งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อบิดา / มารดา ที่อยู่ วัน / เดือน / ปีเกิด ชื่อ - สกุล สิ่งที่ชอบ ความ ใฝ่ฝัน ประวัติ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อบิดา / มารดา ที่อยู่ วัน / เดือน / ปีเกิด ชื่อ - สกุล สิ่งที่ชอบ ความ ใฝ่ฝัน ประวัติ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อบิดา / มารดา ที่อยู่ วัน / เดือน / ปีเกิด ชื่อ - สกุล สิ่งที่ชอบ ความ ใฝ่ฝัน ประวัติ การศึกษา

2 ชื่อนามสกุล ด. ช. สยามรัฐ อินต๊ะแก้ว บอ. บาสน้อย ☻ กลับ หน้า หลัก

3 ที่อยู่  บ้านเลขที่ 7  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านธิ  อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน กลับ หน้า หลัก

4 วัน / เดือน / ปีเกิด  เกิดวันที่ 22 เดือนพฤษาคม พ. ศ.2544 กลับ หน้า หลัก

5 ประวัติการศึกษา  ระดับเตรียมอนุบาล - โรงเรียนเช ตตะวัน  ระดับประถม - โรงเรียนวัดศรีดอนชัย  ระดับมธัยม - ดรงเรียนจักคำคณาทร กลับ หน้า หลัก

6 ชื่อบิดา / มารดา  บิดาชื่อ นายสมถวิล อินต๊ะแก้ว  มารดาชื่อ นางลัดดา อินต๊ะแก้ว กลับ หน้า หลัก

7 สิ่งที่ชอบ / ไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ  ชอบเล่นกีฬา  ชอบเล่นเกม  ชอบฟังเพลง สิ่งที่ไม่ชอบ  ไม่ชอบกินทุเรียน  ไม่ชอบคนโกหก กลับ หน้า หลัก

8 ความใฝ่ฝัน  อยากเป็นตำตรวจ  คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด กลับ หน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อบิดา / มารดา ที่อยู่ วัน / เดือน / ปีเกิด ชื่อ - สกุล สิ่งที่ชอบ ความ ใฝ่ฝัน ประวัติ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google