งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Excel for Business Computer สุริเยนทร์ แดงทองดี เอกสารประกอบการอบรม Excel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Excel for Business Computer สุริเยนทร์ แดงทองดี เอกสารประกอบการอบรม Excel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Excel for Business Computer สุริเยนทร์ แดงทองดี เอกสารประกอบการอบรม Excel

2 Topic Introduction สูตรคำนวณ Graph & Chart Pivot Table Macro and VBA Excel Online

3 Introduction การเข้าใช้งาน เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

4 Introduction ◦ ส่วนประกอบ ◦Title Bar ◦Quick Access ◦ ปุ่มควบคุม ◦Ribbon ◦Name box ◦Formula Box ◦Cell ◦Column ◦Row ◦Sheet Tab ◦Status Bar เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

5 Introduction ◦WorkBook ◦Worksheet ◦Row, Colum, Cell ◦1,048,576 ◦16,384 (A-XFD) เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

6 สูตรคำนวณ 1. สูตรคำนวณแบบ Formula เช่น +( บวก ) –( ลบ ) *( คูณ ) /( หาร ) และ ^ ( ยกกำลัง ) 1. สูตรคำนวณแบบ Function เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

7 สูตรคำนวณ การอ้างอิง Cell ที่ใช้ในสูตร - การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ (Relation References) - การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ (Absolute References) - การอ้างอิงแบบผสมผสาน (Switch between Relative and Absolute References) เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

8 สูตรคำนวณ รูปแบบการอ้างอิงรูปแบบ เซลล์ในคอลัมน์ A ที่อยู่ในแถวที่ 10A10 ช่วงของเซลล์ในคอลัมน์ A จากแถวที่ 4 ถึง 9A4:A9 ช่วงของเซลล์ในแถวที่ 1 จากคอลัมน์ A ถึง MA1:M1 ช่วงของเซลล์ในแถวที่ 1 ถึง 5 จากคอลัมน์ A ถึง MA1:M5 เซลล์ทั้งหมดในแถวที่ 11:1 เซลล์ในแถวที่ 1 ถึง 51:5 เซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์ AA:A เซลล์ทั้งหมดในคอลัมน์ A ถึง ZA:Z เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

9 สูตรคำนวณ การลิงค์ (Link) ข้อมูลจากชีทงานที่อยู่ในไฟล์เดียวกัน เอกสารประกอบการอบรม EXCEL =SUM(sale!B6:D6) sale ชื่อของชีทงานที่ถูกลิงค์ B6:D6 ช่วงของเซลล์ที่ถูก อ้างอิง ช่วงของเซลล์ที่ถูกอ้างอิง และชื่อชีทงาน ต้องมี เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) คั่น ด้วยเสมอ

10 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

11 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

12 สูตรคำนวณ สำหรับสูตรคำนวณแบบ Function เป็นสูตรในการคำนวณ โดยสูตรคำนวณพื้นฐานที่ จำเป็นต้องรู้ นั้นมีทั้งหมด 7 Function เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

13 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

14 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

15 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

16 สูตรคำนวณ -Max Bonus? -Min Bonus? -Grade? - รายได้สุทธิ ? เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

17 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL -Max -Min - คะแนนเฉลี่ย - ปัดเศษคะแนนเฉลี่ย - จำนวนนักเรียนที่สอบผ่าน - จำนวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน

18 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL สูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อความและตัวอักษร

19 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL สูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อความและตัวอักษร

20 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL สูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อความและตัวอักษร

21 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL สูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อความและตัวอักษร

22 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL สูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อความและตัวอักษร

23 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL สูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อความและตัวอักษร

24 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL สูตรเกี่ยวกับวันที่และเวลา

25 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL ฟังก์ชันอื่นๆที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ฟังก์ชัน VLOOKUP 1. Approximate Match 2. Exact Match

26 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL ฟังก์ชันอื่นๆที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ

27 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL ฟังก์ชันอื่นๆที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ

28 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL ฟังก์ชันอื่นๆที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ฟังก์ชัน IF

29 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL ฟังก์ชันอื่นๆที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ฟังก์ชัน IF

30 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL ฟังก์ชันอื่นๆที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ฟังก์ชัน IF

31 สูตรคำนวณ เอกสารประกอบการอบรม EXCEL ข้อผิดพลาด สาเหตุ #### เกิดจากตัวเลขในเซลล์ยาวกว่าขนาดของเซล #VALUE! เกิดจากการใช้สูตรผิดไวยากรณ์ เช่น นำตัวเลขไปบวกกับตัวอักษร #NAME? สูตรไม่สามารถบอกได้ว่าคืออะไร เช่น A1+ ควาย โดยคำว่าควายไม่ได้เกี่ยวข้องใน Sheet #NULL เกิดขึ้นกรณีที่กำหนดพื้นที่เซลล์สองเซลล์ โดยไม่มี ส่วนใดต่อกัน แต่ลืมแยกเซลล์ ด้วยเครื่องหมาย เช่น SUM(A1:B2 C2:D5) ที่ถูกต้องเขียนเป็น SUM(A1:B2,C2:D5)

32 Graph & Chart เอกสารประกอบการอบรม EXCEL วัตถุประสงค์ ของ Graph & Chart?  กราฟวงกลม (Pie Graph)  กราฟแท่ง (Bar Graph)  กราฟแท่งเดี่ยว  กราฟแท่งกลุ่ม  กราฟเส้น (Line Graph)  Stocked bar  Stocked Column  Bullet bar  Line Chart vs Scatter Plot

33 Graph & Chart เอกสารประกอบการอบรม EXCEL  ขั้นตอนการสร้าง  Think  Prepare  Create  Customize  ส่วนประกอบ

34 Graph & Chart เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

35 Graph & Chart เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

36 Graph & Chart เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

37 Pivot Table เอกสารประกอบการอบรม EXCEL  คืออะไร ?  ส่วนประกอบ

38 Macro and VBA Programming เอกสารประกอบการอบรม EXCEL  Macro?  VBA?

39 Excel Online เอกสารประกอบการอบรม EXCEL

40 Q&A เอกสารประกอบการอบรม EXCEL  Spread Sheet  สูตรคำนวณต่างๆ  Graph&Chart  Pivot Table  Macro and VBA  Excel Online


ดาวน์โหลด ppt Excel for Business Computer สุริเยนทร์ แดงทองดี เอกสารประกอบการอบรม Excel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google