งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. อ. กฤติ รื่นอารมณ์ รอง ผอ. กปก. ศปพ. พอ.. การศึกษาทางแพทย์ พบ. วพม. รุ่น ๑๗ แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่น ๑๘ วว. ประสาทวิทยา รพ. รร๖ การศึกษาทางทหาร นฝ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. อ. กฤติ รื่นอารมณ์ รอง ผอ. กปก. ศปพ. พอ.. การศึกษาทางแพทย์ พบ. วพม. รุ่น ๑๗ แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่น ๑๘ วว. ประสาทวิทยา รพ. รร๖ การศึกษาทางทหาร นฝ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น. อ. กฤติ รื่นอารมณ์ รอง ผอ. กปก. ศปพ. พอ.

2 การศึกษาทางแพทย์ พบ. วพม. รุ่น ๑๗ แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่น ๑๘ วว. ประสาทวิทยา รพ. รร๖ การศึกษาทางทหาร นฝ. รุ่น ๑๐๕ เสธ. ทอ. รุ่น ๕๕

3

4 การทำงาน ๒๕๔๐ แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ. จันทรุเบกษา พอ. ๒๕๔๑ แพทย์ รพ. บน. ๕๖ ๒๕๔๖ นายแพทย์ กอย. รพ. ภูมิ พลฯ ๒๕๔๘ รอง ผอ. รพ. บน ๔ ๒๕๕๔ กอย. รพ. ภูมิพลฯ และ ฝอ. ด้านยุทธการและ การข่าว พอ. ๒๕๕๗ หน. แผนกปฏิบัติการ ๓ กปก. ศปพ. พอ และ ฝอ. ด้านกำลังพล พอ. ๒๕๕๘ รอง ผอ. กปก. ศปพ. พอ.

5 ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนส่งกำลังบำรุง ส่วนการศึกษา ส่วนกิจการพิเศษ

6 ส่วนส่งกำลังบำรุง

7 ส่วนกิจการพิเศษ

8 ส่วนกำลังรบ กองบิน ๑ ๔ ๕ ๗ ( กองบิน ๖ ไม่มีรพ. กองบิน ) ๒๑ ๒๓ ๔๑ ๔๓ ๕๖

9 แผนกแพทย์ กรมช่างอากาศ บางซื่อ แผนกแพทย์ ร. ร. นายเรืออากาศนวมิ นทกษัตริยาธิราช

10 แพทย์ ทหาร อากาศ แพ ทย์ ทหา ร บริห าร ครู แพ ทย์ แพท ย์ เชี่ยว ชาญ

11

12 แพทย์ เพิ่มพูน ทักษะ แพทย์ใช้ ทุน รอบ แรก เรียน แพทย์ เฉพาะ ทาง แพทย์ใช้ ทุน รอบ สอง ๑ ปี โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม ปีที่ ๒และ๓ ณ. รพ. บน. ต่างๆ การจัดสรรขึ้นอยู่กับ คณก. บริหารกำลังพลแพทย์ พอ. หลักสูตร ทั้งนอกและ ในทอ. ๓ - ๕ ปี การจัดสรรทุนขึ้นอยู่กับ คณก. บริหารกำลังพลแพทย์ พอ. อย่างน้อย ๒ปี ณ. รพ. บน. ต่างๆ หรือแผนกแพทย์ ชอ. และ รร. นนก. ทำหน้าที่แพทย์อาวุโสหรือบริหารรพ. การจัดสรรขึ้นอยู่กับ คณก. บริหารกำลังพลแพทย์ พอ. หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังหมวด ( วพม. ไม่ต้องเรียน ) หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน ๑๒ สัปดาห์ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ( ต้องเรียนทุกคน )

13 หลัง ใช้ ทุน รอบ สอง ทำงาน นขต. อื่นในกรมหรือ หน่วย นอกกรม กลับหน่วยใน รพ. ต้นสังกัด รพ. ภูมิพลฯ รพ. จันทรุ รพ. ทอ.( สีกัน ) สวบ. ทอ. อยู่ต่อ รพ. บน

14 หลักสูตรทางการแพทย์ แพทย์ต่อยอดตามแต่ละสาขา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ น. บริหารแพทย์ เวชศาสตร์ทหารอากาศ เวชศาสตร์การบิน หลักสูตรทหาร วทอ. เสนาธิการกิจ นอส.

15


ดาวน์โหลด ppt น. อ. กฤติ รื่นอารมณ์ รอง ผอ. กปก. ศปพ. พอ.. การศึกษาทางแพทย์ พบ. วพม. รุ่น ๑๗ แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่น ๑๘ วว. ประสาทวิทยา รพ. รร๖ การศึกษาทางทหาร นฝ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google