งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Quantum is the pen. It latest innovation makes it smooth to write. The ink is quick to dry and it is not contaminated the hand while writing. The handle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Quantum is the pen. It latest innovation makes it smooth to write. The ink is quick to dry and it is not contaminated the hand while writing. The handle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Quantum is the pen. It latest innovation makes it smooth to write. The ink is quick to dry and it is not contaminated the hand while writing. The handle is modern and beautify to be easy to grip which makes it so easy to use.

2 30 or 60 seconds TVC The brief: campaign to make Thai writes more (with the handwriting) sponsored by Quantum Target: Thai people aged 15-35 years old

3 Example of the application form (Print Out)

4 Schedule October 21 Hand-in the work via three channels Upload via www.cbs-academy-th.com E-mail to cbs@fareastddb.com Mail to บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่ 465/1-467 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 www.cbs-academy-th.comcbs@fareastddb.com

5 Link to radio spots http://www.canneslionsarchive.com/winners/ entries/cannes-lions/radio/


ดาวน์โหลด ppt Quantum is the pen. It latest innovation makes it smooth to write. The ink is quick to dry and it is not contaminated the hand while writing. The handle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google