งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bitcoin Mining. Hello, I’m Pawaris and I love Bitcoin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bitcoin Mining. Hello, I’m Pawaris and I love Bitcoin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bitcoin Mining

2 Hello, I’m Pawaris and I love Bitcoin

3 How do I get Bitcoin?

4 Purchase them :)

5 Accept them as payment for goods or services

6 Withdraw from a bitcoin ATM

7 Earn them through competitive mining

8 Mining: creation of new bitcoins and distributing transactions

9 Total BTC 13,301,275 BTC

10 24h Transaction 68,499

11 Avg 2854.13/h

12 Bitcoins sent > 500,000 BTC /day

13 Network Hashrate 245645.26 Terahashs/s

14 Hash

15 คำว่าแฮช คือคำตอบจากสมการคณิตศาสตร์ที่ ซับซ้อน ซึ่งสามารถแก้ได้โดยง่าย แต่ไม่สามารถ ทำย้อนกลับได้ และไม่สามารถคาดการณ์คำตอบ ได้

16 Block

17 ธุรกรรมต่างๆ ใน Bitcoin จะจัดรวมกลุ่มกันเป็น กล่องที่เรียกว่า block ซึ่งแต่ละ block จะเชื่อมหา กันในลักษณะที่ว่า block อันใหม่ จะช่วยยืนยันว่า block อันก่อนถูกต้อง

18 Difficulty

19 คำนี้แปลตรงตัวว่าความยาก ค่าความยากเป็นตัว เลขที่ระบุว่าแฮชที่ “ ชนะ ” นั้นหายากแค่ไหน ตอนนี้ ขอให้เข้าใจว่า ค่าความยากเป็นค่าที่ระบบ Bitcoin ปรับตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับพลังประมวลผลของ เครื่องที่เชื่อมต่อกับระบบอยู่ โดยแต่ละบล็อคนั้น ควรจะใช้เวลาสร้างประมาณ 6 บล็อคต่อชั่วโมง และการปรับค่าความยากนี้จะช่วยให้ Bitcoin ยาก พอที่จะใช้เครื่องประมวลผลทั้งหมดสร้าง Block ได้ ในเวลาประมาณ 10 นาที

20 Determined by “difficulty”, adjusted ~ every 2 weeks

21 How can you “mine” a digital currency?

22 Transactions depend on the network solving computationally difficult problems

23 Each time a solution is found, the machine that found it gets a reward (currently 25 BTC)

24 Pools

25 Mining hardware is progressing rapidly

26 Its very unlikely for an individual with a home computer to complete a bitcoin block

27 Mining pools offer a way to participate

28 Its very unlikely for an individual with a home computer to complete a bitcoin block

29 Revenue split among pool members proportional to contributed processing

30 Mining Machine

31 CPU Mining 10 MH/s

32 GPU Mining 1,000 MH/s = 1 GH/s

33 FPGA Mining 2,000 MH/s = 1 GH/s

34 ASIC Mining 330 MH/s

35 ASIC Mining UPTO 2.4 TH/S

36 2.4 TH/s ???

37 2.4 TH/s = 2400 GH/s

38 2400 GH/s = 24000 MH/s

39 Is it a good investment?

40 There are quite a few variables that determine whether an investment in mining hardware will be profitable or not:

41 The cost of the hardware (including shipping)

42 The shipping delay (it will take a while)

43 The cost of the electricity

44 The difficult rate

45 The current Bitcoin exchange rate

46 The expected future value of bitcoins

47 Thank You and next part is Mining Equipment Demos

48 Before you start mining, you will need….

49 A Wallet to keep your hard-earned coins

50 Ex. Blockchain.info

51 A Pool

52

53

54

55 And Machine

56 First Signup for the pool ghash.io for this demo

57

58 Worker name?

59 Your Worker Name is username.workername

60 Or you can use :) - minerinth.worker1 - minerinth.worker2

61 Setup the Machine

62

63 View current hash on pool

64

65 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Bitcoin Mining. Hello, I’m Pawaris and I love Bitcoin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google