งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Communication arts theory Audio-visual communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Communication arts theory Audio-visual communication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Communication arts theory Audio-visual communication

2 2 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Content: 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

3 3 1Pictography Signs /Picture Language ภาษา กับ ความหมาย Sight จิตวิทยา การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง ในงานออกแบบกราฟิก Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive Pictography ภาษา กับ ความหมาย ต้องใส่ รหัส ลงไปในสื่อภาพ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ ของผู้รับสาร –สัญลักษณ์ –องค์ประกอบ –รูปทรง –ความรู้สึก –การรับรู้ จาก ความต่อเนื่อง

4 4 3Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา การรับรู้ทาง ตา = 75%, หู=11% –figure & ground –คุณลักษณะ คุณสมบัติ –ประสบการณ์ การรับรู้ Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

5 5 3Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา –การรับรู้ จาก ความคล้ายคลึง Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

6 6 3Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา –การรับรู้ จาก ระยะทาง Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

7 7 3Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา –การรับรู้ จาก ภาพลวงตา Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

8 8 3Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา –สิ่งเร้า ที่ก่อให้เกิด การเลือกการรับรู้ 1. เปลี่ยนแปลงกะทันหัน 2. ขัดแย้ง–แปลก–หนึ่งเดียวจากกลุ่ม 3. แรง เข้ม 4. ซ้ำ 5. ซับซ้อน Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

9 9 3Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา ขัดแย้ง–แปลก–หนึ่งเดียวจากกลุ่ม Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

10 10 3Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา ซ้ำ Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

11 11 3Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา –อายุ กับ การรับรู้ Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

12 12 3Pictography การเล่าเรื่อง ในงานออกแบบกราฟิก –โปสเตอร์ แผ่นเดียว การเล่าเรื่องอย่างสั้น –งานอนิเมชั่น การ์ตูน สตอรี่บอร์ด การเล่าเรื่องอย่างยาว Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 3Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

13 13 Content: 0Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2Witty Thinking 3Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web 3Pictography การเล่าเรื่อง ในงานออกแบบกราฟิก –โปสเตอร์ แผ่นเดียว การเล่าเรื่องอย่างสั้น –งานอนิเมชั่น การ์ตูน สตอรี่บอร์ด การเล่าเรื่องอย่างยาว

14 14 The Future of Thailand ?

15 15 End


ดาวน์โหลด ppt 1 Communication arts theory Audio-visual communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google