งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมพงศ์ อ่อนประเสริฐ พาณิชย์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี การเคลื่อนไหวราคาสินค้าเดือนมกราคม 2551 และแนวโน้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมพงศ์ อ่อนประเสริฐ พาณิชย์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี การเคลื่อนไหวราคาสินค้าเดือนมกราคม 2551 และแนวโน้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมพงศ์ อ่อนประเสริฐ พาณิชย์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี การเคลื่อนไหวราคาสินค้าเดือนมกราคม 2551 และแนวโน้ม

2 Concept การจัดทำ CPI ( Consumer Price Index ) 1. ติดตามภาวะราคาสินค้า 7 หมวด รวม สินค้า 238 รายการ ประกอบด้วย 1.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 1.5 หมวดยานพาหนะการขนส่ง 1.2 หมวดเครื่องนุ่งห่ม 1.6 หมวดการสื่อสาร การบันเทิง 1.3 หมวดเคหะสถาน การอ่านและการศึกษา 1.4 หมวดการตรวจรักษาและ 1.7 หมวดยาสูบและเครื่องดื่ม บริการส่วนบุคคล มี แอลกอฮอล์ 2. ประโยชน์การใช้ CPI - ใช้วัดอัตราเงินเฟ้อ - ใช้เป็นแนวทางวางแผนทางเศรษฐกิจของ รัฐบาล - ใช้ประกอบการปรับเงินเดือน ค่าจ้างของ ราชการและเอกชน - ใช้หามูลค่าที่แท้จริงของเงิน และพยากรณ์ ตลาด - ใช้ในการปรับราคาการทำ GDP ฯลฯ

3 เปรียบเทียบ CPI ม. ค. 2551 กับ ธ. ค. 2550 CPI ( Consumer Price Index ) CPI สุราษฎร์ ธานี CPI ภาคใต้ CPI ประเทศ ธ. ค.50 ม. ค.51 119.0 119.9 * เปรียบเทียบการ เปลี่ยนแปลง ม. ค.51 กับ ธ. ค.50 สูงขึ้นร้อย ละ 0.8 ธ. ค.50 ม. ค.51 120.9 121.5 * เปรียบเทียบการ เปลี่ยนแปลง ม. ค.51 กับ ธ. ค.50 สูงขึ้นร้อย ละ 0.5 ธ. ค.50 ม. ค.51 129.7 131.0 * เปรียบเทียบการ เปลี่ยนแปลง ม. ค.51 กับ ธ. ค.50 สูงขึ้นร้อย ละ 1.0

4 สาเหตุที่ CPI สูงขึ้นร้อยละ 1.0 1. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.2 ประกอบด้วย - ผักและผลไม้ร้อยละ 7.1 ( ผักคะน้า ผักชี มะนาว ต้นหอม บวบ กะหล่ำปลี ส้มเขียวหวาน แตงโม มะม่วง ) - เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 3.4 ( น้ำมันพืช น้ำปลา เครื่องปรุงรส ) 2. หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ประกอบด้วย - น้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ 1.5 - ยางรถยนต์ร้อยละ 2.7

5 ดัชนีราคาผู้บริโภค ( เทียบกับ ธันวาคม 2550)

6 เปรียบเทียบ CPI ม. ค.51 กับ ม. ค.50 CPI ประเทศ CPI ภาคใต้ CPI สุราษฎร์ ธานี ม. ค.50 ม. ค.51 115.5 119.9 * เปรียบเทียบการ เปลี่ยนแปลง ม. ค.51 กับ ม. ค.50 สูงขึ้นร้อย ละ 4.3 ม. ค.50 ม. ค.51 116.9 121.5 * เปรียบเทียบการ เปลี่ยนแปลง ม. ค.51 กับ ม. ค.50 สูงขึ้นร้อย ละ 3.9 ม. ค.50 ม. ค.51 124.2 131.0 * เปรียบเทียบการ เปลี่ยนแปลง ม. ค.51 กับ ม. ค.50 สูงขึ้นร้อย ละ 5.5 CPI ( Consumer Price Index )

7 สาเหตุที่ CPI สูงขึ้นร้อยละ 5.5 1. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.9 ประกอบด้วย - ผักและผลไม้ร้อยละ 12.0 ( ผักชี ถั่วฝักยาว มะเขือ มะนาว บวบ ฟักทอง ) - ไข่และผลิตภัณฑ์นมร้อยละ 6.0 ( ไข่เป็ด ไข่ไก่ นมเปรี้ยว นมสด ) - เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 8.4 ( น้ำมันพืช เครื่องปรุงรส ) 2. หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 6.1 ประกอบด้วย - น้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ 28.1 - ยางรถยนต์ร้อยละ 13.1

8 ดัชนีราคาผู้บริโภค ( เทียบกับเดือน มกราคม 2550)

9 รายการเปลี่ยนแปลง (%) ม. ค. 50 ม. ค.5 1 เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ วัสดุก่อสร้างอื่นๆ 11.5 6.6 3.1 18.6 + 9.0 + 8.4 + 4.0 + 2.6 เฉลี่ย 9.95 6.0 ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ม. ค. 51 สาเหตุ ราคาวัตถุดิบนำเข้าสูงขึ้น สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศขึ้น ภาษีส่งออกเหล็ก และราคาน้ำมัน เชื้อเพลิงปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุน การขนส่งเพิ่มขึ้น

10 ความเคลื่อนไหวราคาวัสดุก่อสร้าง หมวดเหล็ก และ ผลิตภัณฑ์ เหล็ก อุปกรณ์ ไฟฟ้า และ ประปา ไม้และ ผลิตภัณฑ์ ไม้ วัสดุก่อสร้าง อื่นๆ อัตรา เปลี่ยนแปลง (%)

11 เข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ที่ 1. เว็บไซด์สำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้า http://www.price.moc.go.th ( CPI รายจังหวัด ) http://www.price.moc.go.th 2. เว็บไซด์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวง พาณิชย์ ศูนย์ข้อมูล เศรษฐกิจการค้าจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี E-mail : sn_ops@moc.go.th เลือก


ดาวน์โหลด ppt สมพงศ์ อ่อนประเสริฐ พาณิชย์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี การเคลื่อนไหวราคาสินค้าเดือนมกราคม 2551 และแนวโน้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google