งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ อายุ-ว/ด/ป ประวัติการศึกษา ชื่อบิดา มารดา สิ่งที่ชอบ และไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ

2 ชื่อ-สกุล ด.ญ.ธารทิพย์ เยาวณา ทิพย์

3 ที่อยู่ 38/2 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

4 อายุ ว/ด/ป อายุ 12 เกิดวัน อาทิตย์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2545

5 ประวัติการศึกษา จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านเวียงยองตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

6 ชื่อบิดา มารดา บิดา นายนพพร เยาวณา มารดา นางรสสุคนย์ ยศเวียง

7 สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ
สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ ชอบ ดอกกุหลาบ วงGot ไม่ชอบ คนคบคนช้อน หลอกลวง

8 ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ
ใฝ่ฝันอยากเป็น ตำรวจ หมอ คุณครู คติประจำใจ รักไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน


ดาวน์โหลด ppt ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google