1 เมตร ก้นบ่อ
ต้องซื้อกระเบื้องปูพื้นและผนังบ่อเลี้ยงปลาทั้งสิ้นกี่แผ่น 𝟐𝝅𝒓 เมตร ผนังบ่อ 1 เมตร ก้นบ่อ

33 ผนังบ่อ r พื้นที่ผนังบ่อ (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) = 𝟐𝝅𝒓×𝟏
ต้องซื้อกระเบื้องปูพื้นและผนังบ่อเลี้ยงปลาทั้งสิ้นกี่แผ่น 𝟐𝝅𝒓 เมตร ผนังบ่อ 1 เมตร พื้นที่ผนังบ่อ (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) = 𝟐𝝅𝒓×𝟏 r ก้นบ่อ พื้นที่ก้นบ่อ (วงกลม) = 𝝅 𝒓 𝟐

34 พื้นที่บ่อทั้งหมด = พท.พื้นก้นบ่อ + พท.ผนังบ่อ
ต้องซื้อกระเบื้องปูพื้นและผนังบ่อเลี้ยงปลาทั้งสิ้นกี่แผ่น พื้นที่บ่อทั้งหมด = พท.พื้นก้นบ่อ + พท.ผนังบ่อ = 𝝅 𝒓𝟐+(𝟐𝝅𝒓 ∗𝟏) = = ตร.ม. เปลี่ยนหน่วย ตร.ม. ให้เป็น ตร.ซม. โดยนำพื้นที่บ่อทั้งหมด x100 x100 จะได้ 35.35* 100*100 =353,500 ตร.ซม. จำนวนกระเบื้อง = 353,500 / (3*3) = 39,278 แผ่น บ่อเลี้ยงปลาและพื้นที่ตัดหญ้า ตัวอย่าง

35 เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุด
เดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน ตัวอย่าง เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุด เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะร้านขายขนม เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะร้านขายขนม และเลือกเดินเฉพาะถนนที่มีร่มเงาเท่านั้น เดินทางกลับบ้าน ตัวอย่าง

36 แผนภาพเชิงนามธรรมของตัวอย่างเดินทางกลับบ้าน
ตัวเลขแสดงระยะทาง เส้นสีเขียวแสดงเส้นทางที่มีร่มเงา

37 เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุด
เดินทางกลับบ้าน ตัวอย่าง

38 เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะร้านขายขนม
เดินทางกลับบ้าน ตัวอย่าง

39 เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะร้านขายขนม และเลือกเดินเฉพาะถนนที่มีร่มเงาเท่านั้น
เดินทางกลับบ้าน ตัวอย่าง

40 1500 เดินทางกลับบ้าน ตัวอย่าง

41 ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.3

42 ลากเส้นตรงผ่านจุดทุกจุด โดยใช้จำนวนเส้นที่ลากน้อยที่สุด
ลากเส้นตรงผ่านจุดทุกจุด  โดยใช้จำนวนเส้นที่ลากน้อยที่สุด ข้อมูลใดจำเป็น และไม่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ข้อมูลที่จำเป็น คือ จุด และ ตำแหน่งที่วางจุด ข้อมูลที่ไม่จำเป็น คือ เส้นตาราง

43 แนวคำตอบ

44 ข้อมูลที่ไม่จำเป็น คือ น้ำมันงา
มีส้ม 5 กิโลกรัม มีองุ่น 7 กิโลกรัม น้ำมันงา 2 กิโลกรัม ชมพู่ 4 กิโลกรัม รวมมีผลไม้ทั้งหมดกี่กิโลกรัม ข้อมูลที่จำเป็น คือ จำนวนผลไม้แต่ละชนิด ข้อมูลที่ไม่จำเป็น คือ น้ำมันงา

45 จำนวนที่ขายได้ และราคาลูกโป่ง
มีลูกโป่ง 78 ใบ แตกไป 6 ใบ ขายไปได้ 50 ใบ ราคาใบละ 5 บาท ได้เงินทั้งหมดเท่าใด ข้อมูลที่จำเป็น คือ จำนวนที่ขายได้ และราคาลูกโป่ง ข้อมูลที่ไม่จำเป็น คือ จำนวนลูกโป่งทั้งหมด และราคาลูกโป่ง

46 ตัวอย่าง สะพานเจ็ดแห่งของโคนิกสเบิร์ก
เดินข้ามสะพานให้ครบทั้งหมดโดยจะไม่ข้ามสะพานใด ๆ ซ้ำเป็นครั้งที่สอง นักเรียนลองพยายามหาเส้นทางการข้ามสะพานด้วยตนเองว่าทำได้หรือไม่ ที่มาของภาพ :  

47 ลากเส้นโดยไม่ยกปากกาได้หรือไม่
ตัวอย่าง

48 สะพานเจ็ดแห่งของโคนิกสเบิร์ก
ตัวอย่าง

49 สะพานเจ็ดแห่งของโคนิกสเบิร์ก
ตัวอย่าง

50 ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่ 2.2
สาย 1 ราคาตลอดสาย 9 บาท วิ่งผ่านสถานี กาบแก้ว สวนเบญ อโศก ประตูชัย ห้างอเดล เพลินจิต  ศาลาไทย ห้างสุขสม อารีย์ สาย 2 ราคาตลอดสาย 12 บาท วิ่งผ่านสถานี สนามเป้า อารีย์ สะพานควาย จตุจักร ลาดพร้าว รัชโยธิน เกษตร หลักสี่ สะพานใหม่ สาย 3 ราคาตลอดสาย 15 บาท วิ่งผ่านสถานี ช่องนนทรี สุรศักดิ์ ศาลาไทย สะพานตากสิน วงเวียนใหญ่ บางหว้า จอแดน

51 ให้นักเรียนค้นหาแผนที่เส้นทางเดินรถต่างๆ

52 หากนักเรียนอยู่ที่ห้างอเดล  มีชาวต่างชาติสอบถามเส้นทางไป สถานีจอแดน นักเรียนจะบอกเส้นทางอย่างไร

53 ใบกิจกรรมที่ 2.2 แนวคิดเชิงนามธรรม
ข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นในการแก้ปัญหา สายรถโดยสารประจำทางและสถานีทั้งหมดที่แต่ละสายวิ่งผ่าน ระยะทางระหว่างสถานี ตำแหน่งที่ตั้งของสถานี ราคาของแต่ละสาย

54 1. ข้อมูลใดที่จำเป็นในการแก้ปัญหา คือ
สายรถโดยสารประจำทางและสถานีทั้งหมดที่แต่ละสายวิ่งผ่าน

55 วิธีที่ใช้ในการหาคำตอบ
หาสายรถโดยสารที่ผ่านทั้งต้นทาง (ห้างอเดล) และปลายทาง (จอแดน) หากไม่มีให้หาสายรถสองสายที่สายหนึ่งผ่านต้นทาง และอีกสายหนึ่งผ่านปลายทาง โดยที่ทั้งสองสายมีสถานีร่วมกันอยู่อย่างน้อยหนึ่งสถานี หากไม่มีให้หาสายรถสามสายที่สายหนึ่งผ่านต้นทาง อีกสายหนึ่งผ่านปลายทาง และอีกสายสุดท้ายมีสถานีร่วมอยู่กับสองสายแรก

56 คำตอบคือ ขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 1 (สีแดง) จากสถานีห้าง อเดล ไปลงสถานี ศาลาไทย

57 คำตอบคือ ขึ้นรถโดยสารประจำทาง สาย 1 (สีแดง) จากสถานีห้าง อเดล ไปลงสถานี ศาลาไทย แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง สาย 3 (สีเขียว) ไปลงสถานี จอแดน

58 ข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหา
เส้นทางรถ S ที่ผ่านสยาม

59 ข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ปัญหา
เส้นทางรถ S ที่ผ่านสยาม และผ่านราชนคร

60 2.1 เดินทางจากสยายไปราชนครโดย BTS
วิธีที่ใช้ในการหาคำตอบคือ ราคาเริ่มต้น S + (ราคาต่อสถานีX จำนวนสถานี)) คำตอบคือ ข้อนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง เพราะไม่มี S ที่ผ่านสถานีสยามและราชนคร

61 2.2 บ้านผู้เรียนอยู่สะพานขาวต้องการเดินทางไปตลาดน้ำมหาสิน จะเดินทางโดยใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างไร ให้ประหยัดที่สุด 1) ข้อมูลที่จำเป็น เส้นทางทั้งหมดที่ผ่านสะพานขาว และตลาดน้ำมหาสิน ราคาค่ารถโดยสารทุกประเภทที่ผ่านสะพานขาว และตลาดน้ำมหาสิน 2) วิธีในการหาคำตอบ พิจารณาเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมด แล้วคำนวณเงินแต่ละเส้นทางจาก เส้นทางจากจุดเริ่มต้น (เริ่มต้นของแต่ละเส้นทาง + (ราคาต่อสถานีX จำนวนสถานี)) +เส้นทางต่อไป…..+เส้นทางปลายทาง

62 เส้นทางใดประหยัดที่สุด
เส้นทางที่ 1 15+(4x7)=43 บาท

63 เส้นทางใดประหยัดที่สุด
เส้นทางที่ 2 9+9=18 บาท

64 เส้นทางใดประหยัดที่สุด
เส้นทางที่ 3 15+(4x4)+( 20+(5x2))+9=72 บาท

65 r

66 แผนภาพเชิงนามธรรมของพื้นที่ที่วัวเดินไปมาได้
r ต้องการให้วัวกินหญ้าได้เป็นพื้นที่ 𝒙= 𝝅 𝒓 𝟐 ตารางเมตร จึงได้ว่าความยาวเชือก 𝒓= 𝒙 𝝅 เมตร

67 แนวคิดเชิงนามธรรม แนวคิดเชิงนามธรรม (abstract thinking หรือ abstraction) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) ซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อย ในปัญหาหรืองานที่กำลังพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอในการแก้ปัญหา

68 ทำแบบทดสอบ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดเชิงนามธรรม Abstraction Abstract Thinking.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google