งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซลล์เชื้อเพลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซลล์เชื้อเพลิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซลล์เชื้อเพลิง

2 Fuel cell Fuel cell - Wikipedia, the free encyclopedia.mht

3

4

5

6 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
สร้างขั้วไฟฟ้าที่มีสัดส่วนองค์ประกอบของโลหะที่ใช้เป็นตัวเร่งต่างๆ กัน : Pt – Ru – W, Pt – Ru – Co ทำเป็น electrode array สำหรับเป็น WE ใน CV ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชันของ methanol หาสัดส่วนที่ให้ current density สูงสุด – ให้กระแส หรือพลังงานสูง ใช้ XRD มาศึกษาโครงสร้างของขั้วไฟฟ้า

7

8

9

10 Electrode array ให้ high throughput screening capability
บริเวณสีแดงคือสัดส่วนที่เหมาะสมของโลหะที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้จากการศึกษาในงานวิจัยนี้

11

12

13

14

15

16

17

18 J. Power Sources 74 (1998)

19

20

21

22

23

24 Factors affect the Fuel cell performance
Rate of reaction, current density Potential that reaction occurred (use catalyst to favor it) Transport of reactant to electrode Transport of product away from the electrode Poisoning of the reaction product to the catalyst Rate of diffusion of ion between half cells Fuel feeding rate


ดาวน์โหลด ppt เซลล์เชื้อเพลิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google