งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Part 2 Word Stress.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Part 2 Word Stress."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Part 2 Word Stress

2 Stress can also be used to indicate the syntactic relationships between words or parts of words. (p. 111) noun vs verb noun  1st syllable; verb  last syllable e.g. an insult, to insult; an overflow, to overflow; an increase, to increase

3 compound noun vs two word verbs
compound noun  1st element; two word verbs  both element e.g. a walkout, to walk out; a put-on, to put on; a pushover, to push over

4 2.3 compound noun vs an adjective + noun phrase
compound noun  1st element; an adjective + noun phrase  both element e.g. a hot dog, a hot dog

5 1st column  stress on 1st syllable  e.g. photograph
3. Stress can be associated with the grammatical structure of the words. See Table 5.2, p. 111 1st column  stress on 1st syllable  e.g. photograph 2nd column  noun-forming suffix ‘-y’  stress on 2nd syllable  e.g. photography 3rd column  adjective suffix ‘-ic’  stress on the syllable preceding it  e.g. photographic

6 การเน้นเสียงในคำ (Word stress) (เพิ่มเติม)
คำที่ลงท้ายด้วยหน่วยเติมท้าย –oon, - eer, - er และ – ette มักจะมีการเน้นเสียง primary stress ที่ หน่วยเติมท้ายคำนั้นเลย เช่น - oon carto, monsoon, maroon - eer engineer, mountaineer, pioneer

7 คำที่ลงท้ายด้วยหน่วยเติมท้าย ต่อไปนี้ มักจะมีการเน้นเสียง primary stress ในพยางค์ข้างหน้าหน่วยเติมท้ายเหล่านี้ 1 พยางค์ เช่น - ic dramatic, dynamic, economic, historic - ical chemical, grammatical, political, typical - ious anxious, contagious, delicious, spacious

8 Part 2: 11 patterns 1. _ _ 7. _  _ _ _ 2. __ 8. _ _  _ _ 3. _ _ _
2. __ 3. _ _ _ 4. _  _ _ 5. _ _  _ 6. _ _ _ _ 7. _  _ _ _ 8. _ _  _ _ 9. _ _  _ _ _ 10. _ _ _  _ _ 11. _ _ _  _ _ _


ดาวน์โหลด ppt Part 2 Word Stress.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google