งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐

3 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑ 810810 420420

4 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๒ 820820 330330

5 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๓ 630630 280280

6 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๔ 930930 890890

7 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๕ 85 40 260260

8 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๖ 42 70 820820

9 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๗ 24 20 710710

10 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๘ 63 40 27 30

11 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๙ 54 30 37 00

12 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑๐ 62 40 58 40

13 www.themegallery.com เฉล ย

14 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑ 810810 420420 390390 390390

15 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๒ 820820 330330 49 0

16 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๓ 630630 280280 35 0

17 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๔ 930930 890890 40

18 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๕ 85 40 260260 82 80

19 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๖ 42 70 820820 34 50

20 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๗ 24 20 710710 17 10

21 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๘ 63 40 27 30 36 10

22 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๙ 54 30 37 00 17 30

23 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑๐ 62 40 58 40 40 0

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน ๑๐๐, ๐๐๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google