งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสภา บทบาทในฐานะนักพัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร บทบาทผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสภา บทบาทในฐานะนักพัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร บทบาทผู้นำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ อปท. ในมุมมองของ กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

2 ฝ่ายสภา บทบาทในฐานะนักพัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร บทบาทผู้นำ
บทบาทหน้าที่ ฝ่ายสภา บทบาทในฐานะนักพัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร บทบาทผู้นำ ฝ่ายข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ บทบาทนักประสานงานในพื้นที่

3 การบริหารราชการ ปัจจุบันการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มเข้าสู่ระบบ ภาวะวิกฤติทางการบริหาร (ปัญหาของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง)

4 สาเหตุปัญหา ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจ ทรัพย์สิน โดยขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการเป็นนักบริหารที่ดี อันจะนำไปสู่สังคมที่เสื่อมและขาดศรัทธาจากประชาชน และภาคราชการอื่น ๆ

5 สาเหตุปัญหา คนที่เข้ามามีอำนาจในการบริหารขาดความรู้ความสามารถ และไม่มีหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การบริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล

6 การใช้อำนาจ 1. อำนาจทางการปกครองบังคับบัญชา ( hierarchy ) 2. อำนาจทางการบริหารจัดการ ( Administrative of Management) 3. อำนาจความรับผิดชอบ ( Responsibility ) 4. อำนาจเฉพาะตัว หรือ อำนาจบารมี หรืออำนาจ อิทธิพล หรืออำนาจมืด ( Characteristic )

7 ส่งท้าย เพียงหวังจะเฟื่องฟุ้งหรือ จึงมุ่งมาศึกษา เพียงเพื่อปริญญาเอาตัวรอด เท่านั้นฤา แท้ควรสหายคิดและตั้งจิต ร่วมยึดถือ รับใช้ประชาคือ ปลายทางจุดหมายเรา

8 ขอบคุณที่รับฟัง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสภา บทบาทในฐานะนักพัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร บทบาทผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google