งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลังคำศัพท์ PRECALCULUS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลังคำศัพท์ PRECALCULUS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลังคำศัพท์ PRECALCULUS
Chapter 1 Section นางสาวดวงรัตน์ ศรีแก้ว ม.4/1 เลขที่ 14

2 Constant Function ฟังก์ชันคงตัว f(x) = c

3 Identity Function ฟังก์ชันเอกลักษณ์ f(x) = x

4 Linear Function ฟังก์ชันเชิงเส้น f(x) = ax + b Slove m = a

5 Square Root Function ฟังก์ชันรากที่สอง f(x) =√x

6 ฟังก์ชันสมการกำลังสอง
Quadratic Function ฟังก์ชันสมการกำลังสอง 2 f(x) = x

7 ฟังก์ชันสมการกำลังสาม
Cubic Function ฟังก์ชันสมการกำลังสาม 3 f(x) = x

8 Reciprocal Function ฟังก์ชันส่วนกลับ f(x) = 1/ x

9 Greatest Integer Function ฟังก์ชันขั้นบันได f(x) = [[x]]

10 Inverse Function ฟังก์ชันตรงกันข้าม

11 One –to –One Function ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง

12 การเคลื่อนย้ายโดยไม่เปลี่ยนรูปร่าง
Rigid Transformations การเคลื่อนย้ายโดยไม่เปลี่ยนรูปร่าง

13 การเคลื่อนย้ายโดยเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
Nonrigid Transformations การเคลื่อนย้ายโดยเปลี่ยนแปลงรูปร่าง


ดาวน์โหลด ppt คลังคำศัพท์ PRECALCULUS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google