งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล. กรณีเกิดความเสียหายแก่ สถานศึกษา นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล รายงานความ เสียหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล. กรณีเกิดความเสียหายแก่ สถานศึกษา นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล รายงานความ เสียหาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล

2 กรณีเกิดความเสียหายแก่ สถานศึกษา นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล รายงานความ เสียหาย

3 ผู้เกี่ยวข้อง นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล ผู้อำนวยการ สถานศึกษา ปลอม เอกสาร ราชการ เกี่ยวกับ หลักฐาน การเงิน ลักทรัพย์ใน สถานที่ ราชการ อาคารสถานที่ ราชการถูก เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ

4 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทาง ละเมิด

5 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล ให้ได้ความ เสียหายที่ เกิดขึ้น มีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากเจ้าหน้าที่ ของรัฐ มีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากเจ้าหน้าที่ ของรัฐ เหตุผล / ความ จำเป็น ( ข้าราชการ ไม่พียงพอ ) แต่งตั้ง ลูกจ้างประ จำ

6 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้น

7 รวบรวมพยาน เอกสาร รวบรวมพยาน เอกสาร พยานบุคคล พยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานวัตถุ พยานวัตถุ เอกสารวัตถุ เอกสารวัตถุ สถานที่ สถานที่ นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล

8 บันทึกรายงานผล การสอบพร้อมส่ง สำนวนสอบ ข้อเท็จจริง เบื้องต้น บันทึกรายงานผล การสอบพร้อมส่ง สำนวนสอบ ข้อเท็จจริง เบื้องต้น ข้อเท็จ จริง พยานหลั กฐาน ข้อ กฎหมาย ความเห็น ของ คณะกรรมก าร ผอ. สถานศึก ษา ผอ. สถานศึก ษา

9 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล บทบาทหน้าที่ของ ผู้อำนวยการ สถานศึกษา

10 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล ไม่มีเหตุ เกิดจาก เจ้าหน้าที่ มีเหตุเกิด จาก เจ้าหน้าที่ รายงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา

11 นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล


ดาวน์โหลด ppt นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล. กรณีเกิดความเสียหายแก่ สถานศึกษา นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ. กลุ่ม บริหารงานบุคล รายงานความ เสียหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google