งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
ทฤษฎีผลประโยชน์ ทฤษฎีองค์กรผู้ใช้อำนาจ ทฤษฎีอำนาจรัฐ

2 การกระทำในทางปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน
การกระทำที่ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การช่วยเหลือประชาชน การวางแผนงานราชการ

3 รูปแบบการกระทำทางปกครอง
คำสั่งทางปกครอง คำสั่งทั่วไปทางปกครอง สัญญาทางปกครอง ปฏิบัติการทางปกครอง

4 หลักกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
หลักนิติรัฐ หลักการแบ่งแยกอำนาจ หลักการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย หลักการคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของประชาชนในการกระทำของรัฐ หลักความมั่นคงแห่งสิทธิของประชาชน หลักการตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครอง


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google