งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RC servo motor Voltage Weight Size Output Torque Operating Speed

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RC servo motor Voltage Weight Size Output Torque Operating Speed"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RC servo motor Voltage Weight Size Output Torque Operating Speed
แรงบิดของมอเตอร์ (Ex) 1.1 kg cm AT 4.8 V Operating Speed ความเร็วของมอเตอร์ (Ex) 0.17 sec/60o AT 4.8 V

2 RC servo motor (signal)
General SANWA Signal V (+) Ground V (+) Signal Ground 1 – 2 ms (แปรผันตามมุมที่ต้องการหมุน) 5 V 90o 1 ms 2 ms Ground 20 ms

3 RC servo motor (operating speed)
(Ex) 0.17 sec/60o AT 4.8 V มุมมากที่สุดที่หมุนได้ใน 1 คำสั่ง (20 ms) = 60o x (20 x 10-3) = 7.06o 0.17 ความถี่สูงสุดและแอมปลิจูดสูงสุดในการหมุนกลับไปกลับมา max frequency = = 25 Hz 40 x 10-3 +3.53o 20 ms 0o 40 ms max amplitude = 7.06o / 2 = 3.53o -3.53o

4 RC servo motor (sine operation)
(Ex) sine wave: amplitude 1 deg, frequency 1 Hz operating speed 0.17 sec/60o AT 4.8 V angle max angle / 1 pulse = 7.06o angle (deg) = 1 sin (1 x 2 pi x t) time time (ms) angle (deg) angle (deg) ต้องไม่เกิน 7.06o 0.02 0.04 0.06 . 0.125 0.249 0.368 . 0.125 0.124 0.119 .

5 Comparing Motor Types DC motor Stepper motor RC servo motor หาซื้อง่าย
แรงบิดสูง ความเร็วรอบสูง (มักต้องใช้เฟืองทด) ควบคุมความเร็วได้ง่าย ควบคุมตำแหน่ง (มุมหมุน) ได้ยาก Stepper motor ขนาดใหญ่ (เมื่อเทียบแรงบิดกับ DC motor) ควบคุมตำแหน่งได้ง่าย และแม่นยำ RC servo motor หาซื้อง่าย ไม่ต้องใช้วงจรควบคุม (ใช้เฉพาะวงจรสั่งงาน) ความเร็วและมุมที่ใช้งานได้จำกัด โดยทั่วไปเหมาะกับงานเล็กๆ


ดาวน์โหลด ppt RC servo motor Voltage Weight Size Output Torque Operating Speed

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google