งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิเทศทัศน์ Visual communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิเทศทัศน์ Visual communication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิเทศทัศน์ Visual communication

2 visibility visual communication
(1) แนวคิด กลยุทธ์ รูปแบบ โครงสร้าง ของ สื่อนิเทศทัศน์ หลักการ การออกแบบ สารและภาพ เพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ (3) การศึกษา วิเคราะห์ นำเสนอ องค์ประกอบภาพ ทางสื่อนิเทศทัศน์ ประเภทต่างๆ ที่สร้างผลกระทบ ต่อ พฤติกรรม ของ กลุ่มเป้าหมาย Study concept strategy and the structure of visual media communication, The principle of design message and picture for integrated communication. Analysis and presentation: the element of arts and art composition by any picture for impact on the behavior of the target audience.

3 visibility visual communication
นิเทศทัศน์ แตกต่างกับ นิเทศศิลป์-นิเทศโสตทัศน์ อย่างไร? visual communication and audio-visual communication visual media: -ภาพร่าง ภาพวาด แผนภาพ ภาพถ่าย -ภาพเคลื่อนไหว (ไม่มีเสียง - animation อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์สองมิติ) audio-visual media: -ภาพร่าง ภาพวาด แผนภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว -ภาพวิดีโอ -ผ่านการ ตัดต่อ เรียบเรียง

4 A conclusion: visibility visual communication
(1) สื่อนิเทศทัศน์ visual media (2) การสื่อสารเชิงบูรณาการ integrated communication (3) องค์ประกอบศิลป์ element of art (4) องค์ประกอบภาพ art composition

5 B analyzing: visibility visual communication
(1) วิเคราะห์ องค์ประกอบ element of art & art composition (2) วิเคราะห์ คุณค่า พลัง conviction appeal artistic value (3) วิเคราะห์ ผลกระทบ กลุ่มเป้าหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม impact target group social environment moral (4) วิเคราะห์ กลยุทธ์ รูปแบบโครงสร้าง การนำไปใช้ strategy design body structure for adoption

6 C visual media case: visibility visual communication
(1) ภาพร่าง sketch (2) ภาพวาด drawing (3) ภาพตัดปะ jigsaw | puzzle picture (4) ภาพถ่าย photo

7 references online Google search engine YouTube search engine blog.igoodmedia.net download file & comment: facebook / สู่ดิน หินฟ้า / audio-visual.comm Tell & Tips: Line / นิเทศทัศน์

8 references online Me: Sincere - Goodwill - Right conscience - Thank You "จริงใจ ไมตรี สำนึกดี ขอบคุณ“ SUDIN CHAOHINFA, igood media. Phone Line-ID Facebook-ID Sudin Chaohinfa, สู่ดิน หินฟ้า YouTube Search Key sudin igood media Website My studio My Logo

9 ของดีก่อนจาก ของฝากก่อนลา
“ทุกข์” มีไว้ให้ “เห็น” มิใช่มีไว้ให้ “เป็น” “สุข” มีไว้สำหรับ “เป็น” แม้จะ ไม่เห็น “ทุกข์” คือ ต้นทุน ในการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา “สุข” คือ กำไร ที่ได้รับจาก การแก้ปัญหา ทั้ง ทุกข์ และ สุข เป็นเพียง “ความรู้สึก” ที่เห็นได้ และ เป็นจริง แต่ “ความรู้สึก” เป็น อารมณ์ที่ แปรปรวน การกำจัด “อารมณ์แปรปรวน” เสียได้ คือ “สมาธิ” ดังนั้น “สมาธิ” จึงปราศจาก ทั้ง สุข และ ทุกข์.


ดาวน์โหลด ppt นิเทศทัศน์ Visual communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google