งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกฝนอบรมตนเพื่อความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงเหนือสัญ ชาตญาญอย่างสัตว์ เหนืออำนาจความเห็นแก่ตัว เหนือความมืดบอด เหนือความไม่รู้ ID คนดิบ ปุถุชน ตาม สัญชาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกฝนอบรมตนเพื่อความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงเหนือสัญ ชาตญาญอย่างสัตว์ เหนืออำนาจความเห็นแก่ตัว เหนือความมืดบอด เหนือความไม่รู้ ID คนดิบ ปุถุชน ตาม สัญชาต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกฝนอบรมตนเพื่อความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงเหนือสัญ ชาตญาญอย่างสัตว์ เหนืออำนาจความเห็นแก่ตัว เหนือความมืดบอด เหนือความไม่รู้ ID คนดิบ ปุถุชน ตาม สัญชาต ญาณ EGO คนดี กัลยาณชน คุม สัญชาตญา ณ Super EGO คนประเสริฐ อริยชน เหนือ สัญชาตญาณ Associate Professor Dr. Marut Damchaom : Prince of Songkla University The best research awardees of South East Asia Ministers of Education Organization (SEAMEO) 2002 2002 SEAMEO Jasper Fellowship : THEME: Children’s Right to Education at Lee Meridian Hotel BKK, Thailand Research Consultant at RDI (Research and Development Institution) PNRU(Phranakorn Rajabhat University ) Bangkok, Thailand 10220 Tel. & Fax: 66(02)5212288 : Mobile Phone : 0840992867 E-mail: marutd042@gmail.com, dmarut@bunga.pn.psu.ac.th created 04012010marutd042@gmail.comdmarut@bunga.pn.psu.ac.th

2 สัญชาตญาณ(Instincts) 1. การกิน (EAT) 2. การนอน (Sleep) 3. การสืบพันธุ์ (Reproduction) 4. ความกลัวตาย (Afraid of Death) สี่อย่างนี้ คนกับสัตว์เสมอกัน คนต่างสัตว์ เมื่อคนมีคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์ผู้มีใจ สูงเหนือความเห็นแก่ตัว /หรือเหนือ สัญชาตญาณอย่างสัตว์

3 การศึกษา เป็นเครื่องมือพัฒนา พัฒนาจากคนดิบ เป็นคนดี และคนประเสริฐ โดยสมัครใจที่บังคับตัวเองให้อยู่กับความ ถูกต้องทุกขณะ ทำทันที (ททท) เดี๋ยวนี้มิใช่เดี๋ยวก่อน คิด พูด ทำ /กินอยู่ถูกต้องทุกอิริยาบถ เมื่อเราเป็นอยู่โดยชอบ(ถูกต้อง)แล้วโลกนี้ ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์


ดาวน์โหลด ppt การฝึกฝนอบรมตนเพื่อความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงเหนือสัญ ชาตญาญอย่างสัตว์ เหนืออำนาจความเห็นแก่ตัว เหนือความมืดบอด เหนือความไม่รู้ ID คนดิบ ปุถุชน ตาม สัญชาต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google