งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคอาฟริกาตะวันตก สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค www.boe.moph.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคอาฟริกาตะวันตก สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค www.boe.moph.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคอาฟริกาตะวันตก สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค www.boe.moph.go.th

2

3

4

5 จุดเริ่มต้นของการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบลาใน อาฟริกาตะวันตก 2014

6 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.boe.moph.go.th โทรศัพท์. 098-2947980. จำนวนผู้ป่วยที่รายงานโดยองค์การอนามัย โลกภูมิภาคอาฟริกา 7 กันยายน 2557

7 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.boe.moph.go.th โทรศัพท์. 098-2947980. จำนวนผู้ป่วยกลุ่ม HCW ที่รายงานโดย องค์การอนามัยโลกภูมิภาคอาฟริกา 7 กันยายน 2557

8 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control Ministry of Public Health จำนวนผู้ป่วยที่รายงานโดยองค์การ อนามัยโลก 7 กันยายน 2557

9 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control Ministry of Public Health สรุป Medical Evacuation ของ ประเทศต่างๆ Date evacuation CitizenProfessionFromTo (city)DrugStatus 2 AugUSDoctorLiberiaAtlantaZmappDischarge 5 AugUSNurseLiberiaAtlantaZmappDischarge 6 AugSpanishPriestLiberiaMadridZmappDeath 24 AugBritishNurseSierraLondonZmappDischarge 27 AugSenegeseEpidemiologistSierraHamburg-Stable 5 SepUSDoctor (OB)LiberiaOmaha-Stable 9 SepUSDoctorSierraAtlanta-Stable

10 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.boe.moph.go.th โทรศัพท์. 098-2947980. จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบ ลารายสัปดาห์

11 พื้นที่ที่พบผู้ป่วยอีโบลา 6 กันยายน 2557

12 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.boe.moph.go.th โทรศัพท์. 098-2947980. เหตุการณ์การระบาดใน DR Con go ผู้ป่วยสงสัย 66 ราย ( เสียชีวิต 37 คน ) รายแรกเป็นหญิงตั้งครรภ์มี ประวัติสัมผัสสัตว์ป่า มีผู้ สัมผัส 80 คน ป่วย 24 คน เสียชีวิต 13 คน ขณะนี้มีผู้สัมผัสอีก 394 คน ติดตามได้ 375 คน ยังไม่มีการระบาดออกนอก พื้นที่ Jeera county As of 31 Aug 2014

13 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.boe.moph.go.th โทรศัพท์. 098-2947980. การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาด 14 กันยายน 2557 จำนวนผู้เดินทางที่ผ่านการคัดกรอง 21 ราย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 21 ราย ไม่มีอาการป่วย เป็นผู้ที่เดินทางออกจากประเทศที่มีการระบาดในช่วง 21 วัน 14 ราย จำนวนผู้เดินทางที่ผ่านการคัดกรองสะสม (8 มิ. ย. - 14 ก. ย. 57) 1,359 ราย กินี 520 ราย ไลบีเรีย 71 ราย เซียร์ราลีโอน 43 ราย ไนจีเรีย 709 ราย คองโก 6 ราย เซเนกัล 6 ราย อื่นๆ 4 ราย

14

15

16 Super-spreader and Ebola

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคอาฟริกาตะวันตก สำนักระบาดวิทยา กรม ควบคุมโรค www.boe.moph.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google