งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของชีววิทยากับวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เริงชัย ตันสกุล ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 มิถุนายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของชีววิทยากับวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เริงชัย ตันสกุล ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 มิถุนายน 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของชีววิทยากับวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เริงชัย ตันสกุล ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 มิถุนายน 2547

2 Environmental Science Systematic study (our environment) Natural world Technological world (we build) ( Environmental Engineering ) Cunningham and Saigo (1995)

3 Natural World Endangered earth (1998) (Earth Planet) Hydrosphere Lithosphere Atmosphere Biosphere (Biology)

4 Biology Science : studies / living things Cellular organization Biological information (genetic material) Evolution

5 Living things Units called cell Ordered: chemical /complex /living Use energy (from environments) Respond to stimuli Changes called development (differentiation) Reproduce themselves Information to offspring (genetic material) Evolve (adapted to their environment)

6 Environmental Impact Assessment Existing data Project Impact / Assessment Mitigation Monitoring

7 Existing data Physical factors Biological factors Terrestrial (ecosystem) factors Aquatic (ecosystem) factors Water qualities Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic fauna Aquatic plants

8 โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ 300 MW Cooling system 10 Kg/cm 2 Zooplankton nauplii larvae (shrimps) 0.1 % natural survival Baht (Economic species / kg ) 300 ล้านบาท / ปี (2525) โรงไฟฟ้าขนอน 200 ล้านบาท / ปี

9 โครงการคันกั้นน้ำเค็มทะเลสาบ สงขลา Sulphate soil คลองนางเรียม pH 3.3, 45 วัน / ปี sulphuric acid 3,000 Kg H + / ปี สิ่งมีชีวิต ( เศรษฐกิจ %) ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ปลา กุ้ง ประมง บาท / ปี บาท / ปี

10 Platform Decommissioning Mercury Arsenic ประมง กุ้ง ปลา บาท / ปี

11 การศึกษากรณีการรื้อถอนแท่นขุด เจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ หมดอายุการใช้งาน Offshore-Platform Decommissioning วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ. ศ. 2547 การประชุมครั้งที่ 1 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

12 การผลิตปิโตรเลียมในทะเล

13 การผลิตปิโตรเลียม  ในเดือนมีนาคม 2547 มีการผลิตปิโตรเลียม จาก 34 แหล่ง  แหล่งปิโตรเลียมบนบก 12 แหล่ง  ในทะเล 22 แหล่ง  ปริมาณการผลิตต่อวัน ประกอบด้วย  ก๊าซธรรมชาติ 2,144 ล้านลูกบาศก์ฟุต  คอนเดนเสท 65,290 บาร์เรล  น้ำมันดิบ 92,012 บาร์เรล  คิดเป็นปริมาณการผลิตเทียบเท่า น้ำมันดิบวันละ 526,830 บาร์เรล

14 What is Decommissioning? The process which the operator of an offshore oil and gas installation goes through to plan, gain government approval, and implement the removal, disposal or re-use of a structure when it is no longer needed for its current purpose 4 distinct stages  Different decommissioning options are developed, assessed and selected balancing environmental factors, cost, technical feasability, health and safety and public acceptability factors  Operator applies to the government to cease production. The government grants a Cessation of Production permit or ‘COP’.  Operator gains government approval to proceed with its recommended decommissioning option  Parts of the structure removed to shore are then re-used, recycled or disposed of

15 The 1995 Brent Spar Incident In December 1994, Shell Oil submitted a plan to sink Brent Spar, a 14,500 ton oil platform in the North Atlantic Sea to the ocean floor Greenpeace inspired widespread protests when on April 30, 1995, activists occupied the Brent Spar in an effort to prevent the deep sea disposal of the oil platform Public outrage was so extreme that in Germany 200 Shell service stations were threatened, 50 were damaged, 2 fire-bombed, and one raked with bullets Shell Oil still maintained that sinking the platform would have been the best option if it weren’t for society’s misconceptions about the implications of the method of disposal

16 Research Issues which have not been adequately addressed  accurate estimates of fish aggregations and stocks  interaction between reef aggregations and stocks  the presence of juvenile fish populations  fish residency and other behavioral traits  scope for a gear-specific reef fishery  Fish tainting through oil contamination  Effects on the physical, biological, and chemical environment  The fate of drill cuttings piles  Reef life expectancy

17 นิคมอุตสาหกรรมระยอง สารพิษ VOCs ก่อสร้างชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง การก่อสร้างเสียหาย สิ่งมีชีวิต ลด / เพิ่ม food chain สุขภาพ กุ้ง ปลา บาท / ปี บาท / ปี

18

19

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของชีววิทยากับวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เริงชัย ตันสกุล ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 มิถุนายน 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google