งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DATABASE RELATIONAL MODEL ER DIAGRAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DATABASE RELATIONAL MODEL ER DIAGRAM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DATABASE RELATIONAL MODEL ER DIAGRAM

2 attribute (คุณลักษณะ) relation ความสัมพันธ์
Relational model โมเดลความสัมพันธ์ ER Diagram (แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล) attribute (คุณลักษณะ) relation ความสัมพันธ์ t entity (ตาราง)

3 ER Diagram Win ชนะ Awards (รางวัล) Artist ศิลปิน Year ปี
value มูลค่า Name ชื่อ city (เมือง) award รางวัล Surname นามสกุล event (ครา) ID country (ประเทศ) ID Win ชนะ Artist ศิลปิน Awards (รางวัล)

4 Relational model Tables (ตรรกะ) entity (ตาราง) Artist ศิลปิน
ID Name Surname City Country 001 Brad Pitt Los Angeles USA 002 Emma Stone 003 Gam Wichayanee Bangkok Thailand Awards (รางวัล) ID Award Year Event Value 001 Tree of Life 2014 Oscars $1,000,000 002 Spiderman 2 2013 Golden Globe $750,000 003 Frozen Grammy $325,000

5 attribute (คุณลักษณะ)
Relational model ER Diagram Artist ศิลปิน ID Name Surname City Country 001 Brad Pitt Los Angeles USA 002 Emma Stone 003 Gam Wichayanee Bangkok Thailand Awards (รางวัล) ID Award Year Event Value 001 Tree of Life 2014 Oscars $1,000,000 002 Spiderman 2 2013 Golden Globe $750,000 003 Frozen Grammy $325,000

6 relation ความสัมพันธ์
Relational model relation ความสัมพันธ์ ER Diagram Artist ศิลปิน ID Name Surname City Country 001 Brad Pitt Los Angeles USA 002 Emma Stone 003 Gam Wichayanee Bangkok Thailand Awards (รางวัล) ID Award Year Event Value 001 Tree of Life 2014 Oscars $1,000,000 002 Spiderman 2 2013 Golden Globe $750,000 003 Frozen Grammy $325,000

7 คอลัมน์มีชนิดเดียวกันของข้อมูล แถว  ข้อมูล เซลล์ สัมพันธ์
Relational model domain (ชื่อเรื่อง คอลัมน)์ attribute (คุณลักษณะ) entity (ตาราง / คอลัมน์และแถวที่เกี่ยวข้อง) ID Name Surname City Country 001 Brad Pitt Los Angeles USA 002 Emma Stone 003 Gam Wichayanee Bangkok Thailand คอลัมน์มีชนิดเดียวกันของข้อมูล แถว  ข้อมูล เซลล์ สัมพันธ์

8 Keys primary key (เป็นเอกลักษณ์ ค้นหา เร็ว) ID Name Surname City
Country 001 Brad Pitt Los Angeles USA 002 Emma Stone 003 Gam Wichayanee Bangkok Thailand ID award Year Event value 001 Tree of Life 2014 Oscars $1,000,000 002 Spiderman 2 2013 Golden Globe $750,000 003 Frozen Grammy $325,000

9 ทำงาน สร้าง ER diagram และ ER tables การสำรองโต๊ะ ในร้านอาหารหรูหรา
(ที่เขียนด้วยมือ ภาษาอังกฤษ)

10 client ผู้ใช้งาน Reservation การจอง Restaurant ร้านอาหาร กิน time เวลา
date วันที่ client_id number_ people กี่คน name ชื่อ surname นามสกุล reservation _id make ทำ client_id Reservation การจอง eat กิน client ผู้ใช้งาน phone โทรศัพท์ date of birth reservation _id number_ table โต๊ะ Restaurant ร้านอาหาร

11 CLIENT client_id name surname phone date of birth RESERVATION client_id reservation_id date time number_people RESTAURANT reservation_id table_number


ดาวน์โหลด ppt DATABASE RELATIONAL MODEL ER DIAGRAM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google