งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Part 2 Word Stress. Stress can also be used to indicate the syntactic relationships between words or parts of words. (p. 111) noun vs verb noun  1 st.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Part 2 Word Stress. Stress can also be used to indicate the syntactic relationships between words or parts of words. (p. 111) noun vs verb noun  1 st."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Part 2 Word Stress

2 Stress can also be used to indicate the syntactic relationships between words or parts of words. (p. 111) noun vs verb noun  1 st syllable; verb  last syllable e.g. an  insult, to in  sult; an  overflow, to over  flow; an  increase, to in  crease

3 compound noun vs two word verbs compound noun  1 st element; two word verbs  both element e.g. a  walkout, to  walk  out; a  put-on, to  put  on; a  pushover, to  push  over

4 2.3 compound noun vs an adjective + noun phrase compound noun  1 st element; an adjective + noun phrase  both element e.g. a  hot dog, a  hot  dog

5 3. Stress can be associated with the grammatical structure of the words. See Table 5.2, p. 111 1 st column  stress on 1 st syllable  e.g.  photograph 2 nd column  noun-forming suffix ‘-y’  stress on 2 nd syllable  e.g. pho  tography 3 rd column  adjective suffix ‘-ic’  stress on the syllable preceding it  e.g. photo  graphic

6 การเน้นเสียงในคำ (Word stress) ( เพิ่มเติม ) คำที่ลงท้ายด้วยหน่วยเติมท้าย –oon, - eer, - er และ – ette มักจะมีการเน้น เสียง primary stress ที่ หน่วยเติมท้าย คำนั้นเลย เช่น -oon carto , monso  on, maro  on -eerengine  er, mountaine  er, pione  er

7 คำที่ลงท้ายด้วยหน่วยเติมท้าย ต่อไปนี้ มักจะมีการเน้นเสียง primary stress ในพยางค์ข้างหน้าหน่วยเติมท้าย เหล่านี้ 1 พยางค์ เช่น คำที่ลงท้ายด้วยหน่วยเติมท้าย ต่อไปนี้ มักจะมีการเน้นเสียง primary stress ในพยางค์ข้างหน้าหน่วยเติมท้าย เหล่านี้ 1 พยางค์ เช่น -ic drama  tic, dyna  mic, econo  mic, histo  ric -ical che  mical, gramma  tical, poli  tical, ty  pical -ious a  nxious, conta  gious, deli  cious, spa  cious

8 Part 2: 11 patterns 1.  _ _ 2. _  _ 3.  _ _ _ 4. _  _ _ 5. _ _  _ 6.  _ _ _ _ 7. _  _ _ _ 8. _ _  _ _ 9. _ _  _ _ _ 10. _ _ _  _ _ 11. _ _ _  _ _ _


ดาวน์โหลด ppt Part 2 Word Stress. Stress can also be used to indicate the syntactic relationships between words or parts of words. (p. 111) noun vs verb noun  1 st.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google