งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิง บังอรศิริ เพชรพริ้ม ม.2/11 เลขที่ 29. ประวัติส่วนตัว ชื่อ - สกุล ด. ญ. บังอรศิริ เพชรพริ้ม วัน / เดือน / ปีเกิด 13/03/44 ที่อยู่ 82/11 ม.6 ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิง บังอรศิริ เพชรพริ้ม ม.2/11 เลขที่ 29. ประวัติส่วนตัว ชื่อ - สกุล ด. ญ. บังอรศิริ เพชรพริ้ม วัน / เดือน / ปีเกิด 13/03/44 ที่อยู่ 82/11 ม.6 ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิง บังอรศิริ เพชรพริ้ม ม.2/11 เลขที่ 29

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ - สกุล ด. ญ. บังอรศิริ เพชรพริ้ม วัน / เดือน / ปีเกิด 13/03/44 ที่อยู่ 82/11 ม.6 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร 093-3905430 อีเมล์ mildmay2527@gmail.commildmay2527@gmail.com Facebook Bung-onsiri Petprim Line -

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชื่อ โรงเรียน บ้านเกาะหมี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชื่อ โรงเรียน บ้านเกาะหมี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อ โรงเรียน บ้านนาแสน ปัจจุบันกำลังศึกษาปีที่ 2 ชื่อ โรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก / ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ คำขอโทษ ไม่เพียงพอกับความสูญเสีย งานอดิเรก ปลูกต้นไม้ ความสามารถพิเศษ ร้องเพลงจีน

5


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิง บังอรศิริ เพชรพริ้ม ม.2/11 เลขที่ 29. ประวัติส่วนตัว ชื่อ - สกุล ด. ญ. บังอรศิริ เพชรพริ้ม วัน / เดือน / ปีเกิด 13/03/44 ที่อยู่ 82/11 ม.6 ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google