งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างด้านคำศัพท์ รศ. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์. ภาษาพูดมักใช้คำสั้น พยางค์เดียว เข้าใจง่าย แต่ภาษา เขียนมักใช้คำยาว หลายพยางค์ ค่อนข้างยาก และเป็นทางการมากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างด้านคำศัพท์ รศ. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์. ภาษาพูดมักใช้คำสั้น พยางค์เดียว เข้าใจง่าย แต่ภาษา เขียนมักใช้คำยาว หลายพยางค์ ค่อนข้างยาก และเป็นทางการมากกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างด้านคำศัพท์ รศ. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์

2 ภาษาพูดมักใช้คำสั้น พยางค์เดียว เข้าใจง่าย แต่ภาษา เขียนมักใช้คำยาว หลายพยางค์ ค่อนข้างยาก และเป็นทางการมากกว่า เช่น ภาษาพูดภาษาเขียน guessestimate showdemonstrate ความแตกต่างด้านคำศัพท์

3 ภาษาพูดมักใช้คำกริยาควบคู่กับคำบุพบท (two word verb) แต่ภาษาเขียนมักใช้คำเดียว แต่ยาว หลายพยางค์ และค่อนข้างยาก เช่น ภาษาพูดภาษาเขียน butt ininterrupt put offpostpone ความแตกต่างด้านคำศัพท์

4 ภาษาพูดมักใช้คำแสลง แต่ภาษาเขียนมักใช้คำที่ เป็นยอมรับเป็นทางการ เช่น ภาษาพูดภาษาเขียน swearassure big shotsprominent businessmen ความแตกต่างด้านคำศัพท์

5 ภาษาพูดมักใช้คำในรูปย่อ แต่ภาษาเขียนมักใช้คำ ในรูปเต็ม เช่น ภาษาพูดภาษาเขียน don’tdo not ’emthem ความแตกต่างด้านคำศัพท์


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างด้านคำศัพท์ รศ. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์. ภาษาพูดมักใช้คำสั้น พยางค์เดียว เข้าใจง่าย แต่ภาษา เขียนมักใช้คำยาว หลายพยางค์ ค่อนข้างยาก และเป็นทางการมากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google