งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Content Team: คู่มือการป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ 9 July 2015

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Content Team: คู่มือการป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ 9 July 2015"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Content Team: คู่มือการป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ 9 July 2015
Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand Vietnam Strictly Confidential

2 สินค้าลอกเลียนแบบและสินค้าปลอม
ประเภทของการละเมิดลิขสิทธิ์ ความยากง่ายและวิธีการในการสังเกต วิธีการดำเนินการโดยทั่วไป ลอกเลียนแบบ – แบรนด์/โลโก้ ความยากง่าย: ยาก : วิธีการ ราคาที่ดีเกินจริง สายการผลิตของสินค้าที่ผิดปกติ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ การสะกดคำผิด ดำเนินการโดยทันที: วิธีการดำเนินการที่ดีที่สุดคือการถอดสินค้าประเภทนี้ออกจากเว็บไซต์ เป็นการหลีกเลี่ยงการถูกร้องเรียนโดยไม่จำเป็น สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ถูกประทับด้วยตราสินค้า (ตัวอย่างเช่น แบรนด์ หรือ โลโก้) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของตราสินค้านั้นๆ ลอกเลียนแบบ - ดีไซน์/การ์ตูน ความยากง่าย: ปานกลาง วิธีการ: ราคาที่ดีเกินจริง สินค้ามีคุณภาพต่ำ ดำเนินการโดยทันที: วิธีการดำเนินการที่ดีที่สุดคือการถอดสินค้าประเภทนี้ออกจากเว็บไซต์ เป็นการหลีกเลี่ยงการถูกร้องเรียนโดยไม่จำเป็น สินค้ามีดีไซน์เฉพาะตัวของแบรนด์อื่น (ตัวอย่างเช่น ลักษณะเด่นหรือกลุ่มสีของตัวการ์ตูน) โดยใช้ตราสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของตราสินค้านั้นๆ สินค้าทำเหมือน ความยากง่าย: ง่าย วิธีการ: เปรียบเทียบสินค้าทั้งสองชิ้น ปฏิกิริยาตอบรับ: เป็นการหลีกเลี่ยงการถูกร้องเรียนโดยไม่จำเป็น สินค้ามีความคล้ายคลึงกันกับสินค้าอื่นจนทำให้ผู้ซื้อเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของแบรนด์ที่แท้จริง (ตัวอย่างเช่น สินค้าทำเหมือนที่มีหรือไม่มีโลโก้ที่แตกต่างกัน)

3 วิธีการผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหา
เนื้อหาที่ถูกระบุในเว็บไซต์ไม่ควรทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าสินค้าเป็นสินค้าของแบรนด์ที่ถูกลิขสิทธิ์ถ้าสินค้านั้นจริงๆแล้วเป็นสินค้าที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ ถ้าสินค้าไม่ใช่สินค้าของแบรนด์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ไม่มีชื่อแบรนด์ที่ถูกต้องปรากฏในหน้าสินค้า ไม่มีรูปภาพหรือโลโก้ของแบรนด์ที่ถูกต้องปรากฏอยู่ในหน้าสินค้าหรือในรูปภาพของสินค้า ไม่มีข้อความระบุว่าบรรจุภัณฑ์เป็นของแท้(มีแบรนด์หรือโลโก้ที่ถูกต้องประทับอยู่บนบรรจุภัณฑ์) ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ ไม่มีดีไซน์เฉพาะตัว (ตัวอย่างเช่น ลักษณะเด่นของตัวการ์ตูนหรือกลุ่มสี) ที่ได้รับการรับรองโดยตราเครื่องหมายการค้าปรากฏในหน้าเว็บไซต์ ไม่มีความคล้ายคลึงกันกับสินค้าจากแบรนด์อื่นที่ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับลูกค้า เงื่อนไขนี้ใช้ได้สำหรับอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีตราสินค้าหรือโลโก้อยู่บนตัวสินค้า: ตราบใดที่มีข้อความระบุว่า "for + brand name“ หรือ “compatible with + brand name” และตราบใดที่อุปกรณ์เสริมนั้นๆไม่ได้เป็นสินค้าทำเหมือนของอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย

4 สินค้า OEM ระบุชื่อของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ลอกเลียนแบบบนตัวสินค้าและในชื่อของสินค้า
สินค้าลอกเลียนแบบ

5 สินค้า OEM ลอกเลียนแบบดีไซน์และโลโก้
สินค้าลอกเลียนแบบ

6 โลโก้แบรนด์ของสินค้าถูกเบลอในรูปภาพของสินค้า
สินค้าลอกเลียนแบบ

7 ชื่อของสินค้าที่ระบุว่าสินค้าเป็นของ Samsung สามารถแก้ไขได้
OEM Armband for Samsung Note 1/2/3 (Black) แก้ไขเนื้อหาได้

8 สินค้าที่มีดีไซน์ของตัวการ์ตูนซึ่งลอกเลียนแบบมาจากแบรนด์อื่น - ราคาที่ถูกเกินจริงจะเป็นตัวระบุว่าสินค้าตัวนี้ไม่ได้รับลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้อง สินค้าลอกเลียนแบบ

9 สินค้ามีดีไซน์และชื่อที่คล้ายกันกับสินค้าที่มีชื่อว่า Xiaomi powerbank
สินค้าทำเหมือน

10 ใช้ชื่อแบรนด์โดยไม่ได้รับอนุญาต
สินค้าลอกเลียนแบบ

11 ดีไซน์ สี ชื่อแบรนด์ และโลโก้ที่ลอกเลียนแบบ
สินค้าลอกเลียนแบบ

12 เนื้อหาถูกต้อง แต่สินค้าไม่มีควรมีโลโก้ของตราสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์ประทับอยู่
สินค้าลอกเลียนแบบ

13 จำเป็นต้องแก้ไขชื่อของสินค้าและรูปภาพไม่ควรมีรูปของ iPhone เนื่องจากมีโลโก้ของ Apple ประทับอยู่
แก้ไขเนื้อหาได้

14 มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่มีสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์
ถูกต้อง

15 “สินค้าภายในกล่อง” ชื่อของสินค้าภายในกล่องควรถูกตั้งตามวีธีการที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับชื่อของสินค้า
OK NO แก้ไขเนื้อหาได้


ดาวน์โหลด ppt Content Team: คู่มือการป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ 9 July 2015

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google