งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Spatial Analysis Surfer User Manual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Spatial Analysis Surfer User Manual."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Spatial Analysis Surfer User Manual

2 Spatial Analysis Brief Steps
SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis Brief Steps 05 04 LVL LVL File for Filling Color 03 BLN BLN File for Cropping Contouring 02 GRD Grid File for Contouring Map 01 XLS Excel File which is data, including latitude, longitude, etc. SHP Shape File for Border of City © Copyright PresentationGo.com – The free PowerPoint template library

3 เตรียมไฟล์ ดังนี้ .shp .bln .xls หรือ .xlsx Spatial Analysis (1) SHP
GRD BLN LVL Spatial Analysis (1) เตรียมไฟล์ ดังนี้ .shp .bln .xls หรือ .xlsx

4 Map -> New -> Base Map… และเลือกไฟล์ THA_adm1.shp
XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (2) Map -> New -> Base Map… และเลือกไฟล์ THA_adm1.shp

5 THA_adm1.shp เป็น shape file ที่แสดงขอบเขตจังหวัดของประเทศไทย
XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (3) THA_adm1.shp เป็น shape file ที่แสดงขอบเขตจังหวัดของประเทศไทย

6 เตรียมไฟล์ Excel (.xlsx หรือ .xls)
SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (4) เตรียมไฟล์ Excel (.xlsx หรือ .xls) ที่มีข้อมูล Latitude, Longitude เป็นต้น

7 เพิ่มข้อมูลจากไฟล์ Excel
SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (5) เพิ่มข้อมูลจากไฟล์ Excel

8 # of Nodes ; number of pixel on grid More node more finely
SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (6) # of Nodes ; number of pixel on grid More node more finely

9 SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (7)

10 SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (8)

11 Crop this contours by file.bln
SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (9) Crop this contours by file.bln

12 SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (10)

13 SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (11)

14 SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (12)

15 SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (13)

16 SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (14) Fill colour by file.lvl

17 SHP XLS GRD BLN LVL Spatial Analysis (15)

18 Thank You for Reading


ดาวน์โหลด ppt Spatial Analysis Surfer User Manual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google