งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Minicase Padaso Plus Coffee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Minicase Padaso Plus Coffee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Minicase Padaso Plus Coffee

2 จัดทำโดย ชฏิล ธนะหมอก 581532132 ธนาธิป ปินทรายมูล 581532143
ชฏิล  ธนะหมอก ธนาธิป  ปินทรายมูล ภควันต์  ซาระวงศ์ รัฐวิชญ์ อมรอนันตภัสร์ วรุตม์  คูรุ่งเรือง วันชัย ธนธรรมทิศ

3 Position กลยุทธการตลาด ช่องทางการจำหน่าย พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพตลาด
7 เปรียบเทียบคู่แข่ง 6 AGENDA คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 5 Position 4 Product Life Cycle 3 พฤติกรรมผู้บริโภค 2 9 สภาพตลาด เครื่องมือที่ใช้ 1 8 กลยุทธการตลาด ช่องทางการจำหน่าย

4 1. กลยุทธ์การตลาดของกาแฟพาดาโซ่พัส
กลยุทธ์การจัดแคมเปญโปรโมชั่น 2 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายผ่านตัวแทนจำหน่าย 3 กลยุทธ์ด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 4 กลยุทธการด้านกิจกรรมการตลาด

5 1 2 3 4 กลยุทธ์การจัดแคมเปญโปรโมชั่น สำหรับผู้บริโภคโดยตรง
เช่น ซื้อกาแฟ 6 กล่อง แถม แก้วกาแฟ และ ซื้อกาแฟ 6 กล่อง แถม กาแฟ 6 ซอง

6 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายผ่านตัวแทนจำหน่าย
1 2 3 4 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ด้วยการสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัล เช่น ทองคำ / ท่องเที่ยว ฯลฯ และ จัดโครงสร้างระบบสมาชิก เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคขยับขึ้นมาเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเล็ก เพื่อสร้างรายได้ และ เพิ่มตัวแทนจำหน่าย ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่

7 - Online เช่น facebook / instagram / line / webboard และ การลงโฆษณา tie –in ร่วมกับ website เป็นต้น
- Offline เน้นการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มคนที่ไม่เน้น Social Network เช่น วิทยุ / สิ่งพิมพ์ / ป้ายไวนิล / สื่อหน้าร้านต่างๆ ซึ่งทำควบคู่ไปพร้อมๆกัน 1 2 3 4 กลยุทธ์ด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์

8 1 2 3 4 การเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงด้วยการจัด Event / Road Show
กลยุทธการด้านกิจกรรมการตลาด

9 การวิเคราะห์ยอดขายกาแฟพาดาโซ่พัส

10 การวิเคราะห์ยอดขายกาแฟพาดาโซ่พัส
กาแฟซุปเปอร์เอส (กาแฟพาดาโซ่พัสในปัจจุบัน) เริ่มเปิดตัวในวันที่ 25 เดือนธันวาคม ซึ่งในเดือนแรกที่เปิดตัวกาแฟซุปเปอร์เอส มียอดขาย 3,102 กล่อง ซึ่งยอดขายก็ได้มีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ จากกราฟเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ มีการเปิดตัวสินค้าที่เมืองทองธานี และมีการจัดโปรโมชั่นซื้อกาแฟ 1 ลัง แถม 3 กล่อง , 2 ลัง แถม 10 กล่อง , 20 ลัง แถม 2 ลัง ทำให้เดือนกุมภาพันธ์มียอดขายสูงขึ้น ส่งผลต่อเดือนมีนาคมมียอดสั่งซื้อน้อยลงเพราะตัวแทนมีของอยู่ในมือแล้ว จากยอดซื้อเดือนกุมภาพันธ์ จึงมีการหาตัวแทนใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขาย และได้มีตัวแทนรายใหญ่จากแบรนด์ยูริที่เป็นพันธมิตรที่มีเครือข่ายแม่ค้าออนไลน์เป็นจำนวนมากทั่วประเทศเข้ามาช่วยผลักดันสินค้าให้เป็นที่รู้จักและทำให้มีการสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องทำให้กาแฟเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งในเดือนมิถุนายน ประสบปัญหาการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าซ้ำของกาแฟซุปเปอร์เอส กับแบรนด์ กาแฟซุปเปอร์ ทำให้ต้องทำการรีแพ็คเก็จและเปลี่ยนชื่อมาเป็นกาแฟพาดาโซ่พัส

11 การวิเคราะห์ยอดขายกาแฟพาดาโซ่พัส
ส่งผลให้เดือนมิถุนายนต้องรีบระบายกาแฟซุปเปอร์เอสให้หมดเร็วที่สุดโดยมีการจัดโปรซื้อ 20 ลัง แถม 1 ลัง ทำให้ยอดขายเดือนมิถุนายนสูงขึ้น จากนั้นในเดือนกรกฏาคม จึงปล่อยให้สินค้าขาดตลาดประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อเตรียมเปิดตัวกาแฟพาดาโซ่พัสในช่วงประมาณวันที่ 25 กรกฏาคม ซึ่งกาแฟพาดาโซ่พัสที่เปิดตัวใหม่จะเป็นการปรับสูตรให้เข้มข้น และเห็นผลดียิ่งขึ้น จึงมีการปรับราคาให้สูงขึ้น จากราคา 150 บาท/กล่อง ปรับเป็น 170 บาท/กล่อง และเปิดตัวด้วยโปรโมชั่นแถมแก้วกาแฟ ประกอบกับเป็นช่วงที่กาแฟซุปเปอร์เอส ขาดตลาดแล้วทำให้ลูกค้ามีการจองสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก บวกกับเป็นช่วงปิดโปรโมชั่นสะสมคะแนนเพื่อรับทอง ส่งผลให้เดือนสิงหาคมมียอดขายที่สูงขึ้นมากถึง 78,435 กล่อง ซึ่งถือว่าเป็นยอดขายสูงสุดที่เคยทำได้ แต่ก็ส่งผลกระทบกับยอดขายเดือนกันยายน เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ยังมีของอยู่ในมือกันอยู่ประกอบกับกาแฟในท้องตลาดมีจำนวนที่มาก ทำให้เกิดภาวะสินค้าเฟ้อในท้องตลาด

12 ที่มา บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)
2. สภาพตลาดในปัจจุบันของกาแฟลดน้ำหนัก บทสรุปทั่วๆไป ขนาดตลาด คู่แข่ง ที่มา บริษัท เซปเป้ จำกัด (มหาชน)

13 สถิติอัตราเจริญเติบโต ของตลาดกาแฟ ลดน้ำหนัก ปี 2556 -2557
ผลิตภัณฑ์  ปี 2556 มูลค่าการตลาด 2,200 ล้าน ปี 2557 มูลค่าการตลาด 1,900 ล้าน ปี 2558 มูลค่าการตลาด 2,014 ล้าน เนเจอรกีฟ 25% 550 ล้าน 29% 551 ล้าน 584 ล้าน เนสกาแฟ 18% 396 ล้าน 11% 209 ล้าน 221 ล้าน เพรียว 22% 484 ล้าน 418 ล้าน 443 ล้าน อื่นๆ 35% 770 ล้าน 38% 722 ล้าน 766 ล้าน รวม 100% 1,900 ล้าน 2,014 ล้าน หมายเหตุ ปี 2558 คาดการณ์การเจริญเติบโต 6%

14 จากกราฟ จะเห็นได้ว่า มูลค่าการตลาดรวม ของกาแฟลดน้ำหนัก ปี 2558
ข้อมูลการตลาดปี 2558 กาแฟพาดาโซ่พัส จากกราฟ จะเห็นได้ว่า มูลค่าการตลาดรวม ของกาแฟลดน้ำหนัก ปี 2558 ในส่วนของส่วนแบ่งการตลาดอื่นๆ คิดเป็น 38% จำนวนเงิน = 766,000,000 บาท

15 คำตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)
3. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นๆ เป็นอย่างไร คำถาม (6Ws และ 1H) คำตอบที่ต้องการทราบ (7 Os) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย เพศ หญิง อายุ ปี ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ สรรพคุณที่ช่วยในการลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน รสชาติของสินค้า ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) วัตถุประสงค์ในการซื้อ มีโปรโมชั่น สินค้าน่าสนใจทดลองบริโภค ได้รับคำแนะนำจากผู้ขาย และบุคคลอื่นที่เคยทดลองสินค้า ซื้อเพราะอยากลดน้ำหนัก ซื้อเพราะเห็นสื่อโฆษณาน่าสนใจ ซื้อเพราะเห็นผลเหมือนรีวิวลูกค้า ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) ได้รับคำแนะนำจากผู้ขาย Call Center บริษัท / ตัวแทนบริษัท ได้รับการจูงใจจากรีวิวลูกค้าอื่นที่เคยได้ทดลองทาน

16 คำตอบที่ต้องการทราบ (7 Os)
3. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นๆ เป็นอย่างไร (ต่อ) คำถาม (6Ws และ 1H) คำตอบที่ต้องการทราบ (7 Os) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เมื่อเงินเดือนออกหรือเมื่อมีเงินพร้อมซื้อ เมื่อต้องการหาตัวช่วยในการลดน้ำหนัก ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) Call Center ของบริษัท Line ของบริษัท Inbox ทาง Page ผ่านตัวแทนจำหน่ายใกล้เคียง ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายทางออนไลน์ ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย สะดวกซื้อจากตัวแทนใกล้บ้าน มั่นใจซื้อตรงผ่าน call Center บริษัทฯ

17 4. ผลิตภัณฑ์มี Product Life Cycle น่าจะอยู่ประมาณช่วงใด เพราะเหตุใด มีการ Segment ตลาดอย่างไร หากเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด จัดได้ว่าใช่เกณฑ์ที่เรียกว่าอะไร 1 2 3 4 แนะนำ เติบโต อิ่มตัว ถดถอย ระยะเวลา ยอดขาย Product life cycle (PLC) ของกาแฟอยู่ในช่วงเติบโต พิจารณาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ความต้องการของผู้บริโภคยังคงมีความต้องการต่อเนื่อง ดูจากตลาดรวม สามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายของกาแฟพาดาโซ่พัส มีสัดส่วนยอดขายมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม 58

18 ส่วนแบ่งการตลาดกาแฟลดน้ำหนัก ปี 2558 มูลค่าการตลาด 2,014 ล้าน
T: Target Group ส่วนแบ่งการตลาดกาแฟลดน้ำหนัก ปี 2558 มูลค่าการตลาด 2,014 ล้าน อันดับ 1 เนเจอร์กิฟ สัดส่วนการตลาดคิดเป็น 29% เป็นเงิน 584 ล้าน อันดับ 2 เพรียว สัดส่วนการตลาดคิดเป็น 22% เป็นเงิน 443 ล้าน อันดับ 3 เนสกาแฟ สัดส่วนการตลาดคิดเป็น 11% และ ยี่ห้ออื่นๆ 38% เป็นเงิน 766 ล้าน สำหรับกาแฟพาดาโซ่พัส จะไปส่วนแบ่งการตลาดในแบรนด์อื่นๆ 38%

19 เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสัดส่วนตลาดผู้บริโภค
4. เกณฑ์จิตวิทยา - เป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพและต้องการลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน อยู่ในสังคมที่มีค่านิยมในเรื่องของรูปร่าง ต้องการหุ่นที่เฟิร์มกระชับ และดูดี เกณฑ์จิตวิทยา 1. เกณฑ์ภูมิศาสตร์ - ประเทศไทย - เป็นกลุ่มคนในเมือง เกณฑ์ภูมิศาสตร์ 3. เกณฑ์ประชากรศาสตร์ - เป็นกลุ่มเพศหญิง - อายุ ปี - อาชีพ รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อาชีพอิสระ - รายได้ 15,000 บาท เกณฑ์ประชากรศาสตร์ 2. เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ - กลุ่มคนที่ต้องการลดน้ำหนัก เคยลดน้ำหนักมาหลายวิธีแต่ยังไม่ตอบโจทย์ตามความต้องการ - เน้นคุณภาพ ทานแล้วเห็นผลชัดเจน - ได้รับความคุมค่า ปริมาณ เหมาะสมกับผลลัพธ์และราคา เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์

20 - การวางตำแหน่งทางการตลาด คือจะวางในกลุ่มของผลิตภัณฑ์กาแฟลดน้ำหนัก
S: Segmentation - กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องความอ้วน ผู้หญิงที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพต้องการดูแลตัวเอง ไม่อยากทานยาลดน้ำหนัก - กลุ่มอายุ ปี P:Positioning - การวางตำแหน่งทางการตลาด คือจะวางในกลุ่มของผลิตภัณฑ์กาแฟลดน้ำหนัก - การวางจำหน่ายผ่านตัวแทนที่มีหน้าร้านส่วนใหญ่จะเป็นประเภทร้านเครื่องสำอาง และจำหน่ายทางออนไลน์ทั่วประเทศ - การวางตำแหน่ง เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

21 5. ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ได้มุ่งเน้นลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใด และมีการกำหนด Positioning ของผลิตภัณฑ์อย่างไร (STP) คุณภาพสูง คุณภาพต่ำ ราคาสูง ราคาต่ำ การกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ กาแฟพาดาโซ่พัส กำหนดโดยอาศัยปัจจัยหลัก 2 ประเภท คือ คุณภาพของสินค้า และราคาของสินค้าเป็นเกณฑ์ โดยกาแฟพาดาโซ่พัส เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่ง เปรียบเทียบจากสารสกัดและปริมาณบรรจุ แต่จะมีราคาถูกกว่าสูงกว่าคู่แข่งเล็กน้อยในบางแบรนด์คู่แข่ง

22 - สารกัดคุณภาพ สามารถช่วยลดน้ำหนักได้เห็นผล
6. วิเคราะห์ ในแง่ของผลิตภัณฑ์ อะไรเป็นส่วนประกอบหรือคุณสมบัติหรือจุดขายของผลิตภัณฑ์ คืออะไร - สารกัดคุณภาพ สามารถช่วยลดน้ำหนักได้เห็นผล - สารสกัดจากไซเลี่ยมฮักซ์ ช่วยให้อิ่มท้องนาน - สารสกัดจากกระบองเพชร ช่วยในการเผาผลาญ - ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ซูคาโลส 0 แคลอรี่ - มีรสชาติเข้มข้น

23 7.หากเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (ใครคือคู่แข่ง) ราคาของผลิตภัณฑ์เป็นไปในลักษณะใด
คู่แข่งทางตรง คุณลักษณะ กาแฟพาดาโซ่ เนเจอร์กิฟ เนสกาแฟโปรสลิม เพรียวคอฟฟี่ กาแฟยูริ กาแฟนาโน กาแฟ บีเชฟ กาแฟพลอยใส รายละเอียดสินค้า - ราคาขายปลีก กล่องละ 170บาท - ขนาดบรรจุ 10 ซอง/กล่อง - 1 ซองมี 18 g. - สารสกัด 15ชนิด - ราคาขายปลีก กล่องละ 100บาท - ขนาดบรรจุ 10ซอง/กล่อง - 1 ซองมี 11 g. - สารสกัด 6-8 ชนิด - ราคาขายปลีก ถุงละ 180 บาท - ขนาดบรรจุ 17ซอง/ถุง - 1 ซองมี17.4g. - สารสกัด 6 ชนิด - ราคาขายปลีก ถุงละ 70 บาท - ขนาดบรรจุ ซอง/ถุง - 1 ซองมี12g. -สารสกัด6-8ชนิด - ราคาขายปลีก กล่องละ 199บาท - 1 ซอง มี 18 g. - สารสกัด 17ชนิด - ราคาขายปลีก กล่องละ 150บาท - ขนาดบรรจุ 12ซอง/กล่อง - สารสกัด 18ชนิด - 1ซอง มี 19 g. - สารสกัด 11ชนิด - ราคาขายปลีก กล่องละ 90บาท - 1 ซองมี 14 g. - สารสกัด 12ชนิด

24 7.หากเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (ใครคือคู่แข่ง) ราคาของผลิตภัณฑ์เป็นไปในลักษณะใด (ต่อ)
คุณลักษณะ กาแฟพาดาโซ่ เนเจอร์กิฟ เนสกาแฟโปรสลิม เพรียวคอฟฟี่ กาแฟยูริ กาแฟนาโน กาแฟ บีเชฟ กาแฟพลอยใส สรรพคุณ - ไขมันต่ำ - ไม่มีโคเลสเตอรอล - ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล - ช่วยให้อิ่มท้องนาน ทานอาหารได้ - บล็อกแป้ง ไขมัน และน้ำตาล - ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ - ช่วยในเรื่องผิวพรรณเปล่งปลั่ง - ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหาร ไขมัน แป้ง น้ำตาล และช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ทำให้ไขมันใหม่ไม่เกิดขึ้น - มีใยอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่าย - ไม่มีน้ำตาล - ไม่มีโคเรสเตอรอล - สูตรผสมโสม ช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงสมอง - สูตรผสม แอล-กลูตาไธโอน ช่วย ทำให้ขาวใสขึ้น - สูตรผสม ถั่วขาว ช่วยยับยั้งกระบวนการในการเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาล - ช่วยต้านอนุมูลอิสระ - ลดความแก่ชรา ลดริ้วรอย - ช่วยให้ผิวกระจ่างใส มีน้ำมีนวล - ช่วยบำรุงสมอง - ช่วยบำรุงสายตา - ช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการออกกำลังกาย - ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย - ช่วยลดน้ำหนัก - ช่วยเร่งการเผาผลาญไขมัน - ช่วยระบบขับถ่าย - ผิวกระจ่างใสมีออร่า - กระตุ้นการเผาผลาญ ช่วยลดน้ำหนักและกรชับสัดส่วน - ทำให้ร่างกายไม่รู้สึกหิว - ลดปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย - ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น มี 2 สูตร - กล่องสีฟ้า เน้นช่วยในเรื่องการบำรุงผิวพรรณ ทำให้ผิวพรรณ ขาว ใส กระชับ - กล่องสีเขียว ถั่วขาวกับ แคลเซียม ช่วยให้กระบวนการขับของเสียภายในร่างกายสมดุลขึ้น ยับยั้งไม่ให้ไขมันมาเกาะชั้นผิวได้ง่ายขึ้น

25 7.หากเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (ใครคือคู่แข่ง) ราคาของผลิตภัณฑ์เป็นไปในลักษณะใด (ต่อ)
คู่แข่งทางอ้อม คุณลักษณะ เพอร์ซี่ อาหารเสริมลดน้ำหนัก Millie โกโก้ ลดน้ำหนัก PHYTOVY ดีท๊อกซ์กีวีลดน้ำหนัก แอล-คาร์นิทีน แอปเปิ้ล พลัส คาลิปโซ่ ลดน้ำหนัก CoB9 Amado Shireu CTP Fiberry Detox รายละเอียดสินค้า - ราคาขายปลีก กล่องละ 1290 บาท - ขนาดบรรจุ 14ซอง/กล่อง - 1 ซอง มี 3 g. - สารสกัด 11 ชนิด - ราคาขายปลีก กล่องละ 490 บาท - ขนาดบรรจุ 5 ซอง/กล่อง - 1 ซอง มี 18 g. - ราคาขายปลีก กล่องละ 980 บาท - ขนาดบรรจุ 15 ซอง/กล่อง - สารสกัด 15 ชนิด - ราคาขายปลีก กล่องละ 350 บาท - ขนาดบรรจุ 10 ซอง/กล่อง - 1 ซอง มี 15 g. - สารสกัด 6 ชนิด - 1 ซอง มี 20 g. - สารสกัด 19 ชนิด - ราคาขายปลีก กล่องละ 450 บาท - 1 ซอง มี 16 g. - สารสกัด 9 ชนิด - ราคาขายปลีก กล่องละ 750 บาท - ขนาดบรรจุ 6 ซอง/กล่อง - 1 ซอง มี 40 g. - ราคาขายปลีก กล่องละ 550 บาท - 1 ซอง มี 17 g. - สารสกัด 8 ชนิด

26 7.หากเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (ใครคือคู่แข่ง) ราคาของผลิตภัณฑ์เป็นไปในลักษณะใด (ต่อ)
คุณลักษณะ เพอร์ซี่ อาหารเสริมลดน้ำหนัก Millie โกโก้ ลดน้ำหนัก PHYTOVY ดีท๊อกซ์กีวีลดน้ำหนัก แอล-คาร์นิทีน แอปเปิ้ล พลัส คาลิปโซ่ ลดน้ำหนัก CoB9 Amado Shireu CTP Fiberry Detox สรรพคุณ - ลดไขมันส่วนเกิน ควบคุมความอยากอาหาร - บล็อค แป้ง,ไขมัน ,น้ำตาล มีประสิทธิภาพ มากกว่าทั่วไป ถึง 6 เท่า - ช่วยเบิร์นไขมันเก่าที่สะสม - อิ่มไว ไม่หิว - เร่งเผาผลาญพลังงาน - ป้องกันการดูดซึมแป้ง/น้ำตาล - ลดอาการท้องผูก - ลดไขมันในเลือด - ช่วยระบบย่อย อาหารให้เป็นปกติ - ช่วยลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติ - ช่วยลดปริมาณสารพิษในลำไส้ - ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด - ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมสารอาหาร - ช่วยให้หุ่นสวยดูดี - หน้าท้องแบนราบ - ไร้ไขมันส่วนเกิน - ผิวขาวใสสุขภาพดี - ดีท็อกล้างสารพิษในร่างกาย - แคลอรีต่ำ - ดักจับและยับยังการสะสมของไขมัน - เร่งการเผาผลาญให้เป็นพลังงาน - ผิวพรรณขาวใส เปล่งปลั่ง - ช่วยทำให้อิ่มเร็วขึ้น ลดความอยากอาหาร - เร่งการเผาผลาญ ไขมันสะสมในร่างกาย - ดักจับไขมันใหม่ในการทานอาหาร - ลดการดูดซึมน้ำตาล กลูโคสเข้าสู่ร่างกาย - ช่วยดูดซับสารพิษในลำไส้ - ช่วยดีท็อกซ์ล้างกากอาหารในลำไส้ - ลดการสะสมของกากอาหาร ลดการดูดซึมส่วนเกิน - ไม่มีน้ำตาล คนเป็นเบาหวานสามารถทานได้ - ช่วยให้อิ่มเร็วขึ้น ไม่ทานอาหารเกินจำเป็น - ช่วยบล็อกแป้ง/ไขมัน เพิ่มการเผาผลาญไขมัน - ช่วยล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย - ขจัดสิ่งสกปรกของเสียที่ตกค้างในลำไส้ให้หมดไป - ช่วยเรื่องการขับถ่าย สำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกไม่ถ่าย - หลังจากรับประทานแล้วจะไม่อ่อนเพลีย - อุดมด้วยไฟเบอร์ต่างๆปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

27 - บริษัท ตัวแทนจำหน่าย ผู้บริโภค
8. ระบุถึงช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์กาแฟพาดาโซ่พัส - บริษัท ผู้บริโภค - บริษัท ตัวแทนจำหน่าย ผู้บริโภค 9. ระบุถึงเครื่องมือการสื่อสารการตลาด ที่เราใช้ - การโฆษณา ผ่านทาง Facebook - การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ Social (facebook / Instagram / Line / Google+ / เว็บไซต์ / Youtube) - โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - สื่อวิทยุ - นิตยสาร - ป้ายไวนิล

28 ขอบคุณครับ We were X-Men Team


ดาวน์โหลด ppt Minicase Padaso Plus Coffee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google