งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมงาน ชิ้นงานที่ 4 ด. ช. ธีรภัทร เกิดเทพ ชั้น ม.2/7 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมงาน ชิ้นงานที่ 4 ด. ช. ธีรภัทร เกิดเทพ ชั้น ม.2/7 เลขที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมงาน ชิ้นงานที่ 4 ด. ช. ธีรภัทร เกิดเทพ ชั้น ม.2/7 เลขที่ 7

2 ประวัติส่าวตัว  ชื่อ ด. ช. ธีรภัทร เกิดเทพ  6 ก. ย.43  1 ซ. เรืองกูล อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  0896574602  teetoo666@hotmail.com teetoo666@hotmail.com  พี่ทูที คับ  -

3 ประวัติการศึกษา  ระดับชั้นอนุบาลที่ 1-3  โรงเรียน ท 2  ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6  โรงเรียนพลวิทยา  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ  คติประจำใจ  ต้องตั้งใจเรียน  งานอดิเรก  ไม่มี  ความสามารถพิเศษ  ด้านกีฬา


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมงาน ชิ้นงานที่ 4 ด. ช. ธีรภัทร เกิดเทพ ชั้น ม.2/7 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google