งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างด้านคำศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างด้านคำศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างด้านคำศัพท์
รศ. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์

2 ความแตกต่างด้านคำศัพท์
ภาษาพูดมักใช้คำสั้น พยางค์เดียว เข้าใจง่าย แต่ภาษาเขียนมักใช้คำยาว หลายพยางค์ ค่อนข้างยาก และเป็นทางการมากกว่า เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน guess estimate show demonstrate

3 ความแตกต่างด้านคำศัพท์
ภาษาพูดมักใช้คำกริยาควบคู่กับคำบุพบท (two word verb) แต่ภาษาเขียนมักใช้คำเดียว แต่ยาว หลายพยางค์ และค่อนข้างยาก เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน butt in interrupt put off postpone

4 ภาษาพูดมักใช้คำแสลง แต่ภาษาเขียนมักใช้คำที่ เป็นยอมรับเป็นทางการ เช่น
ความแตกต่างด้านคำศัพท์ ภาษาพูดมักใช้คำแสลง แต่ภาษาเขียนมักใช้คำที่ เป็นยอมรับเป็นทางการ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน swear assure big shots prominent businessmen

5 ภาษาพูดมักใช้คำในรูปย่อ แต่ภาษาเขียนมักใช้คำ ในรูปเต็ม เช่น
ความแตกต่างด้านคำศัพท์ ภาษาพูดมักใช้คำในรูปย่อ แต่ภาษาเขียนมักใช้คำ ในรูปเต็ม เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน don’t do not ’em them


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างด้านคำศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google