งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าทำงานของ สมาชิก ในการเพิ่มและแก้ไข ข้อมูลข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าทำงานของ สมาชิก ในการเพิ่มและแก้ไข ข้อมูลข่าวสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้าทำงานของ สมาชิก ในการเพิ่มและแก้ไข ข้อมูลข่าวสาร

2 การเข้าทำงานของสมาชิก Login ที่เมนูเข้าทำงาน ของสมาชิก 1. ใส่ข้อมูล username 2. ใส่รหัสผ่าน password 3. กดปุ่ม Login 4. กรณียังไม่มี Username และรหัสผ่าน ให้สมัครสมาชิกใหม่ Create an account

3 เมื่อเข้าระบบสมาชิก จะมีปุ่ม แก้ไขข่าว (Edit) เมื่อเข้าระบบสมาชิก จะมีปุ่มเพิ่ม ข่าว (New)

4 หน้าจอสำหรับเพิ่มและแก้ไขข่าว 1/3 เมนูเข้าทำงาน ของสมาชิก 1. ใส่หัวข้อข่าว 2. ใส่เนื้อข่าว 3. ใส่ภาพที่ ต้องการ

5 หน้าจอสำหรับเพิ่มและแก้ไขเรื่อง 2/3 1. เลือกหมวดเรื่อง 2. เลือกหัวข้อเรื่อง 3. เลือกเพื่อแสดง เรื่อง 4. เลือกเพื่อแสดง ที่หน้าหลัก 5. เลือกวันที่ของ เรื่อง

6 หน้าจอสำหรับเพิ่มและแก้ไขข่าว 3/3 กดปุ่มเพื่อ Save เรื่อง

7 การใส่ภาพ 1/4 1. เลือกตำแหน่ง ที่จะวางภาพ 2. กดปุ่ม เพื่อที่จะเริ่ม แทรกภาพ

8 การใส่ภาพ 2/4 การ Upload ภาพขึ้น host การ Upload ภาพขึ้น host 1. กดปุ่มเพื่อหา ภาพที่อยู่ที่ใช้ เก็บภาพ 2. กดปุ่มเพื่อ เลือกภาพที่จะ ใช้งาน 3. กดปุ่มเพื่อ Upload ภาพ

9 การใส่ภาพ 3/4 การ Insert ภาพ ขึ้น web การ Insert ภาพ ขึ้น web 1. กดปุ่มเพื่อ เลือกภาพที่ เก็บใน host 2. กดปุ่มเพื่อ Insert ภาพ

10 การใส่ภาพ 4/4 1. เลือกตำแหน่ง ที่จะวางภาพ 2. กดปุ่ม Save


ดาวน์โหลด ppt การเข้าทำงานของ สมาชิก ในการเพิ่มและแก้ไข ข้อมูลข่าวสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google