งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คุณครูทานตะวัน เทียม ถนอม กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คุณครูทานตะวัน เทียม ถนอม กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย คุณครูทานตะวัน เทียม ถนอม กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

2

3

4  A: What is this called?  B: It’s called penis. It is the way the urine and sperm comes out.  A: What is this called?  B: It’s called testis. It produces sperm.  A: What is this called?  B: It’s called prostate gland. It produces base mucus to prevent acidity in vagina.

5  A: What is this called?  B: It’s called urethra. It’s connected with penis and bladder.  A: What is this called?  B: It’s called scrotum. It covers testes. Note: Testes is the plural form of testis.

6


ดาวน์โหลด ppt โดย คุณครูทานตะวัน เทียม ถนอม กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google