งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซลล์เชื้อเพลิง. Fuel cell Fuel cell - Wikipedia, the free encyclopedia.mht.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซลล์เชื้อเพลิง. Fuel cell Fuel cell - Wikipedia, the free encyclopedia.mht."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซลล์เชื้อเพลิง

2 Fuel cell Fuel cell - Wikipedia, the free encyclopedia.mht

3

4

5

6 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์ เชื้อเพลิง สร้างขั้วไฟฟ้าที่มีสัดส่วนองค์ประกอบของโลหะ ที่ใช้เป็นตัวเร่งต่างๆ กัน : Pt – Ru – W, Pt – Ru – Co ทำเป็น electrode array สำหรับเป็น WE ใน CV ศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชันของ methanol หาสัดส่วนที่ให้ current density สูงสุด – ให้ กระแส หรือพลังงานสูง ใช้ XRD มาศึกษาโครงสร้างของขั้วไฟฟ้า

7

8

9

10 Electrode array ให้ high throughput screening capability บริเวณสีแดงคือสัดส่วนที่เหมาะสมของโลหะที่ใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้จากการศึกษาในงานวิจัยนี้

11

12

13

14

15

16

17

18 J. Power Sources 74 (1998) 211-218

19

20

21

22

23

24 Rate of reaction, current density Potential that reaction occurred (use catalyst to favor it) Transport of reactant to electrode Transport of product away from the electrode Poisoning of the reaction product to the catalyst Rate of diffusion of ion between half cells Fuel feeding rate Factors affect the Fuel cell performance


ดาวน์โหลด ppt เซลล์เชื้อเพลิง. Fuel cell Fuel cell - Wikipedia, the free encyclopedia.mht.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google