งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งมีชีวิต ที่มีแสงในตัวเอง....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งมีชีวิต ที่มีแสงในตัวเอง...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งมีชีวิต ที่มีแสงในตัวเอง...

2

3

4 THE HARBOR BRANCH OCEANOGRAPHIC INSTITUTION
ยานสำรวจใต้ทะเลลึก THE HARBOR BRANCH OCEANOGRAPHIC INSTITUTION

5 ณ ใต้ทะเลที่ยังลึกลับ
ณ ใต้ทะเลที่ยังลึกลับ

6 ใต้ทะเลลึกที่ยังลึกลับ
โลกมีพื้นที่มหาสมุทรถึง 70% การสำรวจลงไปได้ลึกประมาณ 6-7 กม.เท่านั้น บริเวณใต้พื้นมหาสมุทร เป็นแหล่งอยู่อาศัยขนาดมหึมา มีพื้นที่มากกว่าพื้นดิน สภาพบรรยากาศ ดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องแสงถึง ทำให้มืดทึบหนาวเย็นสุด ขั้วมีออกซิเจนน้อย บริเวณพื้นผิวมีกลุ่มควันลอยโขมง ออกมาตามรอยแยก ปล่องภูเขาไฟใต้น้ำ เทียบเท่ามี ความดัน 1,000 เท่าบนผิวโลก บริเวณดังกล่าว มีความร้อนสูงแหล่ง รวมความผันแปรด้านชีวเคมี (Biochemistry) แม้เป็นแหล่งกำเนิดชีวิตมากมาย ในวันนี้มีตัวอย่างให้ศึกษาไม่ถึง 2-3 % ของทั้งหมด

7

8 (ควันดำจาก ช่องระบายความร้อน) แหล่งน้ำร้อนลึกลงไปในเปลือกโลก
Oceanic Crust (เปลือกโลกบริเวณพื้นท้องทะเล มหาสมุทร) บริเวณ Black smoker hydrothermalvent (ควันดำจาก ช่องระบายความร้อน) แหล่งน้ำร้อนลึกลงไปในเปลือกโลก พบ Bacteria มากกว่า 25,000 ตระกูล จากจำนวนที่มีอยู่ 60,000 ชนิด

9

10 Oceanic Crust (เปลือกโลกบริเวณพื้นท้องทะเล มหาสมุทร) ที่มีความอุ่น
สัตว์และพืชทะเลลึก ส่วนใหญ่มีข้อมูลน้อย และอยู่ในขั้นวิจัยติดตาม แม้ว่าบางชนิดพบมาแล้วเกือบ 100 ปี แต่ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง เหตุเพราะขาดแคลนความสามารถของเครื่องมือ ที่จะลงไปสำรวจในบริเวณที่ลึกมากๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีหลายสถาบันเริ่มติดตามต่อเนื่อง ด้วยอุปกรณ์ทางทะเลที่สามารถดำลึกลงไปสำรวจได้ใกล้ชิดขึ้น จึงทำให้ได้ภาพถ่ายที่ตื่นตา ตื่นใจ สวยงาม น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

11 ภาพทั้งหมดเป็นการสำรวจมหาสมุทร ระดับความลึกถึง 6,000 เมตร อุณหภูมิ
ภาพทั้งหมดเป็นการสำรวจมหาสมุทร ระดับความลึกถึง 6,000 เมตร อุณหภูมิ เย็นระดับ 2 องศา C จะพบความแปลกประหลาดมาก มีปลาจำนวนมาก ที่ไม่เคยรู้จัก มีหน้าน่ารักและน่ากลัว จนแทบไม่เชื่อท่ามกลางความมืด

12 การพบเจอ : สำรวจใต้ทะเลลึก
การสำรวจกว่า 3 ปีลึกลงไป 6 กิโลเมตรใต้ทะเลเวดเดลล์ (Weddell Sea) ซึ่งเป็นแหล่งหมุนเวียนน้ำในเขตน้ำลึกปริมาณมากแก่มหาสมุทรทั่วโลกบริเวณแอนตาร์กติก คณะสำรวจในโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ "แอนดีพ" (Andeep: Antarctic benthic deep-sea biodiversity project) เปิดเผยว่าพบสิ่งชีวิตชนิดใหม่กว่า 700 สปีชีส์ซึ่งมีชนิดที่ยังไม่จำแนกอีกมาก        สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นไอโซพอด (isopod) ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากในอันดับครัสเตเชียน (crustacean) หรืออันดับของสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็ง และมีขนาดตั้งแต่ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไปจนถึงขนาดเกือบ 30 เซนติเมตร โดย 674 สปีชีส์ซึ่งมากกว่า 80% ของสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบในครั้งนี้เป็นสปีชีส์ที่ยังไม่เคยถูกจำแนกมาก่อน

13 Dumbo octopus (ปลาหมึกการ์ตูน) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Grimpoteuthis
ชื่อสามัญ : Dumbo octopus (ปลาหมึกการ์ตูน) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Grimpoteuthis แหล่งที่พบ : ระดับความลึก : +300 ถึง +500 เมตร ขนาด : 1.5 เมตร ข้อสังเกต : มีหูยื่นใหญ่ออกมาจากหัว เหมือนตัวการ์ตูนของ Walt Disney's ชื่อ Dumbo (ช้าง) และมีความสามารถ

14 (ฟองน้ำทะเลเขียว) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Latrunculia apicalis
ชื่อสามัญ : Green globe sponge (ฟองน้ำทะเลเขียว) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Latrunculia apicalis แหล่งที่พบ Antarctica, Kerguelen Island, Falkland Islands, Argentina ระดับความลึก : +18 ถึง เมตร ขนาดสูง : 12 เซนติเมตร (กว้าง 7.5 เซนติเมตร)

15 ชื่อสามัญ : ไม่ปรากฏ (จัด อยู่ในประเภท) Siphonophores ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Marrus orthocanna

16 Glowing sucker octopus (ปลาหมึกยักษ์ เรืองแสง) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ :
ชื่อสามัญ : Glowing sucker octopus (ปลาหมึกยักษ์ เรืองแสง) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Stauroteuthis Syrtensis แหล่งที่พบ : Eastern USA, North Atlantic Ocean ระดับความลึก : +500 ถึง เมตร (เขตชุกชุม ถึง เมตร) ขนาด : มากกว่า 50 เซนติเมตร

17 ชื่อสามัญ : Deep sea spider (แมงมุมทะเลลึก) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Munnopsis แหล่งที่พบ : North Atlantic Ocean ระดับความลึก : +900 ถึง เมตร ขนาด : ลำตัว 1-2 เซนติเมตร หนวดยาว 15 เซนติเมตร

18 ชื่อสามัญ : Telescope octopus (ปลาหมึกยักษ์ตาส่องกล้อง) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Amphitretus pelagicus แหล่งที่พบ : เขตร้อน เช่น Indian, Pacific Oceans ระดับความลึก : +100 ถึง เมตร ขนาด : 30 เซนติเมตร

19 แหล่งที่พบ : ระดับความลึก : +1200 ถึง +1800 เมตร ขนาด : 3-25 เซนติเมตร
ชื่อสามัญ : ไม่ปรากฏ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : - แหล่งที่พบ : ระดับความลึก : ถึง เมตร ขนาด : 3-25 เซนติเมตร

20 ชื่อสามัญ : Big Red (แมงกระพรุนแดงใหญ่) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tiburoniagranrojo
แหล่งที่พบ : Pacific Ocean off California, Hawaiian Islands and, Gulf of California ระดับความลึก : +650 ถึง เมตร ขนาด : 1 เมตร

21 ชื่อสามัญ : Blacksnout seasnail
(ปลาจงอยปากดำ หางหอย ทากทะเล)) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Paraliparis copei copei แหล่งที่พบ : North Atlantic, Azores, Northwest Atlantic, South Atlantic, off Cape Point,South Africaพบในระดับความลึก : +200 ถึง เมตร ขนาด : 17 เซนติเมตร

22 ชื่อสามัญ : Pacific blacksmelt
(ปลาอัศวินแปคซิฟิค เกล็ดดำ) หรือ Serpent fish (ปลางูซาตาน) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Stomias boa แหล่งที่พบ : เขตร้อนถึงเขตอบอุ่น และ North Pacific Oceans, Northwest Atlantic Oceans, Southern hemisphere Oceanระดับความลึก : +200 ถึง เมตร ขนาด : 32 เซนติเมตร

23 ชื่อสามัญ : Footballfish (ปลาลูกฟุตบอล) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Himantolophidae แหล่งที่พบ : Atlantic, Indian, Pacific Ocean ระดับความลึก : ถึง เมตร ขนาด : 45 เซนติเมตรขึ้นไป สำหรับเพศเมีย

24 ชื่อสามัญ : Fanfinangler
(ปลาแผงครีบนางฟ้า) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Caulophryne jordani แหล่งที่พบ : New South Wales: coast Australian, South of Norfolk Island ระดับความลึก : +100 ถึง เมตรขนาด : 20 เซนติเมตร

25 ชื่อสามัญ : Slender blacksmelt (ปลา อรชร) ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Bathylagus pacificus
แหล่งที่พบ : North Pacific ระดับความลึก : +230 ถึง เมตร (เขตชุกชุม +600 ถึง +800 เมตร) ขนาด : เซนติเมตร

26 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สิ่งมีชีวิต ที่มีแสงในตัวเอง....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google